2007_10(október)

AKTIVITY RADNICE

2. októbra 2007
Návšteva zástupcov miest Břeclav a Pohořelice za účelom popísania spoločných projektov s možnosťou financovania z fondov na cezhraničnú spoluprácu pod názvom „Poznajme sa“.
3. októbra 2007
Informatívne stretnutie primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej s riaditeľom Technických služieb Senica s cieľom výmeny poznatkov zo súčasných pracovných aktivít a koncepcie spoločnosti.
Pracovné stretnutie členov Klubu podnikateľov v Brezovej pod Bradlom s vedením mesta Brezová pod Bradlom.

4. októbra 2007
Pracovné stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej s primátorom mesta Myjava vo veci regionálnej spolupráce.
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej a prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa na stretnutí jubilantov v ZUŠ Brezová pod Bradlom.
9. októbra 2007
Porada vedúcich pracovníkov mesta Brezová pod Bradlom.
Pracovné stretnutie zamestnancov regionálneho rozvoja mestského úradu s Dr. Hladkým, predsedom Slovenského cyklistického zväzu, vo veci projektovej prípravy na cyklotrasy, časť „priehrada – chotár“.
Rokovanie primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej s Ing. Arch. Perneckým o projektovej príprave rekonštrukcie ZŠ v Brezovej pod Bradlom.
10. októbra 2007
Pracovné stretnutie primátorky a pracovníkov výstavby s pánom Táborským za účelom doriešenia zmluvy na vybudovanie supermarketu CBA v Brezovej pod Bradlom.
Účasť zástupcu mesta na konferencii Sondy do histórie Vrbového pri príležitosti jubileí mesta Vrbové.
15. októbra 2007
Účasť zástupcu mesta Brezová pod Bradlom na stretnutí primátorov a starostov združenia Veľká Javorina - Bradlo.
Rokovanie prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa so zástupcami Satro a MicroStep vo veci prenájmu priestorov.
16. októbra 2007
Účasť prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa na porade prednostov ZMOS v Piešťanoch.
17. októbra 2007
Účasť  Viery Mikulčíkovej v Národnej rade SR na krste knihy Jozef Miloslav Hurban, prvý predseda Slovenskej národnej rady v rámci roka J. M. Hurbana.
Hodina otázok a odpovedí s primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou, vysielaná on line v rámci TV Brezová.
18. októbra 2007
Účasť zástupcov mesta na čele s primátorkou JUDr. Annou Dankovou na slávnostnom stretnutí členov klubu dôchodcov pri príležitosti 20. výročia založenia klubu.
19. októbra 2007
Zasadnutie mestskej rady v zmysle plánu na II. polrok 2007.
22. októbra 2007
Účasť hlavného kontrolóra mesta Brezová pod Bradlom Ing. Pavla Večeřu na konferencii združenia hlavných kontrolórov Slovenska 21. - 23. 10. 2007.
Účasť prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa na mimoriadnom zasadnutí ZMOS v Nitre.
Pracovné stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej a zástupcu ZSŠ M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom v Peugeote Trnava vo veci prerokovania uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi ZSŠ a Peugeot v oblasti výchovy budúcich pracovníkov.
Rokovanie primátorky JUDr. Anny Dankovej s Ing. Arch. Perneckým o projekte na opravu ZŠ v Brezovej pod Bradlom.
23. októbra 2007
Rozšírené rokovanie ekonomickej komisie pri MsZ o príprave rozpočtu na r. 2007 za účasti primátorky JUDr. Anny Dankovej a ďalších prizvaných pracovníkov MsÚ.
Účasť primátorky JUDr. Anny Dankovej na zasadnutí Rady školy pri ZŠ v Brezovej pod Bradlom.
24. októbra 2007
Pracovné stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej, zástupcu Ing. Ĺuboša Valáška a prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa so zástupcom firmy TERMOCOM vo veci prezentácie odbornej štúdie koncepcie výmeny technologických zariadení zdrojov tepla.
Záverečné rokovanie prednostu MsÚ Bc. Mariana Gavlasa so zástupcom Pohrebných služieb v Myjave vo veci spolupráce pri výkone pohrebných služieb v Brezovej pod Bradlom po ukončení zmluvy, o ktoré požiadal doterajší prevádzkovateľ pán Sládek.
Zasadnutie komisie pre rekonštrukciu Bradla, zvolané pracovníkmi regionálneho rozvoja MsÚ.
25. októbra 2007
Rokovanie zástupcov mesta na Krajskej hygiene v Trenčíne o prevádzkovaní pohrebných služieb.
Účasť Bc. Evy Ušiakovej a Viery Mikulčíkovej na slávnostnom odhalení busty M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva.
28. októbra 2007
Položenie kytice na mohyle M. R. Štefánika zástupcami mesta na čele s primátorkou JUDr. Annou Dankovou pri príležitosti výročia založenia 1. Československej republiky.
Účasť zástupcov mesta na čele s primátorkou JUDr. Annou Dankovou na ekumenických bohoslužbách na cintoríne v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti Pamiatky zosnulých.
30. októbra 2007
Pracovné stretnutie primátorov a starostov Subregiónu Pod Bradlom.
Stretnutie projektanta Ing. Arch.Kočajdu a ostatných zúčastnených na príprave projektov Obchvat Brezovej pod Bradlom.
Verejné prerokovanie dodatku k zmene územného plánu mesta Brezová pod Bradlom, týkajúceho sa vybudovania obchvatu.
31. októbra 2007
Pracovné stretnutie primátorky JUDr. Anny Dankovej vo veci tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom.
Okrem heslovite uvedených pracovných aktivít primátorky JUDr. Anny Dankovej a ostatných zástupcov MsÚ v Brezovej pod Bradlom boli priebežne riešené operatívne úlohy, ktoré vyplynuli z potrieb mesta a jeho obyvateľov, ako koncepcie rozvoja mesta.

Soňa Kovačechová

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2738 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server