2007_11(dvojčíslo)

Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča...

Jedným z dlhodobých zámerov nášho predškolského zariadenia je i skvalitnenie spolupráce s rodinou, aktívne zapájanie rodičov do činnosti materskej školy a prehlbovanie vzťahov : učiteľ-rodič, rodič-dieťa, rodič-rodič.
K splneniu tohto cieľa sme sa v tomto školskom roku rozhodli uskutočniť akcie nového druhu. Jednou z prvých bolo v októbri stretnutie v triede lienok pod názvom „Deň škriatkov“. V spolupráci s rodičmi, ktorí sa v ten deň premenili


na rozprávkové postavičky, sme pre deti pripravili zaujímavé športovo-zábavné disciplíny na školskom dvore, v nich si deti preverili svoje zručnosti, odvahu, pohotovosť. Rodičia zatiaľ tvorivo pracovali pri zhotovovaní strašidielok z tekvíc.

V novembri sme opäť pozvali rodičov na zaujímavé popoludnie. V triede včielok pani učiteľky pripravili tvorivé dielne pod názvom „Jesenné variácie“, kde si mamičky a ockovia spolu so svojimi ratolesťami mohli spoločne vytvoriť šesť rôznych výrobkov: masku strašidla z papiera alebo látky a vaty, obrázok jesene z vylisovaných listov, či pozdrav v tvare malej tekvice. Deti veľmi zaujala technika odtláčania korkovej zátky namočenej vo farbe. Z pripraveného rôznorodého matariálu deti strihali, nalepovali a maľovali, rodičia im s náročnejšími úlohami pomáhali. V triede vládla prijemná tvorivá atmosféra. Hoci bola už vonku tma, nikomu sa nechcelo ísť domov. Pri šálke čaju, kávy a koláčikoch sa rodičia medzi sebou bližšie spoznali, vymenili si navzájom skúsenosti pri výchove svojich drobcov a zároveň mali možnosť pozorovať, ako sa ich dieťa správa v kolektíve rovesníkov, aké nadobudlo v škôlke zručnosti, či je pri práci sústredené a dokáže primerane plniť úlohy.
Prínosom oboch týchto akcií bolo, že prispeli k posilneniu emocionálneho vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, no zároveň sa rodičia bližšie spoznali, vytvorili sa základy nových kamarátskych vzťahov.
V oblasti plnenia úloh projektu Zdravá škola sme uskutočnili predplaveckú prípravu detí v plavárni v Myjave. Zúčastnilo sa jej 18 detí.
Každý štvrtok a piatok pod vedením skúsenej trénerky Mgr. Gálikovej deti získavali základy plávania. Naučili sa nebáť vody, odvážne sa v nej pohybovať bez zábran, ponárať sa, či plávať pomocou dosky. Dňa 30. 11. sme kurz slávnostne ukončili. Deti za odmenu dostali zlatú medailu a mokrý diplom.
Touto cestou ďakujeme pánovi Tatarovi za zabezpečenie dopravy.

Viera Dobrovodská, riaditeľka MŠ Sídl. D. Jurkoviča


Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča (06.11.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča (17.08.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Zelené pľúca deťom (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča (14.02.2008)
Oznam (14.02.2008)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 2495 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: V. Dobrovodská
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server