2009_03(marec)

ZemTierra

pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok

ZemTierra
je multikultúrnym podujatím usporiadaným pri príležitosti Dňa Zeme. Jeho cieľom je pomocou rôznych druhov umenia prispieť k poukázaniu na pálčivé problémy planéty ( v našom prípade túto časť zastupuje celoslovenský Filmový festival JEDEN SVET ) a zároveň je to vnorenie sa do problematiky kultúry a tradícií vybranej časti našej planéty.
V tomto ročníku sme sa zamerali na Iberoameriku a jej kultúru a tradície. Počas podujatia môžeme vidieť filmy z 9. ročníka

medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET, výstavu fotografií Petuly Plačkovej Svet Maya, slideshow fotografii z Iberoameriky od autorov Petra Becka Ondrejoviča, Barbory Markovičovej, Ľubora Batku, tanečné vystúpenie mexických tancov Skupiny mexického tanca a hudby Magisterial, hudobný koncert jazzovej speváčky Jany Orlickej s ansámblom v rytme Latinskej Ameriky, prednáška Mariána Vidovenca o vesmíre.


JEDEN SVET

9. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET, regionálna časť, sa uskutoční od 24. do 25. apríla 2009 v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa každoročne na jeseň koná v Bratislave a následne putuje do vybraných miest na Slovensku. Počas festivalu sa prezentujú filmy z rôznych kútov sveta zaoberajúcich sa problematikou porušovania ľudských práv, postavenia žien, odkrývajúcich pozadie konfliktov a globálnych problémov, nahliadajúcich do života utečencov, iných kultúr a náboženstiev a ľudí žijúcich v nedemokratických režimoch.

Organizátorom festivalu je na Slovensku už deviatym rokom občianske združenie Človek v ohrození. Zameriava sa na pomoc ľuďom, ktorí trpia dôsledkami prírodných katastrof, vojenských konfliktov a autoritárskych režimov v krízových oblastiach sveta. Festival Jeden svet vníma ako prostriedok, ktorým širokej verejnosti sprostredkúva pohľad „dovnútra“ – pod povrch problémov a komplikovaných spoločenských, politických a ekonomických vzťahov.
Tento festival v našom meste bude hosťovať počas multižánrového podujatia ZemTierra v dňoch 24. – 25. apríla 2009 vo Foyeri Národného domu Štefánikovho. Počas podujatia sa predstaví desať filmov.

Zoznam filmov premietaných na festivale:
24. apríl 15.-21. Hod
Kongo: hlboké ticho / The Greatest Silence: Rape in the Congo

Lisa F. Jackson / USA / 2007 / 77 min. / titl.

Brutálne znásilňovanie žien v Demokratickej republike Kongo.


Modlitba za mier / Prayer of Peace

Matt Blauer / Thajsko / 2007 / 28 min. / titl.

Realita a krutosť občianskej vojny v Barme a každodenný boj dedinčanov karenského pôvodu o prežitie.

Škorpióny / The Scorpions, a Home Movie / Škorpioni, spomenar

Lazar Stojanovic / Srbsko / 2007 / 52 min. / titl.

Drsná výpoveď o tragédii vojen na Balkáne, o etnických čistkách a vraždení civilistov.


Taxi na temnú stranu / Taxi to the Dark Side

Alex Gibney / USA / 2007 / 53 min. / česky

Šokujúca analýza zavedenia mučenia ako „formy výsluchu“ a úloha kľúčových postáv americkej administratívy.

Jedovatý oheň / Poison Fire

Lars Johansson, Ifie Lott / Nigéria, Holandsko / 2008 / 29 min. / titl.

Nigérijská delta je po päťdesiatich rokoch ťažby ropy zosobnením ekologickej katastrofy.


Cesta za svetlom / Into the Light / Kwenye mwangaza

Peter Glen / USA / 2007 / 82 min. / titl.

Prečo sa v Tanzánii nedarí zastaviť lavínové šírenie vírusu HIV.


25. apríla 10.-12. hodBez žmurknutia / The Unwinking Gaze

Joshua Dugdale / UK / 2006 / 79 min. / len angl. titl.

Osemnásť mesiacov života a práce XIV. Dalajlámu pohľadom anglického režiséra.


Jihad TV / Jihad TV

Paul Eedle / UK / 2006 / 46 min. / titl.

Pre súčasný terorizmus je propaganda rovnako dôležitá ako plastické trhaviny.


