2007_09(september)

Aktivity radnice v mesiaci september 2007

4. septembra 2007

Návšteva Ing. Čiadovej u primátorky mesta JUDr. Dankovej za účelom prejednania spolupráce vo veci obstarávania územného plánu.6. septembra 2007

Rokovanie riaditeľa ZŠ Mgr. Klandúcha a primátorky JUDr. Dankovej s ing.arch. Perneckým ohľadne projektov na rekonštrukciu školy.


Návšteva primátorky JUDr. Dankovej a pracovníčky kultúry Viery Mikulčíkovej u bývalej pani učiteľky Rakickej pri príležitosti 90. narodenín.


7. septembra 2007

Jednanie primátorky JUDr.Dankovej s riaditeľom Lesných stavieb Nitra v záležitosti budovania cyklotrás.


Účasť pracovníkov MsÚ Ing. Plačka a Ivana Minárčiného na metodickom dni Krajského stavebného úradu ohľadne bytovej výstavby.


9. septembra 2007

Účasť prednostu Bc.Gavlasa a referentky kultúry Viery Mikulčíkovej na slávnostiach pri príležitosti Roka J.M. Hurbana v Liptovskom Mikuláši.


10. septembra 2007

Pracovné stretnutie primátorky JUDr. Dankovej s riaditeľom ZSŠ M.R.Štefánka v Brezovej pod Bradllom za účelom prediskutovania situácie okolo existencie školy a dohodnutia ďalšieho postupu.


11. september 2007

Účasť primátorky JUDr. Dankovej na spoločnej služobnej ceste primátorov a starostov ZMO regiónu Jaslovské Bohunice v Rakúsku, kde okrem iného bola i návšteva mestečka Perchstoldsdorf, kde mali možnosť zoznámiť sa s riešením zberu separovaného odpadu a budovaním kompostoviska.

13. - 14. septembra 2007

Medzinárodný seminár vo Vsetíne ohľadne výmeny skúseností v čerpaní Eurofondov, na ktorý dostali pozvanie primátorka JUDr.Danková a prednosta Bc.Gavlas a obaja sa ho zúčastnili.


17. septembra 2007

Porada vedúcich pracovníkov MsÚ pod vedením primátorky JUD.Dankovej.


18. septembra 2007

Kontrola z Úradu práce Nové Mesto nad Váhom v oblasti aktivačných prác, organizovaných Mestom Brezová pod Bradlom.


20. septembra 2007

Stretnutie primátorov a starostov Subregiónu pod Bradlom, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v Brezovej pod Bradlom.
Zasadnutie Mestskej rady – príprava na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

 

 21. septembra 2007

Pracovné stretnutie primátorky JUDr.Dankovej s riaditeľom DEXIA banky Slovensko a.s. zo Žiliny za spoluúčasti riaditeľky pobočky banky v Brezovej a zástupcu primátorky. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom prejednania možností vzájomne výhodnej spolupráce.


22. septembra 2007

Prijatie členov Klubu generálov u primátorky JUDr.Dankovej pri príležitosti Dňa armády a spoločné položenie kvetov pri pomníku na Bukovskej ceste.


25. septembra 2007

Jednania primátorky JUDr. Dankovej so zástupcom Krajského stavebného úradu z Trenčína o podmienkach a možnostiach výstavby nájomných bytov.


26. septembra 2007

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

27. - 28.septembra 2007

Účasť primátorky JUDr.Dankovej a prednostu Bc.Gavlasa na seminári Komunálny manažment 2007 v Žiline.V Brezovej pod Bradlom 28. 9. 2007


Vypracovala: Soňa Kovačechová


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 1931 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: Soňa Kovačechová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server