2008_01(január)

Aktivity radnice v mesiaci január 2008

 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí členov výberovej komisie Miestnej akčnej skupiny v Myjave.


 1. 01. 2008

Účasť pracovníkov regionálneho rozvoja na veľtrhu Regiontour 2008 v Brne, kde nám ponúklo spoluúčasť v stánku družobné mesto Pohořelice . 1. 01. 2008

Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej na veľtrhu Regiontour 2008 v Brne pri príležitosti prezentácie mesta Brezová pod Bradlom.


 1. 01. 2008

Návšteva MUDr. Klapáčovej u primátorky JUDr.Dankovej za účelom riešenia priestorov.


Návšteva zástupcu riaditeľa OR Policajného zboru v Trenčíne u primátorky JUDr. Anny Dankovej za účelom prerokovania možnosti prenájmu priestorov pre potreby štátnej polície.


Rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a zástupcov MsÚ s Ing. arch. Michalicom ohľadne štúdie dopravy.


 1. 01. 2008

Návšteva zástupcov spoločnosti REAL Bratislava za účelom prezentácie a ponuky možnej spolupráce v oblasti výstavby bytov a developerstva.


Návšteva zástupcu spoločnosti Centrum bývania z dôvodu prezentácie možností v oblasti výstavby bytov.


Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej na zdravotnom stredisku za účelom stretnutia s lekármi a riešenia prípadných problémov.


 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej a pracovníčky regionálneho rozvoja Mgr. Kataríny Štuchalovej na otvorení veľtrhu Slovakiatour 2008 v Bratislave.


 1. 01. 2008

Pracovné rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a vedúceho odd. výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy Ivana Minárčiného s generálnym riaditeľom BVS ohľadne vybudovania splaškovej kanalizácie na niektorých uliciach v Brezovej pod Bradlom.


Účasť prednostu Bc.Mariana Gavlasa a pracovníčky oddelenia sociálneho, školstva a kultúry Bc. Evy Ušiakovej na vernisáži výstavy Hodvábne sny - maľované na hodvábe a Cesta k samostatnosti v múzeu SNR v Myjave.


 1. 01. 2008

Návšteva primátorky JUDr. Anny Dankovej u významných podnikateľských subjektov v Brezovej pod Bradlom za účelom osobného pozvania na Mestský ples 2008.


 1. 01. 2008

Pravidelné zasadnutie mestskej rady.

 1. 01. 2008

Návšteva poslanca Národnej rady SR pána Zvonára u primátorky JUDr. Anny Dankovej z dôvodu zoznámenia sa a oboznámenia sa s problémami mesta.


 1. 01. 2008

Porada príslušných pracovníkov mestského úradu a primátorky JUDr. Anny Dankovej k plánovaným investičným akciám v Brezovej pod Bradlom.


 1. 01. 2008

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí Miestnej akčnej skupiny v Myjave.


Účasť primátorky JUDr.Anny Dankovej na zasadnutí ZMOS – región Myjava v Turej Lúke.


 1. 01. 2008

Pracovné rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej a vedúceho odd. výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy Ivana Minárčiného na VÚC v Trenčíne za účelom prerokovania investícií na obchvat v Brezovej pod Bradlom.


Soňa Kovačechová


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 14. 02. 2008 | 2545 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: S. Kovačechová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server