2007_11(dvojčíslo)

Aktivity radnice

9. novembra 2007

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej , ako zástupkyne mesta Brezová pod Bradlom, na slávnostnom odovzdávaní ocenení DEXIA banky Slovensko za projekty v rámci diplomových prác.
Ocenenie získala Ing. Jana Krajčiová za projekt pod názvom „Riešenie zelene cintorína v Brezovej pod Bradlom so zreteľom na tvorbu Dušana Jurkoviča“.

Prerokovanie pripomienok z verejného prerokovania návrhu Územného plánu - zmeny a doplnky č. 3 – so spracovateľom projektu Ing. Arch. Kočajdom a Ing. Čiadovou, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územno-plánovacích podkladov.

13. novembra 2007

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na pracovnom stretnutí Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarskeho regiónu v Myjave, ktorá bola založená na prípravu a realizáciu programov a projektov zameraných na rozvoj regiónu vo všetkých oblastiach života občanov.


15. novembra 2007

Povodňová komisia vykonala obhliadku tokov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Brezovej pod Bradlom za účasti pracovníkov Povodia Moravy a Obvodného úradu životného prostredia Myjava.

16. novembra 2007

Účasť Bc. Evy Ušiakovej na stretnutí jubilantov v Klube dôchodcov Brezová pod Bradlom.

23. novembra 2007

Rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej s Ing. Lešinskou o projektovej dokumentácii „Krajinno-architektonická úprava okolia chaty pod Bradlom“.

26. novembra 2007

Pracovné stretnutie primátorov a starostov Združenia Subregión pod Bradlom za účasti primátorky JUDr. Anny Dankovej.

30. novembra 2007

Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej a prednostu Bc. Mariana Gavlasa na slávnostnom
stretnutí pri príležitosti 40. výročia založenia knižnice.

V priebehu mesiaca pracovníci mestského úradu okrem riešenia bežnej každodennej agendy pracovali na návrhoch Všeobecne záväzných nariadení pre rok 2008, ako i na návrhu rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom pre rok 2008. Tieto dokumenty budú predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu 13. decembra 2007, ktoré rozhodne o konečnom znení všetkých návrhov predkladaných primátorkou JUDr. Annou Dankovou ako štatutárnym zástupcom mesta Brezová pod Bradlom.

Soňa Kovačechová

Pozn.: Príspevok bol napísaný pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva, o ktorom budeme informovať.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 21. 12. 2007 | 1892 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: S. Kovačechová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server