25. apríla 14.-16. hod


Emotikony / Emoticons

Heddy Honigmann / Holandsko / 2007 / 53 min. / titl.

Príbehy dievčat, ktoré sa uzavreli do sveta internetu a zvykli si komunikovať prostredníctvom počítača.


Späť ani krok / China from the Inside: Shifting Nature

Jonathan Lewis / UK / 2006 / 60 min. / titl.

Zmeny životného prostredia v Číne, ktorá zažila prevratný industriálny rozvoj.


Presný zoznam filmov nájdete aj na webovej stránke festivalu
http://www.jedensvet.sk/index.php?ID=431
Podrobnejší popis filmov
24. apríl 15.-21. Hod
Kongo: hlboké ticho / The Greatest Silence: Rape in the Congo

Lisa F. Jackson / USA / 2007 / 77 min. / titl.

Občianska vojna v Demokratickej republike Kongo je jedným z najdlhšie trvajúcich svetových konfliktov, ktorý si médiá neveľmi všímajú. Napriek tomu, že na dodržiavanie mieru tu už niekoľko rokov dohliadajú tisícky vojakov OSN, na východe krajiny sa stále bojuje. Obeťami neutíchajúcich bojov sú i státisíce dievčat a žien, ktoré sú brutálnym spôsobom znásilňované. Okrem častých zdravotných problémov trpia znásilnené ženy mnohokrát vylúčením z vlastných rodín a celé okolie ich zavrhne. Konflikt zanecháva za sebou celú generáciu sirôt počatých v násilí. Sugestívna snímka americkej dokumentaristky Lisy F. Jacksonovej prináša znepokojivé svedectvo o životoch a utrpení znásilnených žien vo vojnou zbedačenej krajine. Autorka pátra po príčinách súčasného stavu, kedy znásilnenie nie je iba násilným aktom a dôsledkom nekontrolovateľného pudu vojakov, ale stáva sa systémovým prostriedkom porážky a poníženia nepriateľa. Snímka obsahuje autentické výpovede obetí znásilnení, ale aj ich páchateľov. Citlivosť režisérkinho prístupu k postavám filmu umocňuje skutočnosť, že sama sa kedysi stala obeťou znásilnenia. Neuveriteľným kontrastom k spomínaným faktom je však neutíchajúca húževnatosť žien, ktoré nachádzajú silu žiť a bojovať ďalej, čo filmu dodáva veľmi dojemný rozmer.


Modlitba za mier / Prayer of Peace

Matt Blauer / Thajsko / 2007 / 28 min. / titl.

Občianska vojna v Barme sa do pozornosti svetových médií dostane len zriedkakedy. Vládnuca vojenská junta terorizuje vlastné obyvateľstvo a súčasne systematicky utláča domorodé ne-barmské etniká. Deje sa to i v prípade Karenov, etnickej skupiny žijúcej na východe krajiny pri hraniciach s Thajskom. Unikátny reportážny dokument Matta Blauera ukazuje realitu a krutosť občianskej vojny v Barme a každodenný boj dedinčanov karenského pôvodu o prežitie. Blauer, ktorý žije od roku 1999 v Thajsku, nakrúcal v Barme so skupinou miestnych karenských aktivistov, snažiacich sa pomáhať utečencom. Členkou skupiny je napríklad zdravotná sestra, ktorá sa po smrti rodičov rozhodla zasvätiť svoj život pomoci utečencom. Je tu i pastor - kameraman, ktorý sa videokamerou snaží zaznamenávať prípady porušovania ľudských práv v nádeji, že sa mu podarí zalarmovať pasívny svet k akcii proti barmskému režimu. Blauer s nimi niekoľkokrát prekročil thajskú hranicu, aby priniesli lieky a inú materiálnu pomoc. Zábery, ktoré pri týchto prechodoch nakrútil, sú burcujúcim svedectvom o utrpení akoby zabudnutého národa.


Škorpióny / The Scorpions, a Home Movie / Škorpioni, spomenar

Lazar Stojanovic / Srbsko / 2007 / 52 min. / titl.

