2008_08(august)

Výber z aktivít radnice

2.08. 2008
Zástupcovia mesta v zložení JUDr. Anna Danková, primátorka, Bc. Marian Gavlas, prednosta a Bc. Eva Ušiaková, vedúca oddelenia sociálneho, školstva a kultúry sa zúčastnili spoločne s ostatnými občanmi Brezovej pod Bradlom stretnutia Brezových – Březových v Březovej u Uherského Hradišťa.


13.08. 2008
Bc. Marian Gavlas rokoval so zástupcami Ministerstva obrany SR o prípravách osláv Dňa ozbrojených síl SR, ktoré sa celoštátne uskutočnia 20. 09. 2008 v našom meste.
JUDr. Anna Danková, primátorka otvorila hádzanársky turnaj o pohár Bradla.

14.08. 2008
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie JUDr. Anny Dankovej s predsedom OSBD Senica za účelom prerokovania novovzniknutej situácie zmenou dodavateľa tepla a teplej úžitkovej vody.
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej s riaditeľom Povodia Moravy na mestskom úrade a následne spoločná obhliadka vodných tokov v katastrálnom území mesta Brezová pod Bradlom.

18.08. 2008
JUDr. Anna Danková, primátorka sa zúčastnila pracovného stretnutia Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región, ktoré sa uskutočnilo v Myjave.

24. 08. 2008
JUDr. Anna Danková a Bc. Eva Ušiaková sa zúčastnili osláv SNP na Rohu, kde položili kyticu pri pamätníku padlým.

26.08. 2008
Uskutočnila sa porada primátorky JUDr. Anny Dankovej s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu.
Uskutočnilo sa na mestskom úrade stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej so zástupcami Klubu generálov SR.

28.08. 2008
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej, prednostu Bc. Mariana Gavlasa a vedúcej SŠK Bc. Evy Ušiakovej na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 64. výročia SNP a položenie kytíc pri pamätníku na Vajanského ulici a v Dôloch.
V priebehu mesiaca august sa aktivity radnice sústreďovali hlavne na investičné akcie, ktoré prebiehajú v rámci mesta, ďalej na prípravu jarmoka, prípravu osláv Dňa ozbrojených síl. Zamestnanci sa venovali príprave materiálov pre mestské zastupiteľstvo ako i riešeniu problémov a potrieb obyvateľov.

Soňa Kovačechová

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 1721 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: S. Kovačechová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server