2009_11/12(november/december)

Kalendárium

KUBAČKA, Ján – učiteľ, odbojár (nar. 6. 12. 1904 v Dolnom Kubíne – 105. výr. nar., zomrel 28. 12. 1981 v Dolnom Kubíne, pochovaný na Brezovej). Patril medzi významných odbojových pracovníkov počas druhej svetovej vojny. Vyštudoval Učiteľský ústav v Turčianskych Tepliciach. Od roku 1927 bol učiteľom na Brezovej. Na základe jednohlasného rozhodnutia cirkevného konventu z 24. júla 1927 nastúpil na uvoľnené miesto po učiteľovi Branislavovi Lichardusovi. Pracoval tiež ako správca mestskej knižnice (pôvodne obecnej) v Národnom dome Štefánikovom.

Počas vojny pracoval v ilegálnom odboji, písal a rozširoval protifašistické letáky v okolí Brezovej. V deň vyhlásenia povstania mal na Brezovej počas verejného zhromaždenia príhovor za miestny revolučný národný výbor, vyzval v ňom občanov, aby sa začlenili do čsl. armády na Slovensku. Po prechode do Banskej Bystrice vstúpil do 2. čsl. paradesantnej brigády a pôsobil v Starých Horách a v Prašivej. Po vojne sa vrátil na Brezovú. Roku 1939 bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom a roku 1947 Radom SNP 1. triedy. Po odchode z Brezovej roku 1946 bol okresným osvetovým inšpektorom v Dolnom Kubíne, nasledovala funkcia pracovníka Povereníctva informácií a osvety v Bratislave (1952-1953 ). Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku pracoval ako riaditeľ základnej školy v Trenčianskej Teplej.
Jeho brezovské pôsobenie sa spája s organizovaním všetkých miestnych kultúrnych podujatí. Spolu s učiteľmi M. Kostelným a J. Fajnorom pripravoval prednášky, besedy, slávnosti a divadlo.

Spracovala: A. Fedorová
 

Súvisiace články:
Kalendárium (06.11.2009)
Kalendárium (20.10.2009)
Kalendárium (18.09.2009)
Kalendárium (17.08.2009)
Kalendárium (20.06.2009)
Kalendárium (06.05.2009)
Kalendárium (22.04.2009)
Kalendárium (17.03.2009)
Kalendárium (22.02.2009)
Kalendárium (19.12.2008)
Kalendárium (16.11.2008)
Kalendárium (17.10.2008)
Kalendárium (18.09.2008)
Kalendárium (13.08.2008)
Kalendárium (15.07.2008)
kalendárium (15.06.2008)
Kalendárium (17.05.2008)
Kalendárium (18.04.2008)
KALENDÁRIUM (15.03.2008)
Kalendárium (14.02.2008)
Kalendárium (21.12.2007)
KALENDÁRIUM (15.11.2007)
KALENDÁRIUM - október (12.10.2007)
KALENDÁRIUM - august (14.08.2007)
Kalendárium - jún (24.07.2007)
Kalendárium - júl (21.07.2007)
| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2427 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server