2008_11(dvojčíslo)

Po návrate domov

pre zväčšenie kliknite na obrázokSlovensko pre nás nikdy nebolo krajinou neznámou. Bývajúc za hranicami našej vlasti sme vždy mali živý dotyk so Slovenskom a to predovšetkým vďaka našim starým rodičom, ktorí sa nikdy nevzdali svojej kultúry, jazyka, zvykov a piesní. Vznikli komunity Slovákov na Ukrajine, ktoré vždy spomínali na svoj domov, ktorý opustili. V roku 1947 na základe československo-sovietskej dohody bolo na územie západnej Ukrajiny presídlených takmer 12 000 osôb. Sľuby a pravidlá presídlenia neboli dodržané, občania Československa stratili svoju štátnu príslušnosť, ich mená boli

 poruštené, v priebehu kolektivizácie prišli o svoje vlastníctvo a možnosť slobodnej voľby návratu domov. Pod hrozbou gulagov sa mnohí tajne pokúsili o návrat domov na Slovensko a takto v rokoch 1964 až 1968 sa zo Sovietskeho zväzu domov vrátilo okolo 7000 osôb slovenského pôvodu. Tí, ktorí na Ukrajine zostali, žili jednoduchý život prisťahovalcov „Hoculov“ (obyvateľ oblasti Zakarpatska), tak, ako slovenských rodákov volali domáci obyvatelia, vytvárali hodnoty a v srdci nosili spomienky na domov v kraji pod Beskydmi.
U nás doma starí rodičia a blízka rodina rozprávali vždy „inak“. Ako dieťa som sa nad tým ani nijako nezamýšľal, považoval som to za prirodzenú súčasť môjho života. Pamätám si, keď počas mrazivých večerov sme sa schádzali u babky. Plno ľudí, veľké krosná, voňavý domáci chlieb a mlieko. Ako malého chlapca ma nesmierne nadchýnala krása piesní, piesne, ktoré som nikdy nepočul v rádiu, a ani v televízii, piesne, ktoré nepoznala ani moja prvá učiteľka hudby. Teraz viem, že to bol folklór Slovákov a Rusínov, ktorí do dnešných dní obývajú územie východného Slovenska. Všetky tie zvyky a obyčaje spojené so sviatkami narodenia a zmŕtvychvstania Spasiteľa mali tak nádhernú atmosféru, že ich preberali aj samotní Ukrajinci. Presídlenci zo Slovenska vynikali nielen svojou zdatnosťou, šikovnosťou a precíznosťou v práci, ale aj hlbokou vierou a dobrým srdcom. Boli medzi nimi majstri, poľnohospodári, hudobníci, ale predovšetkým to boli pokorní, mierumilovní a jednoduchí ľudia.
Roky plynuli, generácie sa striedali a vznikali nové rodiny, túžba po návrate domov však ostávala.
Sovietske putá strachu padli a slovenským rodákom sa darilo čoraz viac intenzívnejšie udržiavať kontakt s domovom. Pod vplyvom hospodárskych i politických udalostí a pri okolnostiach výbuchu reaktora atómovej elektrárne v Černobyle sa objavila reálna možnosť návratu do krajiny svojho pôvodu.
Uznesením vlády SR číslo 583/1990 vláda SR vyslovila súhlas s humanitárnou pomocou Slovenskej republiky a ČSFR na základe výzvy Rady ministrov USSR vládam, verejnosti celého sveta a medzinárodným organizáciám o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov černobyľskej havárie. Vtedajšia vláda SR s prihliadnutím na želanie krajanov súhlasila, aby táto pomoc bola realizovaná cestou presídlenia sovietskych občanov slovenského pôvodu a ich rodinných príslušníkov žijúcich v oblastiach postihnutých černobyľskou haváriou po doriešení základných podmienok potrebných na presťahovanie a pobyt v ČSFR.
V priebehu roka 1992 sa v spolupráci so zástupcami samospráv, Slovenskej sporiteľne a bytových podnikov spustil proces vytvárania vecných podmienok bývania pre približne 1300 žiadateľov o presídlenie z Ukrajiny – o ich návrat domov. Prvá skupina presídlencov sa vrátila do svojej historickej domoviny 3. apríla 1993. Slovenskí rodáci našli svoj nový domov v mestách: Košice, Smolník, Detva, Vozokany, Holíč, Sklabiny, Bánovce nad Bebravou, Hontianske Moravce, Stakčín, Medzilaborce a inde. Štvrtá štyridsaťdvojčlenná skupina zamierila do malebného mestečka Brezová pod Bradlom.
