2009_07(júl)

Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča

1. 6. ...hoci nám počasie neprialo,deti si svoj sviatok MDD nedali pokaziť. V slávnostne vyzdobených priestoroch tried ho oslávili zábavnými a veselými hrami a súťažami, ktoré pre ne prichystali pani učiteľky H. Konkušová a A. Ondrejkovová. Vyskúšali si v nich svoju pohotovosť, pozornosť, ale i pohybovú zdatnosť. Odmenou im bola drobná sladkosť.
2. 6. ...navštívili deti strednej a najstaršej vekovej skupiny ZUŠ pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Po privítaní pani


riaditeľkou J. Kazičkovou a tancom Iskerky sa deti rozdelili do šiestich skupín a vybrali sa poznávať priestory a odbory, ktoré sa tu vyučujú. Oboznámili sa s tanečnou triedou, kde sa skupina I.C.E. predstavila moderným tancom. Pozreli si šikovnú prácu rúk s hlinou v keramickej dielni, v hudobných triedach sa započúvali do zvukov hudobných nástrojov, v ďalšej triede videli krokové kreácie ľudového tanca. Neobišli ani výtvarný odbor, v ktorom sa vyučujú rôzne výtvarné techniky.
3. 6. ...ani tety z klubu dôchodcov nezabudli blahoželať deťom k MDD. Pre predškolákov z oboch materských škôl pripravili športovo-zábavné dopoludnie na Nám. 7. apríla, na ihrisku. Po športových výkonoch deti pohostili a odmenili sladkosťami a darčekmi (švihadlami a balónikmi).
10. 6. ...sa opäť deti z najstaršej vekovej skupiny zúčastnili súťaže v športovej hale ZSŠ. Aj tu ukázali svoju obratnosť, rýchlosť a silu v rôznych disciplínach. Najviac sa im páčilo kľučkovanie hokejkami a loptičkou medzi kužeľmi, triafanie do plechoviek, či prekážková dráha s preliezaním a podliezaním. Za šikovnosť si vyslúžili sladkú odmenu.
18. 6. ...predškoláci spestrili svojím kultúrnym programom - scénkou a tančekom vyhodnotenie čitateľskej súťaže detí ZŠ, ktorú organizovala MsK v priestoroch školy na Piešťanskej ulici.
18. 6. ...bol aj dňom netradičnej rozlúčky predškolákov s materskou školou - Indiánska noc. Túto akciu organizujeme už trinásty rok. V areáli školského dvora deti v rôznych disciplínach ukázali, čo sa počas 3-ročnej dochádzky do MŠ naučili po stránke rozumovej, estetickej, či pohybovej. Všimli si aj zvláštnych stôp na chodníku, ktoré ich doviedli až na studničku. Tu objavili babku Ježibabku (I. Filipová) a pomohli jej hľadať stratený poklad. Pozvali ju na opekačku do škôlky a nezabudli ju vyzvŕtať v tanci. Po druhej večeri sa deti vybrali na večernú prechádzku mestom. Najväčšiu odvahu však museli dokázať, keď si v škôlke líhali do postieľok bez mamičky a ocka, iba pod starostlivým dozorom svojich triednych učiteliek M. Bzdúškovej a J. Poláčkovej. Odmenou za statočnosť im bol Diplom Orlieho Pierka.
22. 6. ...vo vstupnej hale MsÚ sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Polícia očami detí. Z našej MŠ získala Angelika Gáliková 2. miesto. Všetky deti dostali rôzne darčeky a na námestí si mohli vyskúšať nepriestrelnú vestu, ktorú používajú naši policajti.
23. 6. ...v sobášnej sieni MsÚ sa uskutočnila slávnostná rozlúčka s deťmi, ktoré od septembra pôjdu do školy. Budúcim prváčikom a ich rodičom sa prihovorila pani primátorka JUDr. A. Danková, pani Mgr. E. Ušiaková a pani A. Slobodová. Triedne pani učiteľky (M. Bzdúšková a J. Poláčková) odovzdali deťom Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a na pamiatku knihu. Tie sa im za lásku a starostlivosť poďakovali milými básničkami a kytičkou kvetov. Nezabudli ani na tety kuchárky a upratovačky. Za rodičov slová vďaky vyjadrila pani J. Paceková. Deti sa "podpísali" do Pamätnej knihy mesta odtlačkom svojho pršteka. Túto slávnostnú udalosť spestrili programom deti zo ZŠ a tanečná skupina I.C.E. Na záver slávnosti čakalo deti sladké pohostenie v podobe torty, ktorú im upiekla teta kuchárka I. Vicianová.

                                                                                       Helena Konkušová, MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča (06.11.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Zelené pľúca deťom (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča (14.02.2008)
Oznam (14.02.2008)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... (21.12.2007)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 08. 2009 | 2503 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server