2009_08(august)

Poďakovanie

Občanom a čitateľom Noviniek spod Bradla oznamujem, že moje pôsobenie na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom - oddelenie sociálne, školstva a kultúry sa skončilo 31. 8. 2009.
Všetkým ďakujem za priazeň a prejavenú dôveru v mojej doterajšej činnosti. Moje ďalšie pôsobenie bude i naďalej v sociálnej oblasti v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trenčíne.
Pevne verím, že i naďalej sa budeme spolu stretávať či už na ulici, v obchode, alebo pri rôznych iných


 príležitostiach. Za spoluprácu chcem poďakovať primátorke mesta, prednostovi mestského úradu, poslancom MsZ, zvlášť kolegom oddelenia sociálneho školstva a kultúry, ako i ostatným kolegom, mestskej polícii, štátnej polícii, všetkým učiteľom, vychovávateľom a správnym zamestnancom škôl a školských zariadení, opatrovateľkám, hasičom, mestskej knižnici, klubu dôchodcov, redakčnej rade Noviniek spod Bradla, komisii pre bývanie, sociálne a zdravotné otázky, komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, obvodným lekárom a zdravotným sestrám, technickým službám, ZO ÚNSS, ZO ZŤP, ZO SČK, klubu abstinentov, pracovníčkam pošty a všetkým, s ktorými som prichádzala do styku počas môjho pôsobenia na mestskom úrade.
S pozdravom
Eva Ušiaková

Súvisiace články:
Poďakovanie (18.05.2010)
Poďakovanie - A. Bôžiková (11.01.2010)
Poďakovanie (23.12.2009)
Poďakovania (06.11.2009)
Poďakovania (20.10.2009)
Zmena je život (18.09.2009)
Poďakovania (18.09.2009)
Poďakovania (17.08.2009)
Odišla najstaršia Brezovanka (06.05.2009)
Poďakovania (06.05.2009)
Poďakovania (22.04.2009)
Poďakovanie (17.03.2009)
Za sestrou Aničkou (17.03.2009)
Poďakovania (17.03.2009)
Poďakovania (19.12.2008)
Poďakovania (16.11.2008)
Poďakovania (15.07.2008)
Poďakovania (15.06.2008)
Poďakovanie (17.04.2008)
Poďakovania (15.03.2008)
Poďakovanie (14.02.2008)
Poďakovania (13.02.2008)
Klubové rozpomienky (15.11.2007)
Poďakovanie (15.11.2007)
Poďakovanie (14.11.2007)
Poďakovanie (31.10.2007)
Stretnutie po 35 rokoch (12.10.2007)
Poďakovanie (september) (12.10.2007)
Poďakovanie (13.09.2007)
Poďakovania (13.09.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3299 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server