Vo večerných hodinách 4. decembra 1993 sme sa prvýkrát nadýchli brezovského vzduchu. V spomienkach mi navždy zostane čas, ktorý sme strávili v priestoroch brezovského učilišťa, vôňa mikulášskych balíčkov, prvé slová predstaviteľov mesta a pohladenie mojej prvej slovenskej učiteľky Danky Hanúskovej. Po pätnástich rokoch mi ostáva vysloviť len to najúprimnejšie ďakujem. Mal som jedenásť rokov... Bolo to pre mňa skôr dobrodružstvo ako reálny život. Pre našich rodičov to bolo obdobie skúšky a ťažkej práce, šetrili každý zarobený peniaz, aby sa ich deti mali lepšie. So strachom ma moja mama zaviedla prvýkrát do školy. Nepoznala ľudí, nemohla sa spoliehať na pomoc iných, nevedela zvyky, ani spisovnú reč. Doteraz obdivujem odvahu všetkých presídlencov a ich statočnosť, s akou sa v živote prebojovali.
A opäť roky ubehli, deti vyrástli, vytvorili sa nové priateľstvá a nadobudol pocit domova. A ako v každom príbehu, tak aj v tomto sa našli dobrí ľudia s otvorenou náručou a rukou pomoci. Brezovania. Obyčajní, dobrého srdca, mysle a predovšetkým skutku. Vtedajšia riaditeľka základnej školy pani Valehrachová nás, detí presídlencov, priviedla do triedy a povedala žiakom: „Milé deti, dnes vás zoznámim s vašimi novými priateľmi, ktorí sa budú s vami spolu učiť a kamarátiť. Chcem, aby ste im povedali, že toto je pero (vzala do rúk pero) a toto je pravítko (vzala do rúk pravítko).“
Všetkým týmto ľuďom patrí vďaka. Nemôžem a ani nechcem zabudnúť na vyslovenie poďakovania predchádzajúcim predstaviteľom mesta pánovi Ivanovi Ďurkovičovi a všetkým pracovníkom verejnej sféry. Moje osobné poďakovanie patrí celému cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Brezovej pod Bradlom za ich pomoc a pochopenie pri organizovaní bohoslužobného života pravoslávnej cirkvi v našom meste, ku ktorej sa hlásime. S úctou a vďačnosťou spomíname na zosnulého pána farára Mosného a celú jeho rodinu, ktorá nás psychicky podporovala, s láskou sa o nás zaujímala a prichádzala medzi nás.
Som mladý a veľa vecí uniklo mojej pozornosti. Dlho som bol mimo života mesta a komunity, tak som v tomto príspevku neúplný, nepresný a iste som na niekoho alebo na niečo pozabudol, za čo sa ospravedlňujem. Mojím zámerom je však vyjadriť hlboké a úprimné ďakujem vedeniu mesta Brezová pod Bradlom a jeho obyvateľom za krásnych pätnásť rokov prežitých spolu. Je to obdobie vzájomného spoznávania sa a kultúrneho obohacovania a iste je to dôkaz úcty, pokojného spolunažívania i spolupatričnosti všetkých nás, obyvateľov nášho mesta.
Pri príležitosti 15. výročia návratu slovenských rodákov z Ukrajiny na Slovensko, dňa 8. novembra pravoslávna komunita v našom meste zorganizovala slávnostnú akadémiu. S veľkou vďačnosťou a radosťou sme medzi nami privítali aj vzácnych hostí, Jeho Preosvietenosť Tichona, pravoslávneho biskupa komárňanského, pána Bc. Mariana Gavlasa, prednostu Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom a pani Mgr. Líviu Lichancovú, zborovú farárku evanjelického a.v. cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom s manželom. Nech toto stretnutie bude vyjadrením vzájomnej úcty a posolstvom pokoja. Nech túžba po domove a rodnom kraji bude vždy naplnená aj napriek politickej nevôli, putám neslobody a úskaliam času.