Škorpiónmi sa nazývala paramilitantná jednotka zodpovedná za vraždenie a etnické čistky počas vojny na území bývalej Juhoslávie. Tento útvar bol zostavený prevažne zo srbských dobrovoľníkov na vykonávanie najšpinavšej „práce“, ďaleko presahujúcej hranice Ženevskej konvencie. Operoval pod zvláštnym velením, za tichej podpory srbskej vlády a prezidenta Slobodana Miloševiča. Dokument Škorpióny drsným spôsobom vypovedá o tragédii vojen v Chorvátsku, Bosne a Kosove, o etnických čistkách a vraždení civilistov. Z veľkej časti je tvorený zábermi z operácií, ktoré nakrútili samotní vojaci, a ktoré sú doplnené o osobné svedectvá niektorých z nich. S obrazmi každodenného života jednotky sa zachovali aj šokujúce zábery zaobchádzania so zajatcami, vrátane popravy šiestich bosenských moslimov v roku 1995 v Srebrenici. Prvýkrát boli premietnuté pred Mezinárodným súdnym tribunálom v Haagu, predovšetkým ako dôkaz previazanosti paramilitantných jednotiek s vládou v Belehrade.


Taxi na temnú stranu / Taxi to the Dark Side

Alex Gibney / USA / 2007 / 53 min. / česky

Afganský taxikár Dilawar sa vo svojej rodnej dedine tešil povesti dobrého a čestného muža. O to väčšie bolo prekvapenie jeho spoluobčanov, keď ho jedného dňa zatkli a bez súdu uväznili. Dilawar po piatich dňoch v cele zomrel. Iba týždeň predtým, v tom istom väzení, zomrel iný zadržiavaný človek. Pitvy dokázali, že smrť oboch mužov nastala následkom zranení, ktoré zajatcom spôsobili americkí vojaci. Počas „vojny s terorizmom“ zomrelo v americkom zajatí vyše sto väzňov. Taxi na temnú stranu ukazuje, že je možné, že Dilawarova brutálna smrť úzko súvisí s rozhodnutiami najvyšších predstaviteľov súčasnej americkej vlády. Uznávaný režisér Alex Gibney dokumentuje, ako bývalý minister obrany Donald Rumsfeld, spolu s právnikmi Bieleho domu presvedčili americký Kongres, aby schválil používánie mučenia na vojenských zajatcoch. Vďaka detailnej rekonštrukcii prípadu Dilawara, prináša film vyčerpávajúcu analýzu zavedenia mučenia ako „formy výsluchu“ a vysvetľuje úlohu, ktorú pri tom zohrali kľúčové postavy americkej administratívy. Film získal Oscara za najlepší dokumentárny film.Film z projektu Why Demoracy.


Cesta za svetlom / Into the Light / Kwenye mwangaza

Peter Glen / USA / 2007 / 82 min. / titl.

Tanzánska sociologička Mama Liymová pátra s režisérom Petrom Glenom po príčinách, prečo sa v Tanzánii, napriek intenzívnej informačnej kampani, nedarí zastaviť lavínové šírenie vírusu HIV. Pri rozhovoroch s dedinčanmi, žijúcimi často ďaleko od dostupnej lekárskej starostlivosti, vychádzajú najavo hlboko zakorenené predsudky a tradície, ktoré k pandémii vírusu prispievajú. V mnohých oblastiach napríklad stále pretrváva polygamia a nielen to – k dobrým zvykom pri oslavách a väčších stretnutiach patrí ponúkať manželky mužským hosťom. V snímke vystupujú dospelí i deti, ktorým AIDS kruto zasiahlo do života. Napriek neradostným štatistikám však autori filmu veria, že i Tanzánia nájde opäť cestu na svetlo.


Jedovatý oheň / Poison Fire

Lars Johansson, Ifie Lott / Nigéria, Holandsko / 2008 / 29 min. / titl.

Nigérijská delta je po päťdesiatich rokoch ťažby ropy zosobnením ekologickej katastrofy. Jeden a pol milióna tony ropy sa rozlialo do riečísk, lesov a pastvín. Zemný plyn obsiahnutý v rope sa však nezachytáva a nespracúva, ale páli sa, deň čo deň už celé desaťročia. Spaľovanie zemného plynu vyprodukuje toľko skleníkových plynov ako 18 miliónov áut a dlhodobo zamoruje toxickými a rakovinotvornými látkami husto obývané oblasti nigérijskej delty. Korupcia bujnie, bezpečnostná situácia je hrozivá, ľudia umierajú. Ale ropa stále tečie. Napriek tomu, že je to protizákonné, ropné spoločnosti pokračujú v spaľovaní zemného plynu. Firma Shell si stanovila svoj vlastný dátum zastavenia tejto ilegálnej aktivity do konca roka 2009. V delte jej však už nikto neverí, keďže celé desaťročie opakuje formulku „budúci rok“. Dokument Jedovatý oheň nám predstaví skupinu miestnych aktivistov, ktorí natáčajú svedectvá ľudí postihnutých únikmi ropy a spaľovaním plynu.


