2009_11/12(november/december)

Preukazy totožnosti kedysi

pre zväčšenie kliknite na obrázokV modernom štáte potrebujú občania preukaz totožnosti. Sú totiž v najrozličnejších vzťahoch so štátom, s finančnými ustanovizňami, s najrôznejšími inštitúciami a aj navzájom medzi sebou. Svoju totožnosť treba v týchto vzťahoch dokazovať. Základným dokladom totožnosti je občiansky preukaz, dnes vo forme identifikačnej karty. Občianske preukazy boli u nás zavedené dosť neskoro - v 20. storočí. Ale svoju totožnosť bolo treba dokazovať z mnohých dôvodov aj predtým. Svedectvá totožnosti najčastejšie vydávali rôznou formou samosprávne orgány miest a

 obcí. Zároveň to boli doklady mravnej a politickej spoľahlivosti.
V týchto novinách v už spomínanej pozostalosti môjho otca Jána Michálka sa zachovali dve formy takýchto dokumentov. Prvý pochádza z doby krátko po vzniku Česko-Slovenskej republiky, keď ešte neboli ustálené pomery v novom štáte a od úplného začlenenia východného Slovenska do novej republiky neuplynul ešte ani rok, a preto zrejme bolo nutné sledovať pohybujúcich sa ľudí. Ide o rukou písaný doklad na hárku A4 vystavený predstavenstvom obce Brezová a slúžil ako občiansky preukaz či vnútorný pas. Odcitujme si tento dokument (aj s chybami oproti dnešnej norme slovenčiny), ktorý zároveň dokazoval aj bezúhonnosť občana.

Od predstavenstva obce Brezová

                      Legitimácia

pre Jána Michálka, brezovského
obyvatela, ktorý je narodený na Brezovej v roku
1871 a obchodne cestuje z Brezovej do Košíc
a nazpäť. -
Menovaný je tak v mravnom, ako v politic-
kom ohľade úplne bezúhonný a spolahlivý.-
Brezová, dňa 27. mája 1920.

Edmund Zlocha     Ján Húska za vodou
notár                     rychtár

Vlastnoručný podpis
cestujúceho

Jan Michálek

        Okrúhla pečiatka s textom:
        Predstavenstvo obce Brezová
        župa Nitrianska
        slovenský znak

Druhý takýto doklad sa zachoval z r. 1932. O ňom inokedy. Vidíme teda – iná doba, iné mravy, iné dokumenty.

M. Michálek

Súvisiace články:
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Štúrova láska z Brezovej (18.09.2009)
Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy (20.06.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum) (17.03.2009)
Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra (22.02.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu) (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2599 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server