2008_01(január)

Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča

Koniec mesiaca januára sa v mysli žiakov spája s polročným vysvedčením, pre predškolákov znamená príchod túžobne očakávaného zápisu do prvého ročníka ZŠ a pre nás pedagógov je to čas bilancovania, hodnotenia výsledkov 5-mesačnej práce.
Celý kolektív zamestnancov MŠ Sídlisko Dušana Jurkoviča sa od septembra snaží dôsledne plniť úlohy vyplývajúce z Programu výchovnej práce, Ročného plánu a z projektu Zdravá škola.

V oblasti rozvíjania poznania bolo naším cieľom vytvárať v deťoch pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu, rozvíjať zmyslové vnímanie a pozorovacie schopnosti, prebúdzať environmentálne cítenie. Úlohy sme plnili nielen formou zamestnaní, ale i priamym pozorovaním a exkurziami. Od septembra sme uskutočnili návštevy pracovísk MsP, požiarnej zbrojnice, roľníckeho družstva, kaderníctva. V októbri sa deti zúčastnili výstavy Dary zeme, na ktorej zároveň prezentovali svoje práce z výtvarnej a pracovnej výchovy. Deti spolu s rodičmi nosili aj do škôlky plody zo svojich záhrad, rôzne druhy ovocia a zeleniny. Najviac sa nazbieralo tekvíc – všakovakých druhov, tvarov a farieb. Preto skrsla v hlavách pani učiteliek myšlienka zrealizovať pre deti a ich rodičov netradičné popoludnie –Deň škriatkov. V pondelok 8.10. sa stretli deti v doprovode svojich rodičov v škôlke. Tu ich navštívil smutný strašiak Adam, ktorému sa stratila jeho kamarátka strašiačka Zuza. Deti sa razom premenili na malých škriatkov – ovocníčkov a vydali sa na neľahkú cestu – hľadať stratenú Zuzu. V areáli MŠ ich čakali po ceste rôzne rozprávkové bytosti - veverička Riška ( p. Gablovská ), repa (p. Konkušová), pani Jeseň ( p. Zámočníková ), nešikovný Kubo ( p. Číková ), starostlivá pani Ježková (p.Janštová ), uzimený motýľ ( p. Mikeska), tekvica a hladný vlk ( Filip ). Všetci mali pre deti pripravené zaujímavé úlohy. Po ich splnení sa ovocníčkovia posilnili chutnými jablkami od pani Ježkovej a vydali sa hľadať Zuzu do mesta. Na cestu si svietili lampášikmi, bol totiž už večer. Zatiaľ rodičia z ovocia a zeleniny zhotovovali všakovaké strašidielka a postavičky. V super atmosfére, ktorá vládla v triede, mali možnosť popustiť uzdu svojej fantázie a vrátiť sa aspoň na chvíľu do bezstarostných detských čias, v tvorivom zápale zabudnúť na všedné starosti. Nešlo o súťaž o najkrajší výtvor, ale o to vyvolať v deťoch radosť, stráviť spolu chvíle bez telky a počítača, príkazov a náhlenia... Príjemne si posedieť pri káve, čaji a koláčikoch a utužiť medziľudské vzťahy. Keď sa deti vrátili spolu so Zuzou ( p.Figurová ) do škôlky, čakali na ne prekrásne výtvory, ktoré zhotovili ich šikovné mamičky a ockovia. Adam a Zuza mali ťažkú úlohu – vybrať najkrajšiu tekvicu. No či sa to dá, keď bola jedna krajšia ako druhá. Preto ich všetky postavili do záhrady, aby ráno privítali deti, keď prídu do škôlky. Potom si všetci pochutnali na sladučkých lekvárových buchtách, ktoré im napiekli tety kuchárky. Po dobrej večeri sa s pocitom pekne prežitého popoludnia príjemne unavení všetci rozišli domov.

Z úcty k šedinám...aj týmito slovami by sa dalo nazvať stretnutie, ktoré sa už tradične uskutočňuje v materskej škole vždy na konci októbra. Stretávajú sa na ňom pracovníčky predškolských zariadení v Brezovej, ktoré ukončili svoju aktívnu činnosť v školstve a prežívajú svoju krásnu jeseň života. Dňa 30. 10. prijali pozvanie detí a prišli si posedieť a zaspomínať na spoločne prežité chvíle v škôlke... Deti ich pozdravili pekným pásmom hier, piesní a tancov nazvaným:,,Jesenné variácie“, na pamiatku im odovzdali darčeky, ktoré samy zhotovili. Týmto programom pozdravili deti i jubilantov v klube dôchodcov dňa 16. 11. 2007 a reprezentovali MŠ 30. 11. v mestskej knižnici.
Pre skvalitnenie vzťahu s rodinou sme v novembri a decembri uskutočnili tzv. tvorivé dielne, kde deti v spolupráci so svojimi rodičmi vytvárali strašidielka, obrázky, predmety z prírodnín s využitím rôznych pracovných a výtvarných techník. Pred Vianocami piekli a zdobili medovníky.
V oblasti starostlivosti o nadané a talentované deti sme v spolupráci so ZUŠ vytvorili tri triedy, v ktorých deti pracujú vo výtvarnom odbore (17), desať detí navštevuje krúžok pohybovej prípravy a 8 detí sa venuje vyučovaniu nemeckého jazyka v spolupráci so ZŠ.
V rámci mimotriednej činnosti pracujú deti 3. tr. v dramatickom krúžku, ktorý vedie p.uč Filipová.
Pozitívny vzťah k umeniu vytvárame u detí i účasťou na divadelných bábkových predstaveniach (2x). V januári navštívil materskú školu kúzelník 31. 1. sa deti zúčastnili bábkového divadla v NDŠ.
V novembri absolvovalo 20 detí plavecký výcvik v plavárni v Myjave.
December patril návratu k ľudovým tradíciám a zvykom týkajúcich sa Vianoc. Dňa 6. 12. sme privítali v škôlke Mikuláša a čerta, ktorý priniesli deťom darčeky a vianočné stromčeky . 18. 12. a 19. 12. sa uskutočnili v MŠ vianočné besiedky pre rodičov, na ktorých vystúpili deti všetkých tried a  21.12. deti z 3. tr. spríjemnili stretnutie občanov na námestí pásmom hier s Perinbabou.
Našou snahou je, aby sa deti vyvíjali zdravo po stránke fyzickej i psychickej. Z toho dôvodu navštívila MŠ logopedička, ktorá diagnostikovala vývin reči detí v jednotlivých obdobiach a v januári detská psychologička uskutočnila v 3. tr. testy školskej zrelosti. Dňa 17. 1. sa deti predškolského veku zúčastnili vyučovacieho procesu v 1. ročníku ZŠ.
Aktivity MŠ v I. polroku boli rôznorodé, pre deti zaujímavé a vždy uskutočňované na vysokej úrovni. Za to patrí vďaka celému kolektívu zamestnancov materskej školy.

Viera Dobrovodská, riaditeľka MŠ


Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča (06.11.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča (17.08.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Zelené pľúca deťom (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Oznam (14.02.2008)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... (21.12.2007)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 3131 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: V. Dobrovodska
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server