25. apríla 10.-12. hod


Bez žmurknutia / The Unwinking Gaze

Joshua Dugdale / UK / 2006 / 79 min. / len angl. titl.

Anglický režisér a producent Joshua Dugdale zachytil osemnásť mesiacov života a práce XIV. dalajlámu. Mal možnosť zblízka nahliadnuť do súkromia jednej z najväčších duchovných osobností súčasného sveta, vo chvíľach radosti a šťastia, rovnako ako zaznamenať momenty každodenných smútkov a sklamaní. Vo filme dáva divákom možnosť spoznať dalajlámu nielen ako uznávanú duchovnú a morálnu autoritu, ktorá obchádza svet so svojím posolstvom mieru, ale ukazuje tiež jeho civilnú a neformálnu tvár a svojrázny zmysel pre humor. Napriek tomu, že vyjednávanie o budúcnosti Tibetu a o možnosti návratu duchovného vodcu Tibeťanov späť do vlasti sú mimoriadne komplikované, dalajláma znáša útlak zo strany čínskej vlády už vyše štyridsať rokov s nekonečnou trpezlivosťou. Musí sa pritom vyrovnať i s nesúhlasom niektorých radikálnych tibetských hnutí, ktoré mu vyčítajú rezignáciu v otázke nezávislosti Tibetu. Film ukazuje ako životná skúsenosť a predovšetkým silné vnútorné presvedčenie o pravde dávajú tomuto fascinujúcemu mužovi silu prekonať všetky príkoria a ťažkosti.


Jihad TV / Jihad TV

Paul Eedle / UK / 2006 / 46 min. / titl.

Pre súčasný terorizmus je propaganda rovnako dôležitá ako plastické trhaviny. Bezprecedentnou mediálnou zbraňou al–Káidy sú napríklad zábery úspešných útokov radikálnych islamských bojovníkov. Na internete sú takmer denne smejúci sa samovražední atentátnici pred akciou, či beštiálne popravy unesených. Nie náhodou sa pre podobné materiály začalo používať označenie Jihad TV. V mladých moslimoch majú vzbudzovať vzrušenie z boja a túžbu pridať sa k teroristom. Nie je to však také jednoduché. Protiamerickú i protižidovskú nenávisť šíria na Blízkom východe aj krvavé videohry hnutia Hizballáh alebo detské programy sýrskej televízie. V investigatívnej reportáži pre britský kanál Channel 4 Paul Eedle, ktorý sa zaoberá islamskými radikálnymi skupinami od 80-tych rokov, skúma aký vplyv môže mať takáto propaganda na moslimskú mládež v arabskom svete, ale i v Británii. Jeho závery nie sú však pesimistické, napriek tomu, že počet „programov televízie nenávisti" výrazne stúpa.


25. apríla 14.-16. hod
Emotikony / Emoticons

Heddy Honigmann / Holandsko / 2007 / 53 min. / titl.

Štrnásťročná Saskia je v škole obeťou šikany, svojich jediných kamarátov pozná len cez internet a často s nimi hráva brutálne počítačové „strieľačky“. Sanne publikuje na webe vlastnú introvertnú poéziu, kým Samantha, ktorá bola v päťnástich znásilnená, udeľuje na diskusných fórach rady mladším dievčatám o sexe a láske. Dcéra alžírskych imigrantov Zineb komunikuje na „nete“ s príbuznými z domova a kamarátky Debbie a Inge prežívajú svoje priateľstvá prostredníctvom stoviek e-mailov. Slávna holandská režisérka Heddy Honigmannová sa vydala na cestu za dievčatami, ktoré sa uzavreli do sveta internetu a zvykli si komunikovať prostredníctvom počítača. Všetky majú svoje dôvody na to, prečo podľahli čaru virtuálneho sveta: či už trpia samotou, odlúčením alebo nedokážu v reálnom svete zvládať svoje traumy. Internet ponúka dievčatám pocit bezpečia, napĺňa ich fantázie a dodáva im trochu sebavedomia. Režisérka dokazuje, že virtuálny svet môže niektorým mladým ľuďom poskytnúť to, čo vo svojom najbližšom okolí nenachádzajú – priateľstvo a liek na samotu.


