2008_10(október)

Výber z aktivít radnice

2. október 2008
- zástupcovia mesta sa zúčastnili v Trenčianskych Tepliciach na seminári Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie.
3. október 2008
- pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí ZMO myjavského regiónu na Myjave.


14. október 2008
- mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom.
16. október 2008
- zasadnutie mestskej rady.
17. október 2008
- účasť primátorky mesta na pracovnom stretnutí ZMO myjavského regiónu, na ktorom sa rokovalo o vypracovaní projektu náučných chodníkov v rámci Programu obnovy dediny.
18. október 2008
- účasť primátorky mesta na pietnej spomienke a odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 160. výročia smrti komisárov SNR v Šulekove.
21. október 2008
- ďalšie kolo posudzovania projektu rekonštrukcie ZŠ v rámci operačného programu ZI na MVaRR SR,
- slávnostné otvorenie športovo-rekreačného areálu TEEN PARK (I. etapa) za účasti prednostu MsÚ a odd. regionálneho rozvoja.
23. október 2008
- zasadnutie mestského zastupiteľstva.
24. október 2008
- účasť zástupcov mesta v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave, kde bola v rámci Večera autentického folklóru predstavená Brezová pod Bradlom so svojimi tradíciami, jedlami a folklórom.
27. október 2008
- štvrté mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
28. október 2008
- účasť zástupcov mesta na kladení vencov pri príležitosti 90. výročia vzniku ČSR na Bradle.
29. október 2008
- mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s klubom dôchodcov pripravilo stretnutie pre našich najstarších občanov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje okrúhle životné jubileá.

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 16. 11. 2008 | 1615 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server