2008_05(máj)

Zelené pľúca deťom

Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča je trojtriedne predškolské zariadenie v prevádzke od roku 1976. Tak ako mnohé iné organizácie a inštitúcie v tomto období, i my sa trápime s problematikou nedostatku finančných prostriedkov. Hoci sa za 30 rokov vymenili 4 prevádzkovatelia (ONV, Školská správa, OÚ Myjava a Mesto Brezová), financie pre školstvo, zvlášť pre materské školy, boli vždy problémom. V minulých rokoch sa investovalo okrem energií  prevažne do malých opráv a bežnej údržby zariadenia


(strecha, termoregulácia, výmena nábytku v triedach a šatniach), pravidelne sa zabezpečuje nákup čistiacich  prostriedkov, školských a učebných pomôcok. No za 30 rokov existencie sa prakticky neinvestovalo do úpravy exteriéru materskej školy. Nie je nám ľahostajné, v akom prostredí trávia deti čas v materskej škole, a preto sme v marci tohto roku privítali iniciatívu zo strany občianskeho združenia rodičov, najmä pani Gabiky Ciranovej a pani Lenky Hacajovej  a pokúsili sme sa získať finančné prostriedky zapojením sa do rôznych projektov. Vypracovaním projektu ,,Zelené pľúca deťom“ sme reagovali na výzvu nadácie Ekopolis z Banskej Bystrice. Náš projekt revitalizácie školského dvora bol úspešne prijatý a tým získalo občianske združenie pri materskej škole, ktoré vyvíja svoju činnosť necelý rok, sumu 40.000.- Sk na úpravu areálu materskej školy. Celý projekt bude realizovaný v troch etapách  Prvou, ktorá je momentálne pred dokončením, je odstránenie betónových obrubníkov  z celej plochy dvora a následné zatrávnenie. Túto časť sa nám podarilo zrealizovať vďaka pánovi Jánovi Mikulinovi, ktorý zabezpečil stavebnú firmu pre realizáciu i finančne náklady. Druhou etapou je výsadba sadeníc živého plota zo severnej a západnej strany dvora. Túto zabezpečuje zo získaných finančných prostriedkov záhradný architekt Ing. Miezga v spolupráci s pani Ciranovou. Tretia etapa – obnova trávnikov v celom areáli - sa bude realizovať v jesennom období. Po jej dokončení plánujeme doplniť školský dvor o nové preliezky a hojdačky z prírodného materiálu. Vieme, že sú to úlohy veľmi  náročné, no veríme, že sa nám podarí získať finančné prostriedky na ich realizáciu. Zapojili sme sa do ďalších projektov, oslovili sme sponzorov .
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave projektu - pani
Ciranovej, Hacajovej a Štuchalovej, pri realizácii jeho úloh – pánovi Mikulinovi, Valkovi, Kvasnicovi a firme Stogat, zriaďovateľovi - Mestu Brezová - za podporu nášho snaženia a TS mesta Brezová za pomoc pri príprave plochy pred sadením. V neposlednom rade patrí poďakovanie celému kolektívu materskej školy za následnú starostlivosť o sadenice, ktoré treba každý deň polievať, pánovi Závodnému, ktorý nám  pomáhal pri zabezpečovaní múčovacej  kôry a úprave terénu, pani Gabike Ciranovej, ktorá sa stará o celú realizáciu projektu a venuje jej všetok svoj voľný čas. Cením si i sponzorské  dary, či už finančné, či materiálne (pán Gacko, p.Valášek, p.Vdoviaková, p. Grňová).    

Viera Dobrovodská, riaditeľka MŠ


Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča (06.11.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča (17.08.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča (14.02.2008)
Oznam (14.02.2008)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... (21.12.2007)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 06. 2008 | 3577 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server