Späť ani krok / China from the Inside: Shifting Nature

Jonathan Lewis / UK / 2006 / 60 min. / titl.

Táto snímka sa zaoberá zmenami životného prostredia v Číne – v krajine, ktorá zažila prevratný a ekologicky bezohľadný industriálny rozvoj. Ekologickí aktivisti, vedci, zástupcovia úradov i vlády a bežní občania tvoria pestrú mozaiku názorov. Dokument sa sústredí na problematickú situáciu v okolí riek Jang c'–ťiang, Han, Huai, na ich znečistenie i prípadné snahy lokálnych organizácií o nápravu. Jednou z tém je i monštruózny zavlažovací projekt, ktorý má zaistiť dostatočné zásoby vody severovýchodnej časti Číny vrátane Pekingu, či známa priehrada „Tri tiesňavy". Dokument konštatuje pri riešení základných problémov zásadné súvislosti so sociálnym inžinierstvom a politickou (ne)schopnosťou štátnych orgánov dovidieť následky a teda vážne ekonomické problémy budúcnosti.

http://www.jedensvet.sk/index.php?ID=431

Súvisiace články:
Už sviatky lásky, pokoja (23.12.2009)
Boh sa skláňa k človeku (23.12.2009)
Vianočné želanie (23.12.2009)
Realizácia projektu 4CYKLOREGIO (23.12.2009)
Radostná udalosť vianočná (23.12.2009)
Stridžie dni na Brezovej (23.12.2009)
2U Fest za nami (23.12.2009)
Viete že...? (23.12.2009)
Čas promócií (23.12.2009)
Kalendár 2010 (23.12.2009)
Zbierka na knihu o hasičoch (23.12.2009)
Tridsaťročná silvestrovská tradícia (23.12.2009)
Vianočný stromček (23.12.2009)
Poďakovanie (23.12.2009)
Mikulášska nádielka (19.11.2009)
Oznam (06.11.2009)
Finišujeme (06.11.2009)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (06.11.2009)
Návšteva v Poľnom Berinčoku (06.11.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Jubileum sobáša (06.11.2009)
Čas promócií (06.11.2009)
Za Vlastou Pešlovou /1940 - 2009/ (06.11.2009)
“Prietržská“ upravená ako pamätný areál (20.10.2009)
Cyklochodník vo výstavbe (20.10.2009)
Klub SMRŠ oznamuje: (20.10.2009)
Plody našich dedov (20.10.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (20.10.2009)
Poďakovanie (20.10.2009)
Čas promócií (20.10.2009)
Stretnutie krížovkárov (20.10.2009)
Boli ste na jarmeku? (18.09.2009)
V Banskej Bystrici (18.09.2009)
Oznam (18.09.2009)
4CYKLOREGIO (18.09.2009)
Spravodliví medzi národmi (18.09.2009)
Keď nebolo kombajnov (18.09.2009)
Plody stromu sú vždy majetkom vlastníka stromu (18.09.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2009)
Nostalgická spomienka (110 rokov od otvorenia železnice Jablonica – Brezová) (18.09.2009)
Poďakovanie (18.09.2009)
Jubileum exprimátora (18.09.2009)
Podvečer s powerjogou (18.09.2009)
Bradlianska mohyla súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva (17.08.2009)
17. ročník stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová (17.08.2009)
Penzióny v programe 4CYKLOREGIO (17.08.2009)
Nádražáci majú tridsať rokov (17.08.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (17.08.2009)
Aj ako tip na víkend (17.08.2009)
Tramping na Brezovej pod Bradlom (17.08.2009)
Kľukatá cesta pamätných listín (17.08.2009)
Európske dedičstvo, iniciatíva „Etiketa európskeho dedičstva“ (17.08.2009)
Technička s čarom umelkyne (17.08.2009)
Konvent hlasoval o Národnom dome Štefánikovom (17.08.2009)
Vyplňovačka (17.08.2009)
Z Brezovského kultúrneho leta... (popisky k fotkám) (06.08.2009)
Bude Bradlo patriť medzi Sedem divov TSK? (17.07.2009)
Vážení čitatelia! (17.07.2009)
Pozývame vás (17.07.2009)
Pramene k minulosti (prosba k spoluobčanom) (17.07.2009)
Kúpalisko (17.07.2009)
Realizácia programu 4CYKLOREGIO (17.07.2009)
Ad: Brezovský ...(12. 6.2009) (17.07.2009)
