2009_10(október)

Nová odborná literatúra v knižnici

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala z grantového systému MK SR z podprogramu 2.5 Akvizícia knižníc 1000 € na nákup náučnej literatúry. Vypracovaný projekt mal názov: Kniha – dôležitý zdroj informácií a využívania voľného času. Zámerom projektu bolo aktualizovať a doplniť knižničný fond o náučnú literatúru pre dospelých i detských čitateľov. Knižnica nakúpila knihy odborné: encyklopédie z rôznych oblastí, literatúru z geografie, histórie, psychológie, prírodovedy, počítačovú literatúru, knihy o športe a kuchárske knihy. Je to 90

knižničných jednotiek v celkovej sume 1136,53 € (spolufinancovanie mestom Brezová pod Bradlom). Nakúpená literatúra je umiestnená v čitárni (encyklopédie), v náučnom oddelení pre dospelých i náučnom kútiku pre deti.
Knihy sú už spracované a veríme, že čitatelia knižnice využijú zakúpenú literatúru na získavanie nových informácií z rôznych oblastí života, študenti stredných i vysokých škôl nájdu v nich informácie, ktoré sú nevyhnutné pri ich štúdiu, deti získajú nové poznatky z oblasti náučnej literatúry, ale hlavne zmysluplne využijú svoj voľný čas.

A. Fedorová

 

 


| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 06. 11. 2009 | 1555 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server