Na Ukrajine zostalo ešte veľa slovenských rodákov. Žiaľ, mnohí už našli svoj večný odpočinok na miestnych cintorínoch a neuvideli návrat domov. Ich životné osudy sa ukončili v cudzej krajine a na ich hroboch zostali vytesané slovenské mená a priezviská. My, obyvatelia mesta Brezová pod Bradlom, naše dejiny ešte len píšeme, ale s tým rozdielom, že sme už doma – vo vlasti našich predkov.

Mgr. Viktor Dutko

Súvisiace články:
Už sviatky lásky, pokoja (23.12.2009)
Boh sa skláňa k človeku (23.12.2009)
Vianočné želanie (23.12.2009)
Realizácia projektu 4CYKLOREGIO (23.12.2009)
Radostná udalosť vianočná (23.12.2009)
Stridžie dni na Brezovej (23.12.2009)
2U Fest za nami (23.12.2009)
Viete že...? (23.12.2009)
Čas promócií (23.12.2009)
Kalendár 2010 (23.12.2009)
Zbierka na knihu o hasičoch (23.12.2009)
Tridsaťročná silvestrovská tradícia (23.12.2009)
Vianočný stromček (23.12.2009)
Poďakovanie (23.12.2009)
Mikulášska nádielka (19.11.2009)
Oznam (06.11.2009)
Finišujeme (06.11.2009)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (06.11.2009)
Návšteva v Poľnom Berinčoku (06.11.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (06.11.2009)
Jubileum sobáša (06.11.2009)
Čas promócií (06.11.2009)
Za Vlastou Pešlovou /1940 - 2009/ (06.11.2009)
“Prietržská“ upravená ako pamätný areál (20.10.2009)
Cyklochodník vo výstavbe (20.10.2009)
Klub SMRŠ oznamuje: (20.10.2009)
Plody našich dedov (20.10.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (20.10.2009)
Poďakovanie (20.10.2009)
Čas promócií (20.10.2009)
Stretnutie krížovkárov (20.10.2009)
Boli ste na jarmeku? (18.09.2009)
V Banskej Bystrici (18.09.2009)
Oznam (18.09.2009)
4CYKLOREGIO (18.09.2009)
Spravodliví medzi národmi (18.09.2009)
Keď nebolo kombajnov (18.09.2009)
Plody stromu sú vždy majetkom vlastníka stromu (18.09.2009)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2009)
Nostalgická spomienka (110 rokov od otvorenia železnice Jablonica – Brezová) (18.09.2009)
Poďakovanie (18.09.2009)
Jubileum exprimátora (18.09.2009)
Podvečer s powerjogou (18.09.2009)
Bradlianska mohyla súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva (17.08.2009)
17. ročník stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová (17.08.2009)
Penzióny v programe 4CYKLOREGIO (17.08.2009)
Nádražáci majú tridsať rokov (17.08.2009)
Nádražáci po tridsiatich rokoch (17.08.2009)
Aj ako tip na víkend (17.08.2009)
Tramping na Brezovej pod Bradlom (17.08.2009)
Kľukatá cesta pamätných listín (17.08.2009)
Európske dedičstvo, iniciatíva „Etiketa európskeho dedičstva“ (17.08.2009)
Technička s čarom umelkyne (17.08.2009)
Konvent hlasoval o Národnom dome Štefánikovom (17.08.2009)
Vyplňovačka (17.08.2009)
Z Brezovského kultúrneho leta... (popisky k fotkám) (06.08.2009)
Bude Bradlo patriť medzi Sedem divov TSK? (17.07.2009)
Vážení čitatelia! (17.07.2009)
Pozývame vás (17.07.2009)
Pramene k minulosti (prosba k spoluobčanom) (17.07.2009)
Kúpalisko (17.07.2009)
Realizácia programu 4CYKLOREGIO (17.07.2009)
Ad: Brezovský ...(12. 6.2009) (17.07.2009)
Jubilant generál Naďovič (17.07.2009)
Pozvánka (17.07.2009)
Správa o krížovkárskom turnaji (17.07.2009)
Najvyššie položený byt v Brezovej s najlepším výhľadom zdarma ! (17.07.2009)
Denný plán činnosti CVČ cez letné prázdniny (17.07.2009)
Medzinárodný deň detí (17.07.2009)
Už sto rokov (17.07.2009)
Vzácna návšteva (17.07.2009)
Spomienka na obetavú speváčku ľudových piesní Annu Gabrižovú-Kravárikovú z Brezovej (17.07.2009)
