2008_01(január)

NÁZORY / KOMENTÁRE - Nechcená škola, ale prečo?

Škola vznikla v roku 1971 ako odborné učilište pri Kovových tkaninách v Brezovej pod Bradlom. Až do roku 1989 pripravovala pre materský podnik podstatnú časť kvalifikovaných pracovníkov a tým prispela k rozvoju podniku a mesta.
Až do roku 1991, kedy sa však už ako SOU strojárske dostala škola do zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva, patrila škola k najlepším učilištiam v regióne nielen svojím vybavením, ale i výchovno-vyučovacími výsledkami.


Prechodom SOU pod rezort Ministerstva hospodárstva SR vznikla pre školu zložitá situácia. Pôvodný materský podnik PSB a ďalšie firmy prestali financovať žiakov školy, ktorí sa pre tieto firmy učili. Išlo o viac ako 100 žiakov vo všetkých ročníkoch. Naznačovalo to, že niekto má záujem, aby škola „padla“. Celkove to predstavovalo finančný deficit viac ako 2 milióny korún. Vzhľadom na túto situáciu (katastrofálnu) ministerstvo hospodárstva uvažovalo už v roku 1992 o zrušení. Natíska sa otázka. Prečo? Veď mnohé iné školy v tom čase nevedeli, čo s peniazmi. Objavil sa ďalší problém a to malý záujem žiakov základných škôl o strojárske odbory. Firmy vtedy tvrdili, že trh vyrieši všetko. Aká škoda, že sa tak nestalo. Uvedené vážne problémy sa podarilo vyriešiť vďaka pochopeniu situácie zriaďovateľa, Školskej správy Bratislava 6, ministerstva školstva a mesta a najmä vďaka obrovskému úsiliu pracovníkov školy. Podarilo sa nám zriadiť nové študijné a učebné odbory a najmä v roku 1993 sa zriadila stredná priemyselná škola dopravná so zameraním na cestnú dopravu v priestoroch školy. Tým bola škola zabezpečená žiakmi a určitými finančnými zdrojmi. Škola sa začala priaznivo rozvíjať. Mysleli sme si, že po roku 1996, kedy vznikli nové okresy a kraje, sa situácia školy stabilizuje. Nasledovalo však veľké sklamanie pre našu školu, resp. dve školy. Školský úrad v Trenčíne očividne ukracoval i nárokové finančné prostriedky, čím sa školy dostávali do zložitej situácie. Za celé obdobie – desaťročie, nedostala škola žiadne finančné prostriedky na investície, pritom iné školy áno. Školský úrad v Trenčíne obmedzoval v rozhodujúcom období i počty prijímaných žiakov školy. Teda je tu namieste otázka prečo?

Súčasná situácia školy akoby dokresľovala genézu našej školy. Znova sú pokusy o jej zrušenie. Kto je za tým? Veď škola nemá problémy s náborom žiakov, nie je v červených ekonomických číslach, o strojárske a dopravné odbory je na trhu práce eminentný záujem. Škola úzko spolupracuje s takými firmami ako sú Wolskvagen, Peugeot Citroen, Samsung, teda piliere ekonomiky republiky. To je pre školský úrad v Trenčíne málo? Je škola na Myjave lepšia? Čo to bude za mesto Brezová pod Bradlom – bez strednej školy? Mesto bude len starnúť a bude sa vytrácať inteligencia. Či za tým všetkým je len lukratívna budova a neochota trenčianskych úradníkov, ktorí sa o probléme odmietajú baviť? Akých to máme vlastne poslancov v TSK, keď v októbri 2006 hlasovali po predložení stanovísk jednotlivých odborných komisií za to, aby škola na Brezovej pod Bradlom zostala a v auguste 2007 tí istí poslanci, za tých istých ekonomických ukazovateľov oboch škôl už hlasovali opačne? Aký majú charakter, čo sú to za ľudia? A vedia vôbec, kde sa ZSŠ M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom nachádza a aké sú tam podmienky na vyučovanie? Brezová pod Bradlom vychovala takých velikánov nášho národa ako sú Osuský, Papánek, Štefánik a ďalší, ktorí vďačia svojej veľkosti okrem nesporného talentu vzdelaniu, a teraz sa má rušiť jediná stredná škola v meste, ktorá v súčasnosti vychováva absolventov pre strojárstvo a cestnú dopravu. Nemá to ani logiku, ani žiadne opodstatnenie. Budú mať odvahu ľudia z TSK, Ministerstva školstva SR a vlády SR prísť k Mohyle M. R. Štefánika na Bradlo pri príležitosti jeho 90. výročia úmrtia a ako čerešničku na torte podpíšu k 1. 9. 2008 úmrtný list ZSŠ M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom. A vlastne kto a za čie peniaze postavil školu v Brezovej pod Bradlom – vari trenčianski hradní páni...? Nechcená škola pre TSK alebo pre koho?

Mgr. Madunický Rudolf


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3492 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server