Jubilant generál Naďovič (17.07.2009)
Pozvánka (17.07.2009)
Správa o krížovkárskom turnaji (17.07.2009)
Najvyššie položený byt v Brezovej s najlepším výhľadom zdarma ! (17.07.2009)
Denný plán činnosti CVČ cez letné prázdniny (17.07.2009)
Medzinárodný deň detí (17.07.2009)
Už sto rokov (17.07.2009)
Vzácna návšteva (17.07.2009)
Spomienka na obetavú speváčku ľudových piesní Annu Gabrižovú-Kravárikovú z Brezovej (17.07.2009)
Podakovanie (17.07.2009)
Program 4CYKLOREGIO (20.06.2009)
Na Bradlo za poznaním… (20.06.2009)
Spomienka na učiteľa (20.06.2009)
Brezovský kroj (20.06.2009)
Ocenenie pre Štefana Lajdu (20.06.2009)
Deti deťom (20.06.2009)
Šachový turnaj (20.06.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.06.2009)
O zachránených letcoch a ich záchrancoch (20.06.2009)
ZemTierra (06.05.2009)
64. výročie oslobodenia mesta (06.05.2009)
4CYKLOREGIO (06.05.2009)
Brigáda na Bradle (06.05.2009)
Pozvánka na turnaje (06.05.2009)
Deň narcisov (06.05.2009)
Slávnostná akadémia k 120. výročiu narodenia Štefana Osuského (06.05.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2009 (22.04.2009)
Deň učiteľov (22.04.2009)
Seminár subregiónu Pod Bradlom (22.04.2009)
Koncert Honzu Nedvěda so skupinou (22.04.2009)
Zdravá výživa detí (22.04.2009)
V klube SMRŠ spomínali (22.04.2009)
Poďakovanie (22.04.2009)
Výzva (17.03.2009)
II. etapa programu 4CYKLOREGIO (17.03.2009)
Občania diskutovali (17.03.2009)
Zber textilu v meste (17.03.2009)
Fašiangové posedenie (17.03.2009)
Hasiči rokovali (17.03.2009)
Počasie prialo zabíjačke (17.03.2009)
Úspech SOŠ v nemeckom jazyku (17.03.2009)
Z činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika (17.03.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (17.03.2009)
Ivan Jakeš na radnici (17.03.2009)
45 centimetrov (17.03.2009)
2. mestský ples (22.02.2009)
Výročné zhromaždenie starostov subregiónu Pod Bradlom (22.02.2009)
Systém varovania SE-EBO (sirény) (22.02.2009)
Premiéra zároveň derniérou (22.02.2009)
Oživené spomienky na poeta (22.02.2009)
Poľovnícky ples (22.02.2009)
Pripomenuli si jubileum školy (22.02.2009)
Zo života klubu dôchodcov (22.02.2009)
Pozvánka MS SČK (22.02.2009)
Zaujímavá správa ČTK (22.02.2009)
Ján Repta (1914 – 1999) (22.02.2009)
Už desať rokov... (22.02.2009)
Vianočný príhovor (20.12.2008)
Vianočné posolstvo (20.12.2008)
Vianoce jedným slovom (20.12.2008)
Slávnostná akadémia ÚNSS (20.12.2008)
Hetech Services informuje (20.12.2008)
Program 4CYKLOREGIO (20.12.2008)
VELVET 2008 (20.12.2008)
Slávnostná inštalácia (20.12.2008)
Dni vianočné (20.12.2008)
Po návrate domov (20.12.2008)
Študentská kvapka krvi (20.12.2008)
Medzinárodný deň vojnových veteránov (20.12.2008)
Hodiny opäť odbíjajú (20.12.2008)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.12.2008)
Kalendár 2009 (19.12.2008)
Vojaci budujú tradíciu (19.12.2008)
Doma nemal dvojníka (19.12.2008)
Prvý veľký projekt schválený (16.11.2008)
Pripomenuli sme si 90. výročie vzniku ČSR (16.11.2008)
MNÍŠKY 2 - Milionárky (16.11.2008)
Dary zeme (16.11.2008)
Nové obchodné centrum (16.11.2008)
Pozvánka na vernisáž (16.11.2008)
Výstava fotografií (16.11.2008)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (16.11.2008)
U Plačkovcov (16.11.2008)
Pre vnučky, pre vnukov (16.11.2008)
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom (16.11.2008)
Oživené spomienky (16.11.2008)
Fotogaléria z osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
K 80. výročiu odhalenia Štefánikovej mohyly a 140. výročiu narodenia jej tvorcu (17.10.2008)
Indoor bike centrum opäť otvorené (17.10.2008)