Podakovanie (17.07.2009)
Program 4CYKLOREGIO (20.06.2009)
Na Bradlo za poznaním… (20.06.2009)
Spomienka na učiteľa (20.06.2009)
Brezovský kroj (20.06.2009)
Ocenenie pre Štefana Lajdu (20.06.2009)
Deti deťom (20.06.2009)
Šachový turnaj (20.06.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.06.2009)
O zachránených letcoch a ich záchrancoch (20.06.2009)
ZemTierra (06.05.2009)
64. výročie oslobodenia mesta (06.05.2009)
4CYKLOREGIO (06.05.2009)
Brigáda na Bradle (06.05.2009)
Pozvánka na turnaje (06.05.2009)
Deň narcisov (06.05.2009)
Slávnostná akadémia k 120. výročiu narodenia Štefana Osuského (06.05.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (06.05.2009)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2009 (22.04.2009)
ZemTierra (22.04.2009)
Deň učiteľov (22.04.2009)
Seminár subregiónu Pod Bradlom (22.04.2009)
Koncert Honzu Nedvěda so skupinou (22.04.2009)
Zdravá výživa detí (22.04.2009)
V klube SMRŠ spomínali (22.04.2009)
Poďakovanie (22.04.2009)
Výzva (17.03.2009)
II. etapa programu 4CYKLOREGIO (17.03.2009)
Občania diskutovali (17.03.2009)
Zber textilu v meste (17.03.2009)
Fašiangové posedenie (17.03.2009)
Hasiči rokovali (17.03.2009)
Počasie prialo zabíjačke (17.03.2009)
Úspech SOŠ v nemeckom jazyku (17.03.2009)
Z činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika (17.03.2009)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (17.03.2009)
Ivan Jakeš na radnici (17.03.2009)
45 centimetrov (17.03.2009)
2. mestský ples (22.02.2009)
Výročné zhromaždenie starostov subregiónu Pod Bradlom (22.02.2009)
Systém varovania SE-EBO (sirény) (22.02.2009)
Premiéra zároveň derniérou (22.02.2009)
Oživené spomienky na poeta (22.02.2009)
Poľovnícky ples (22.02.2009)
Pripomenuli si jubileum školy (22.02.2009)
Zo života klubu dôchodcov (22.02.2009)
Pozvánka MS SČK (22.02.2009)
Zaujímavá správa ČTK (22.02.2009)
Ján Repta (1914 – 1999) (22.02.2009)
Už desať rokov... (22.02.2009)
Vianočný príhovor (20.12.2008)
Vianočné posolstvo (20.12.2008)
Vianoce jedným slovom (20.12.2008)
Slávnostná akadémia ÚNSS (20.12.2008)
Hetech Services informuje (20.12.2008)
Program 4CYKLOREGIO (20.12.2008)
VELVET 2008 (20.12.2008)
Slávnostná inštalácia (20.12.2008)
Dni vianočné (20.12.2008)
Študentská kvapka krvi (20.12.2008)
Medzinárodný deň vojnových veteránov (20.12.2008)
Hodiny opäť odbíjajú (20.12.2008)
Zo života Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (20.12.2008)
Kalendár 2009 (19.12.2008)
Vojaci budujú tradíciu (19.12.2008)
Doma nemal dvojníka (19.12.2008)
Prvý veľký projekt schválený (16.11.2008)
Pripomenuli sme si 90. výročie vzniku ČSR (16.11.2008)
MNÍŠKY 2 - Milionárky (16.11.2008)
Dary zeme (16.11.2008)
Nové obchodné centrum (16.11.2008)
Pozvánka na vernisáž (16.11.2008)
Výstava fotografií (16.11.2008)
Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika (16.11.2008)
U Plačkovcov (16.11.2008)
Pre vnučky, pre vnukov (16.11.2008)
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom (16.11.2008)
Oživené spomienky (16.11.2008)
Fotogaléria z osláv Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom (17.10.2008)
K 80. výročiu odhalenia Štefánikovej mohyly a 140. výročiu narodenia jej tvorcu (17.10.2008)
Indoor bike centrum opäť otvorené (17.10.2008)
Ošetrenie detí v zubnej ambulancii (17.10.2008)
Ukrajina - neznáma, ale krásna (17.10.2008)
Potešili nás (17.10.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.10.2008)
Nový informačný panel (17.10.2008)
