2007_07(júl)

Z Raganovho voza - Ako plynie čas na Brezovej

Od dávnych dôb bolo rátanie času počítané na fázy dňa, čo ľuďom stačilo na to, aby si mohli primerane usporiadať svoj každodenný život. Vývojom civilizácie však prichádzali k potrebe jeho presnejšieho určovania, čo vyústilo k vzniku hodín. Medzi tie najstaršie - so svojimi prednosťami a nedostatkami - patrili slnečné, presýpacie a vodné. Ich používanie a existenciu na Brezovej predpokladať asi ťažko. Prelomovým vynálezom v meraní času boli však hodiny mechanické. O nich môžeme už s istotou povedať, že začali odratúvať aj život samotných Brezovanov.


Záznamy o prvých verejných hodinách v našom meste pochádzajú z roku 1747. Z dodnes zachovanej listiny - obecného obligátora (dlžobného úpisu), citovaného v rukopise biskupa Osuského (archív LaUSNK v Martine), podpísaného obecným richtárom Jánom Húskom a adresovaného katolíckemu farárovi Jánovi Gogolákovi o zadovážení hodín na vežu (v rokoch 1733-1783, počas tvrdej rekatolizácie, pôsobili na Brezovej len katolícki farári). Obligátor hovorí, že aj panstvo, aj obec uznávajú za potrebné zhotoviť hodiny a mala by to byť povinnosť obce, obec však peňazí nemá v prítomnom čase, richtár sa zaväzuje, že na ten cieľ od farnosti požičané peniaze obec vráti. Torzo ich ciferníka sa zachovalo dodnes na najstaršej budove Brezovej – na veži rímskokatolíckeho kostola. Hodiny boli funkčné približne 120 rokov, no s určitosťou až do osudného roku 1872. Podľa údajov J. Tvarožka (monografia Brezová pod Bradlom), keď v roku 1872 tretíkrát zhorela fara aj veža, spadol najväčší zvon, ktorý sa rozbil spolu s hodinami. Odvtedy niet hodín na hornej veži.
Omnoho presnejšie údaje existujú o vežových hodinách na najvyššej stavbe v našom meste – veži evanjelického kostola. Po 50 rokoch náboženskej neslobody a prenasledovania si evanjelici v roku 1774, po vydaní tolerančného patentu, postavili nový kostol na mieste toho dnešného. 11 rokov nato k nemu nadstavili malú nízku vežu, ktorú podľa cirkevných záznamov v roku 1800 ozdobili hodinami za 400 zlatých. Obrysy ich ciferníka sú viditeľné z vnútra veže dodnes. V tomto období malo mestečko pravdepodobne dvoje vežové hodiny na oboch kostoloch. Na katolíckom kostole fungovali do už spomínaného roku 1872 a na evanjelickom do roku 1868, keď starý kostol (okrem veže) rozobrali a na jeho mieste postavili v roku 1873 nový, dnešný. Krátko nato v roku 1898 bola pôvodná veža (z tolerančného kostola) nadstavená do dnešnej podoby a v roku 1907 opatrená novým hodinovým strojom. Možno predpokladať, že hodiny boli pre mestečko dôležité, lebo konventuálna zápisnica z 2.9.1906 uvádza : „ Konvent splnomocňuje cirkevné predstavenstvo, aby sa dalo do styku s obecným výborom ohľadom objednania vežových hodín“. Hodinový stroj z odbíjacím mechanizmom bol obstaraný nasledujúci rok za 60 000 korún od firmy Winkler Prešporok. Je umiestnený pod zvonicou v hodinovej skrini. Ich mechanizmus spočíva na pohone troch klesajúcich závaží, s prevodmi k ručičkám s ciferníkom, na každú svetovú stranu. Pomalé klesanie závažia má rezervu 7 dní a 6,5 hod. Kľukou sa ručne vyťahujú až do výšky 17 metrov. Môžeme ho s určitosťou považovať za najstarší funkčný strojový mechanizmus, ktorý ide takmer bez prestávky celých 100 rokov až dodnes. Zabezpečenie ich chodu si vyžaduje značnú pozornosť, a tak ich časomiera v dnešnej elektronickej dobe nie je vždy na sekundu presná.   
Najmladšie verejné hodiny sú umiestnené na priečelí budovy mestského úradu z r. 1947 na námestí. Ich elektrický mechanizmus bol vyrobený koncom štyridsiatych rokov minulého storočia v českom Šternberku.
Z doložených materiálov je zrejmé, že verejné hodiny, nech už boli umiestnené kdekoľvek, boli v záujme samotného mestečka a teda aj jej predstaviteľov. V dnešnej dobe je, žiaľ, situácia na Brezovej iná. Škoda, mnohé mestá a to nielen v zahraničí, ale už aj na Slovensku, si technické pamiatky takéhoto druhu chránia a snažia sa o ich bezchybný chod so všetkým, čo k tomu patrí. Veď prenikavý hlas zvona ohlasujúci polnoc už akosi k čarovnému koloritu uličiek starých miest bez pochýb patrí.                               
Ján Ragan        

[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 14. 08. 2007 | 2879 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: -rgn-
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server