2009_10(október)

Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča

2. 10. v novom školskom roku sme začali plniť projekt "poznávame hudobné nástroje", cieľom ktorého je rozširovanie poznatkov detí z oblasti hudobných zvukov, tónov, farieb. Naučia sa rozoznávať hudobné nástroje podľa skupín, oboznámia sa so spôsobom hry na ne a v pracovnej činnosti si hudobné nástroje zhotovia z rôzneho odpadového a technického materiálu.
8. 10. sa deti  z najstaršej vekovej skupiny v rámci regionálnej výchovy a oboznamovania s ľudovými tradíciami


zúčastnili v ZUŠ na tzv. viazaní brezovského perka. Deti sa ho snažili uviazať a každý si to svoje zobral domov.
9. 10. pásmom básní a piesní prispeli deti z
najstaršej vekovej skupiny pri slávnostnom otvorení detského ihriska na Sídl. D. Jurkoviča za prítomnosti pani primátorky JUDr. Anny Dankovej, sponzorov a realizátorov projektu.
13. 10. zavítali do našej MŠ herci z profesionálneho bábkového divadla zo Žiliny, ktorí deťom zahrali rozprávku "O Jankovi Polienkovi". V ten istý deň predškoláci potešili svojim programom básní a piesní členov klubu dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
27. 10. už tradične v
Mesiaci úcty k starším nazabúdame na naše bývalé kolegyne, pani kuchárky, upratovačky, ktoré si užívaju zaslúžený dôchodok. Deti im zaspievali, zatancovali, predniesli milé básničky a posedeli v družnej debate pri pohostení, ktoré im pripravili pani učiteľky a kuchárky.
28. 10. vyvrcholením tohto mesiaca, v ktorom sme sa venovali s deťmi poznávaniu ovocia, zeleniny a rôznych plodín zo záhrad, bol deň škriatkov. Popoludní sme privítali rodičov predškolákov a tiež strašiaka Adama (I. Filipová), ktorý hľadal svoju stratenú sestru, strašiačku Zuzu (H. Konkušová). Na záver deti - škriatkovia dostali diplom od strašiaka Adama a jeho sestry Zuzy ako pamiatku na tento nezabudnuteľný jesenný podvečer.

Helena Konkušová, MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča (17.08.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Zelené pľúca deťom (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča (14.02.2008)
Oznam (14.02.2008)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... (21.12.2007)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 3519 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server