Ošetrenie detí v zubnej ambulancii (17.10.2008)
Ukrajina - neznáma, ale krásna (17.10.2008)
Potešili nás (17.10.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.10.2008)
Nový informačný panel (17.10.2008)
Pozvánka (17.10.2008)
Vyhlásenie výsledkov mestskej súťaže (17.10.2008)
Pozvánka na oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky (18.09.2008)
Ocenenie (18.09.2008)
Jarmek na Brezovej (18.09.2008)
Ukončenie prázdnin (18.09.2008)
August 68 (18.09.2008)
Deti z CVČ v Slovenskej televízii (18.09.2008)
Pozvánka (18.09.2008)
64. výročie Slovenského národného povstania (18.09.2008)
Zo schôdze ZO SZPB (18.09.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2008)
Obdivované paličkárky (18.09.2008)
Ďalšia knižka o Brezovej (18.09.2008)
Víťazstvo Folklórneho súboru Brezová (18.09.2008)
Ľadové krúpy v auguste (18.09.2008)
Jurkovičova vila v Brne (18.09.2008)
Z činnosti Spoločnosti MRŠ (18.09.2008)
Živio, Hela! (18.09.2008)
Brezofský jarmek (13.08.2008)
128. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika (13.08.2008)
593. výročie upálenia majstra Jana Husa (13.08.2008)
Hybridný pohon zo slovenskej dielne sa môže porovnávať s hybridmi svetových značiek. Ako prvý ho u nás využijú autobusy. (13.08.2008)
Burza v Klube dôchodcov (13.08.2008)
Urbánny festival (16.07.2008)
Partnerstvo v cezhraničnej spolupráci (16.07.2008)
Divoké skládky - čo s nimi? (16.07.2008)
Myjavské folklórne slávnosti s obrázkami spod Bradla (16.07.2008)
Poďakovanie (16.07.2008)
Spomienka na Samuela Štefana Osuského (16.07.2008)
Otvorenie kúpaliska (16.07.2008)
Jún v centre voľného času (15.07.2008)
Zo života klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (15.07.2008)
Deň detí v našom meste (15.06.2008)
4CYKLOREGIO (15.06.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (2) (15.06.2008)
TOPFEST 2008 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 27. – 28. 06. 2008 (15.06.2008)
Úspešní brezovskí amatéri (15.06.2008)
Výtvarný salón učiteľov (15.06.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (15.06.2008)
Predseda TTSK ocenil protifašistických bojovníkov (15.06.2008)
Štefánikov rodný kraj (15.06.2008)
Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov (15.06.2008)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle (18.05.2008)
Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, (18.05.2008)
Štefánik vo filatelii (18.05.2008)
Samsung na Brezovej pod Bradlom (18.05.2008)
Želanie (18.05.2008)
Spisovateľka spisuje, život diktuje (17.05.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.05.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (17.05.2008)
Brezovská jar 1848 (17.05.2008)
Našim mamičkám ku Dňu matiek (17.05.2008)
Na Bradlo (17.05.2008)
Slávnostné hodvábne učiteľské sny (18.04.2008)
2362 podpisov na Petícii na podporu zachovania Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Siedmeho apríla sme si pripmenuli 63. výročie oslobodenia Brezovej (18.04.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.04.2008)
Medzinárodný deň žien (18.04.2008)
Pohladenie duše (18.04.2008)
Dôstojné spomienky na zaslúžilého muža (18.04.2008)
Vážení čitatelia ! (17.04.2008)
Regionálna spomienková slávnosť (06.04.2008)
Udeľovala sa Cena primátorky za rok 2007 (15.03.2008)
Pozdrav kolegom (15.03.2008)
Tretia tradičná Brezovská zabíjačka (15.03.2008)
Kto je strážca a člen stráže prírody? (15.03.2008)
MsHZ odstraňoval škody po víchrici (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 4974 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server