2008_01(január)

Rozhovor

Miroslav Michalica

Na Dopravnú štúdiu Rekonštrukcia komunikácií Ul. J. M. Hurbana a št. cesta II/499 sme sa spýtali jej autora Ing. arch. Miroslava Michalicu.Aký je váš vzťah k Brezovej?
Vzťah ako k rodnému mestu, kde som vyrastal a tým aj nadviazal priateľské vzťahy s ľuďmi, ktoré sa dokážu
vytvoriť iba počas dospievania a sú nezaťažené ekonomickou, politickou alebo inou situáciou. Vzťah ako k mestu, odkiaľ pochádzali a kde aj tvorili významní architekti Jurkovič a Tvarožek. Samotná príroda Brezovej a jej okolia ma privádza k častým návratom do rodného mesta a k rodine, ktorá tu žije.

Môžete nám túto Dopravnú štúdiu v krátkosti predstaviť?
Dopravná štúdia rieši revitalizáciu Hurbanovej ulice, aby zodpovedala dnešným technickým a estetickým nárokom za predpokladu zaradenia tejto ulice do mestskej triedy. Uličný profil v dnešnom stave vytvára samotnú asfaltobetónovú vozovku neurčito začínajúcu pri opornom múre a končiacu štrkovou plochou s prechodom na chodník s povrchom z liateho asfaltu. Nový uličný profil vytvára dláždený chodník „odpichnutý“ od rodinných domov kamennou riavou. Chodník od komunikácie oddeľuje pás, v ktorom je navrhnutá zeleň striedajúca sa s pozdĺžnym parkovaním a prechodmi do rodinných domov. Samotná komunikácia je z asfaltobetónu, prechody pre chodcov nadväzujúce na schodiská v opornom múre sú navrhnuté z čadičových kociek pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. Od oporného múru je komunikácia oddelená zeleným alebo dláždeným pásom.


Bývam na ulici J. M. Hurbana a preto viem, že kanalizácia je tu už v dosť zlom stave. Bude sa v pripravovanej rekonštrukcii riešiť aj táto otázka?
Štúdia rieši vizuálny tvar ulice a až ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude podrobnejšie riešiť technickú infraštruktúru, ale je nevyhnutné počítať s výmenou kanalizácie, nakoľko podľa nových predpisov musí byť kanalizácia delená (dažďová a splašková).

Súčasťou vami navrhnutej štúdie je i výsadba zelene. Môžete uviesť, kde je táto zeleň naplánovaná a v akom rozsahu?
Zeleň je navrhnutá v páse predeľujúcom cestnú komunikáciu a chodník a tiež v páse pri opornom múre. Predpokladá sa výsadba nízkej zelene.

Aké materiály navrhujete použiť na povrchy komunikácií?
Cestná komunikácia je navrhnutá z asfaltobetónu, pozdĺžne parkovania popri komunikácii a prechody pre chodcov z čadičového kameňa a chodníky z betónovej dlažby.

V čom vidíte najväčší prínos navrhnutej rekonštrukcie?
Prínos je v jasnom diferencovaní dynamickej a statickej dopravy a pohybu chodcov, ako aj samotná vizuálna revitalizácia uličného profilu.


Rubriku pripravil Matúš Valihora.

Pre zväčšenie kliknite na obrázokpopiska k obr.: Navrhovaná rekonštrukcia križovatky na Nám. M. R. Štefánika

 

 


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasov: 2] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 1855 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server