2009_11/12(november/december)

Mestská rada

MsR na zasadnutí dňa 19. 11. 2009 prerokovala závery a uznesenia piateho  MsZ zo dňa 22. 10. 2009 a druhého mimoriadneho MsZ zo dňa 3. 11. 2009. Konštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila s oznámením volebnej komisie TSK o výsledkoch volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu TSK. Do zastupiteľstva TSK boli za volebný obvod č. 3 (Myjavský okres) zvolení dvaja poslanci, a to MUDr. Henrich Gašparík, PhD a Pavel Halabrín. Podľa výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja nezískal v 

prvom kole ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, preto sa 28. 11. 2009 uskutočnilo druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpili kandidáti MUDr. Pavol Sedláček, MPH a Mgr. Martin Fedor, MeconSc. Zvíťazil MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
MsR sa zaoberala aj článkom pod názvom Úspory, úspory, ach tie úspory. Článok za komisiu pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie spracoval Ing. Ján Repta. Komisia článok požadovala uverejniť v Novinkách spod Bradla č. 10/2009 v rubrike Názory a komentáre. Primátorka mesta vysvetlila, že bola zvolaná mimoriadna redakčná rada, na ktorej sa vyjadrila k článku a podrobne ho analyzovala. Na záver konštatovala, že Novinky by nemali byť konfrontačné, ale mali by poskytovať informácie zo života mesta, organizácií, obyvateľov. Dôležité finančné, majetkové a rôzne iné vzniknuté situácie by sa mali riešiť na úrovni poslanci, komisie, zástupcovia mesta. MsR na základe zverejneného článku Úspory, úspory, ach tie úspory, doručeného občanom nášho mesta navrhla uskutočniť dňa 24. 11. 2009 o 16.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ pracovné stretnutie poslancov MsZ, členov komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie a zástupcov mesta, na ktorom by komisia vysvetlila dôvod postupu „informovanosti občanov“ a konfrontovala zverejnené údaje (pracovné stretnutie sa neuskutočnilo).
MsR dňa 1. 12. 2009 prerokovala návrh programu a materiál na rokovanie šiesteho riadneho zasadnutia MsZ.  Uznesením č. 9/2009 – MsR zaujala stanoviská a odporučila pripravený materiál prerokovať na MsZ 10. 12. 2009.

Súvisiace články:
Z rokovania prvého MsZ v roku 2010 (24.02.2010)
Z rokovania mestskej rady (23.02.2010)
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ (25.01.2010)
Mestská rada (06.11.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.11.2009)
Mestská rada (20.10.2009)
Mestská rada (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (18.09.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.08.2009)
Mestská rada (17.07.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.07.2009)
Mestská rada (20.06.2009)
Mestská rada (06.05.2009)
Mestské zastupiteľstvo (06.05.2009)
Mestská rada (22.04.2009)
Mestská rada (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (17.03.2009)
Mestské zastupiteľstvo (22.02.2009)
Mestská rada (20.12.2008)
Mestská rada (16.11.2008)
Mestské zastupiteľstvo (16.11.2008)
Mestská rada (17.10.2008)
Mestské zastupiteľstvo (17.10.2008)
Mestská rada (13.08.2008)
Mestské zastupiteľstvo (13.08.2008)
Z rokovania mestskej rady (16.07.2008)
Z rokovania tretieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 6. 2008 (16.07.2008)
Mestská rada (15.06.2008)
Mestské zastupiteľstvo (15.06.2008)
Mestská rada (18.05.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.05.2008)
Mestská rada (18.04.2008)
Mestské zastupiteľstvo (18.04.2008)
Z rokovania mestskej rady (03.04.2008)
Z rokovaní MsR a MsZ (15.03.2008)
Z rokovaní mestskej rady dňa 6. 12. 2007 a 22. 1. 2008 (14.02.2008)
Z rokovania mestského zastupiteľstva 13. 12. 2007 (14.02.2008)
Mestská rada (21.12.2007)
MESTSKÁ RADA (15.11.2007)
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO (15.11.2007)
Mestské zastupiteľstvo (september) (12.10.2007)
Mestská rada (september) (12.10.2007)
Z rokovania MsZ 23. 08. 2007 (13.09.2007)
Z rokovania Mestskej rady (august) (13.09.2007)
Z rokovania MsZ - jún a MsR - júl (2007) (13.08.2007)
Z rokovania MsZ 26. 4. 2007 (23.07.2007)
Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007 (23.07.2007)
| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2760 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server