Pozvánka (17.10.2008)
Vyhlásenie výsledkov mestskej súťaže (17.10.2008)
Pozvánka na oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky (18.09.2008)
Ocenenie (18.09.2008)
Jarmek na Brezovej (18.09.2008)
Ukončenie prázdnin (18.09.2008)
August 68 (18.09.2008)
Deti z CVČ v Slovenskej televízii (18.09.2008)
Pozvánka (18.09.2008)
64. výročie Slovenského národného povstania (18.09.2008)
Zo schôdze ZO SZPB (18.09.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.09.2008)
Obdivované paličkárky (18.09.2008)
Ďalšia knižka o Brezovej (18.09.2008)
Víťazstvo Folklórneho súboru Brezová (18.09.2008)
Ľadové krúpy v auguste (18.09.2008)
Jurkovičova vila v Brne (18.09.2008)
Z činnosti Spoločnosti MRŠ (18.09.2008)
Živio, Hela! (18.09.2008)
Brezofský jarmek (13.08.2008)
128. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika (13.08.2008)
593. výročie upálenia majstra Jana Husa (13.08.2008)
Hybridný pohon zo slovenskej dielne sa môže porovnávať s hybridmi svetových značiek. Ako prvý ho u nás využijú autobusy. (13.08.2008)
Burza v Klube dôchodcov (13.08.2008)
Urbánny festival (16.07.2008)
Partnerstvo v cezhraničnej spolupráci (16.07.2008)
Divoké skládky - čo s nimi? (16.07.2008)
Myjavské folklórne slávnosti s obrázkami spod Bradla (16.07.2008)
Poďakovanie (16.07.2008)
Spomienka na Samuela Štefana Osuského (16.07.2008)
Otvorenie kúpaliska (16.07.2008)
Jún v centre voľného času (15.07.2008)
Zo života klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom (15.07.2008)
Deň detí v našom meste (15.06.2008)
4CYKLOREGIO (15.06.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (2) (15.06.2008)
TOPFEST 2008 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 27. – 28. 06. 2008 (15.06.2008)
Úspešní brezovskí amatéri (15.06.2008)
Výtvarný salón učiteľov (15.06.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (15.06.2008)
Predseda TTSK ocenil protifašistických bojovníkov (15.06.2008)
Štefánikov rodný kraj (15.06.2008)
Majstrovstvá Slovenska v šachu do 8 rokov (15.06.2008)
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle (18.05.2008)
Vážená pani primátorka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, (18.05.2008)
Štefánik vo filatelii (18.05.2008)
Samsung na Brezovej pod Bradlom (18.05.2008)
Želanie (18.05.2008)
Spisovateľka spisuje, život diktuje (17.05.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (17.05.2008)
Štvorlístok sedemdesiatnikov (17.05.2008)
Brezovská jar 1848 (17.05.2008)
Našim mamičkám ku Dňu matiek (17.05.2008)
Na Bradlo (17.05.2008)
Slávnostné hodvábne učiteľské sny (18.04.2008)
2362 podpisov na Petícii na podporu zachovania Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom (18.04.2008)
Siedmeho apríla sme si pripmenuli 63. výročie oslobodenia Brezovej (18.04.2008)
Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom (18.04.2008)
Medzinárodný deň žien (18.04.2008)
Pohladenie duše (18.04.2008)
Dôstojné spomienky na zaslúžilého muža (18.04.2008)
Vážení čitatelia ! (17.04.2008)
Regionálna spomienková slávnosť (06.04.2008)
Udeľovala sa Cena primátorky za rok 2007 (15.03.2008)
Pozdrav kolegom (15.03.2008)
Tretia tradičná Brezovská zabíjačka (15.03.2008)
Kto je strážca a člen stráže prírody? (15.03.2008)
MsHZ odstraňoval škody po víchrici (15.03.2008)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3273 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Mgr. Viktor Dutko
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server