2008_06(jún)

Jún v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča

7. 6. 2008
Deti 2. a 3. triedy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZUŠ. Oboznámili sa s jednotlivými odbormi, ktoré sa v umeleckej škole vyučujú, poučili sa o spôsobe hry na rôznych hudobných nástrojoch, sledovali bystré krokové variácie tanečníkov z Iskerky. Najzaujímavejšie pre ne bolo pozorovať v keramickej dielni, ako sa kus hliny v rukách šikovného pána učiteľa mení na pekný hrnček.13. 6. 2008
V piatok v odpoludňajších hodinách sa pre deti 3. triedy uskutočnila netradičná rozlúčka detí s materskou školou tzv. Indiánska noc. Pripravovali sa na ňu celý týždeň: zhotovili si čelenky, vybrali indiánske mená... No a v piatok ich pani učiteľky pomaľovali indiánskymi znakmi a potom sa už všetci pobrali plniť odkaz múdrej sovy a hľadať stratený poklad. Po ceste plnili rôzne úlohy: kŕmili hladného medveďa, preliezali tunelom, brodili sa riekou plnou žralokov, navliekali náhrdelník smutnému Indiánovi a iné. Po ich splnení sa dostali až k tí-pí Indiána Tašiho, ktorý ich požiadal o pomoc pri hľadaní jeho indiánskej dcéry. Pred deťmi bola opäť cesta plná nástrah a úloh. Zaviedla ich do neďalekého sadu, kde našli stratenú Indiánku. Po návrate do MŠ za spevu veselých piesní deti čakala odmena a chutná opekačka. Potom už spolu s Indiánmi strávili zaujímavý večer plný hier a súťaží. No a po večernej prechádzke nočnou Brezovou sa deti plné dojmov uložili na spánok bez mamičky a otecka. Za svoju odvahu a šikovnosť dostali ráno od pani učiteliek odmenu, diplom a náramok odvážneho Indiána od Tašiho a plní dojmov sa rozišli s rodičmi do svojich domovov.

25. 6. 2008
V stredu 25. 6. sa uskutočnila v MŠ rozlúčková slávnosť pre deti predškolského veku, na ktorú budúci prváci pozvali i svojich rodičov a starých rodičov. Po krátkom príhovore pani riaditeľky deti ukázali prítomným, čo všetko sa za tri roky v škôlke naučili. Veď okrem hier sa spolu učili kresliť, maľovať, spievať, cvičiť, tancovať. Naučili sa veľa o prírode, ľuďoch, zvieratách, či matematike. V programe plnom básní, piesní, tancov a scénok im to názorne dokázali. Na záver im triedne pani učiteľky zaželali veľa odvahy a sily, aby sa im písmenká z abecedy vydarili a v zrkadielku samé chvály a jednotky. Na pamiatku deti obdržali Pamätný list, knihu Farebná abeceda. Potom si už všetci posadali k slávnostne prestretým stolom a pochutili si na koláčikoch, ktoré im napiekli mamičky.

27. 6. 2008
V piatok 27. 6. sa konala v MŠ slávnosť pri príležitosti ukončenia realizácie úloh projektu Zelené pľúca deťom. Zúčastnili sa jej pozvaní hostia: z Nadácie Ekopolis - pán Hronec, zástupcovia zriaďovateľa mesta Brezová - pani primátorka Danková, pani Ušiaková a Štuchalová, sponzori a všetci tí, ktorí svojou prácou pomohli pri jeho realizácii – rodičia a starí rodičia detí. Prítomných privítala pani riaditeľka Viera Dobrovodská, v príhovore poďakovala všetkým za podporu projektu, za finančnú i materiálnu pomoc sponzorom a hlavne brigádnikom za ich pomoc a ochotu . Potom vystúpili s programom deti tretej triedy. Slávnosť obohatili svojím vystúpením i deti z tanečnej skupiny I.C.E.
Po oficiálnej časti sa všetci prítomní pobrali do MŠ na malé občerstvenie, ktoré im pripravili pracovníčky materskej školy.

V. Dobrovodská

Súvisiace články:
Aktivity Materská škola Budovateľská v mesiaci máj (19.05.2010)
November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča (23.12.2009)
Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča (06.11.2009)
Jeseň v materskej škole (06.11.2009)
Začal sa nový školský rok... (20.10.2009)
Jún v MŠ Sídl. D. Jurkoviča (17.08.2009)
Májové akcie MŠ Sídl. D. Jurkoviča (20.06.2009)
Športový deň predškolákov (20.06.2009)
Apríl v materskej škole (06.05.2009)
Aktivity našej MŠ v marci (22.04.2009)
Rozprávaj mi, Macko Uško (22.04.2009)
Fašiangy, Turice, Veľká Noc ide... (17.03.2009)
Hurá ! Je tu karneval... (17.03.2009)
Policajt medzi deťmi... (17.03.2009)
Pozývame na zápis do materskej školy (22.02.2009)
Zápis do materskej školy (22.02.2009)
Malí ochranári (22.02.2009)
Jesenné variácie v materskej škole (19.12.2008)
Prehliadka detskej piesne (19.12.2008)
Škriatkovia zo Sídliska Dušana Jurkoviča... (16.11.2008)
MDD v klube dôchodcov (15.07.2008)
Návšteva biofarmy (15.06.2008)
Oboznamovanie detí s prírodou podľa Komenského (15.06.2008)
Zelené pľúca deťom (15.06.2008)
Brezovské športové hry (15.06.2008)
Apríl – mesiac lesov (06.05.2008)
Marec v Materskej škole Sídlisko Dušana Jurkoviča (18.04.2008)
Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií (18.04.2008)
Vzťah k prírode už v MŠ (15.03.2008)
Držte palce našim najmenším (15.03.2008)
Zápis detí do MŠ (15.03.2008)
Materská škola Sídlisko Dušana Jurkoviča (14.02.2008)
Oznam (14.02.2008)
Zo života MŠ Sídlisko D. Jurkoviča... (21.12.2007)
Z úcty k šedinám... (15.11.2007)
Deň Zeme v materskej škole (26.07.2007)
Športový deň predškolákov (23.07.2007)
Indiánska noc v MŠ (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 07. 2008 | 2455 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server