2009_03(marec)

Mesiac knihy v knižnici

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokMestská knižnica Brezová pod Bradlom už tradične v Mesiaci knihy v marci organizuje veľa podujatí s knihou, či už to bola spomínaná beseda s Keleovcami 5. 3. 2009 alebo beseda o knihe O. Tvarožkovej-Paľkovej Brezová - naša rodná, ktorá sa uskutočnila 20. marca 2009 v klube dôchodcov. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 100. výročia narodenia a 10. výr. od smrti autorky. V útlej knižočke sú zobrazené spomienky na život a tradičné zvyky na Brezovej pod Bradlom v 1. polovici 20. storočia. Na svoju mamu si na besede zaspomínali jej deti - synoviaIvan a Vladimír a dcéra Zlatica, pán Uhlík spomínal na jeho osobné stretnutia s autorkou, pani Kovačičová predviedla ukážky z nahrávania z jej vešov, spomínala ako prepísala do nôt melódie všetkých piesní, ktoré sa nachádzajú v knihe, pán Pavol Blažek, ilustrátor knihy, hovoril o svojej tvorivej práci pri ilustrovaní knihy. Beseda prebehla v príjemnej piatkovej atmosfére pri dobrých koláčikoch (napiekla pani Vrábliková, dcéra autorky) a voňavom čaji.
V rámci 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutočnil na Slovensku od 23. do 29. marca., aj Mestská knižnica Brezová pod Bradlom zrealizovala niekoľko vydarených podujatí. 24. marca navštívili knižnicu žiaci 9. ročníka, ktorí sa zoznámili prostredníctvom kníh s regionálnymi autormi mesta, 25. marca knižnica zorganizovala so žiakmi školského klubu literárnu a výtvarnú súťaž k 75. výr. narodenia spisovateľa Jozefa Pavloviča. Súťažili 4 družstvá, ktoré boli zostavené z troch členov, boli to žiaci z 1. – 4. ročníka ZŠ. Deti predviedli veľa vedomostí z prečítaných kníh, zaujímavé boli aj ich vystúpenia, recitácie básničiek, dramatizácie z Pavlovičových kníh. I výstava ilustrácií z kníh bola veľmi výstižná, vydarená a dalo sa z ilustrácií prečítať, čo deti najviac zaujalo v knihách (deti kreslili z rozprávok: Macko Lacko, Tri zlé princezné, Bračekovia mravčekovia a Lienka Anulienka). Aj diváci – deti sa zapájali do súťaže, ak niekto niečo nevedel, tak pomohli svojmu družstvu, ak sa darilo, tak tlieskali a všetci zúčastnení nakoniec zarecitovali pekné verše od autora. Štyri družstvá boli ocenené krásnymi knihami, dvanásti ilustrátori boli tiež odmenení, dostali farbičky, aby sa mohli ďalej venovať kresleniu. Škoda, že sme nemohli odmeniť všetky deti, ktoré ilustrovali Pavlovičove rozprávky, ale iste ich poteší to, že ich ilustrácie zdobia chodby ZŠ na Piešťanskej ulici a každý návštevník školy si so záujmom prezrie tieto krásne práce. Deti, ktoré vystúpili na podujatí, boli odmenené sladkosťami.
Treba spomenúť, že v tomto Mesiaci knihy prebehlo i niekoľko informačných podujatí o knižnici pre tých najmenších, či už to bolo pre škôlkarov z materských škôl alebo prvákov zo ZŠ. Cieľom týchto podujatí bolo, ale i je (pokračujeme ďalej) zoznámiť deti s knihou a prebudiť v nich záujem o čítanie.

A. Fedorová, MsK

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 2372 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server