2007_10(október)

Hody na Brezovej

Hody – tradičná hostina na počesť výročia vysviacky kostola, alebo na deň patróna, ktorému je zasvätený. Pri pohľade na tie brezofské, musíme začať pri našich kostoloch. Dnešný rímsko-katolícky bol pravdepodobne vysvätený 24. 2. 1650. Hovorí o tom zápisnica kanonickej vizitácie, ktorú vykonal 22. 7. 1756 novomestský prepošt gróf Anton Révay, že tunajší ľud svätí pamiatku posvätenia chrámu na Mateja. Dlhšie obdobie kostol prechádzal z evanjelického užívania do katolíckeho a naopak. V roku 1733 došlo k definitívnemu odobratiu kostola evanjelikom a daniu do užívania rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá ho dala nanovo vysvätiť.

Správa o tejto udalosti bola zvečnená do mramorovej tabule, ktorá hovorí aj o tom, že kostol získaný pre rímsko-katolícku cirkev zasvätil najsvätejšej Trojici biskup Hyacint Markripodáry. Sviatok Svätej Trojice, ktorý pripadá na obdobie buď konca mája, alebo začiatok júna, je dodnes zároveň dňom hodov brezovských katolíkov. Po 50 rokoch náboženského útlaku si evanjelici stavajú svoj nový kostol, ktorý bol vysvätený 12. nedeľu po Sv. Trojici v roku 1784. Takže na Brezovej, keďže viac ako 90% obyvateľov bolo evanjelického vierovyznania, sa hody presunuli na obdobie mesiacov august – september. Po 80 rokoch od jeho postavenia (kostol bol 34 m dlhý, 14 m široký a výška interiéru od podlahy po štukatór – povalu bola 6,5 m), za pôsobenia v.p. farára Tomáša Hroša, sa začalo uvažovať o jeho prestavbe. No ukázalo sa, že slabé základy a múry by neudržali novú klenbu. Tak sa rozhodlo o jeho úplnej demolácii a stavbe nového, väčšieho a priestrannejšieho chrámu. Terajší ev. kostol bol budovaný v značne nepriaznivom období – osamostatnenie sa Košarišského cirkevného zboru v r. 1871, ničivý požiar mestečka v r. 1872. Stavba bola financovaná z vlastných zdrojov Brezovanov, keďže tunajšia šľachta – Erdédyovci - boli katolíci. Napriek tomu, čo svedčí o veľkom obchodnom duchu, schopnostiach a šikovnosti Brezovanov, bol kostol vystavaný do dnešnej podoby (okrem veže) a vysvätený 23. nedeľu po Sv. Trojici. Patrí medzi najväčšie na Slovensku. Má v sebe prvky viacerých umeleckých slohov. Interiér kostola sa nesie v duchu neoklasicizmu, jeho zariadenie (oltár, organ, kazateľnica) v neobarokovom, vonkajšia fasáda v neorománskom slohu. V stavbe je architektom zakódovaná aj reč symboliky s hlbokým významom, typická pre gotiku. Je to 3 – loďový chrám (trojjedinnosť Pána Boha), spočíva na dvanástich nosných pilieroch (12 učeníkov), vedie do neho 5 vchodov (prvých 5 kníh starého zákona – Pentateuch) a skutočne má celá budova 66 okien (66 kníh Biblie). 23. nedeľa väčšinou pripadá na začiatok novembra. V minulosti bolo toto ročné obdobie často spojené už s prvým snehom. Možno aj preto neboli brezovské hody typické jarmokom a v neskoršom období kolotočmi, ako v iných obciach. Nevyznačovali sa ani veľkolepými hostinami. Vždy sa skôr prihliadalo na ten duchovný charakter a význam. Z pripravovaných jedál bola typická pečená kačacina či husacina ze zemákovým salátom (na kyselo) alebo zemákovými lokšámi, slifkové cestenice, makovnáki, orechovnáki a samozrejme pálené, slijovica a víno. Šak hody sú hody, nech o nás nevyprávajú, že sme lakomí. Hoci zlé jazyky tvrdia, že na otázku jako bolo na brezofských hodoch, najčastejšia odpoveď znela : Ná jako, jak na Brezovej. Jedél bolo dost, len ponuku málo.

-rgn-


| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 3066 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server