2007_09(september)

Mestská rada (september)

MsR zasadala 20. 09. 2007

Mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala:
- kontrolu plnenia uznesení MsR č. 25, 26, 27, 28/2007 zo dňa 16.08.2007,
- kontrolu plnenia uznesení MsZ č. 88 – 116/2007 zo dňa 23.08.2007,
- informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch a mimoškolskej činnosti v MŠ, ZŠ, ZUŠ a ZSŠ MRŠ v školskom roku 2006/2007, o stavoch zabezpečenia školských zariadení na školský rok
2007/2008,

- informácie o činnosti Hádzanárskeho klubu BRADLAN a Futbalového klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom. Na zasadnutie MsR boli prizvaní jednotliví riaditelia školských zariadení,ktorí prezentovali jednotlivé zariadenia a oba športové kluby. Predsedom HK BRADLAN je Ing. Peter Gašparovič, FK BRADLAN Ing. Samuel Valášek,
- zaoberala sa prípravou materiálov na rokovanie MsZ 26.09.2007 s prijatými odporúčaniami k pripravovanému rokovaciemu programu MsZ. K bodu č. 8 prijala MsR uznesenie č. 29/2007-MsR, ktorým súhlasí s vyhodnotením PHSR podža akčného plánu do 30.08.2007 a uznesením č. 30/2007-MsR odporúča MsZ schváli upravený Dodatok č. 1 k PHSR podža finančnej možnosti rozpočtu
mesta. K bodu č. 12 odporúča MsR v obchodných spoločnostiach iba po 1 konatežovi – MsL, s.r.o., zostáva Ing Juraj Slovák a p. Lada Harasníková v Reštaurácii U sváka Ragana, s podmienkou predklada štvrročne hlavnému kontrolórovi ekonomické výsledky. K bodu č. 13 odporúča MsR da pohrebné služby do prenájmu. V prípade neprihlásenia sa záujemcu o tieto služby, necha ich v správe TS s tým, že TS si musia činnos doplni do činnosti v ŽL.
Na záver primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila s ďakovným listom Slovenskej asociácie športu na školách so sídlom v Bratislave pri organizovaní športových podujatí vo futbale žiakov McDonald ´s Cup 07. a 08.06. 2007, Jednota Cup 14.- 16.06. 2007 a Majstrovstvá SR vo futbale SŠ dievčat 21. - 22.06.2007 na našom futbalovom štadióne. Vďaka dobrej spolupráci bola v rámci projektu Otvorená škola 2007 ZSŠ MRŠ pridelená dotácia vo výške Sk 100 000,- na lepšie vybavenie školy športovým materiálom.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (23.12.2009)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (18.09.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupitežstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (17.03.2009)
Mestské zastupitežstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupitežstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupitežstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupitežstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupitežstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupitežstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupitežstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupitežstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEźSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupitežstvo (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 2701 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Prida komentár | Informačný e-mailVytlači článok
Čitatelia

Užívatežské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

Vyhžadávanie

Vyhžada textRozšírené vyhžadávanie
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráti, redakčne upravi, neuverejni. Zodpovednos za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavatež nezaručuje pravdivos informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu by ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server