2009_11/12(november/december)

Spomíname

pre zväčšenie kliknite na obrázokAko ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 13. novembra 2009 sme si pripomenuli 5. výročie, čo od nás navždy odišla naša drahá mama a stará mama Alžbeta Ilenčíková, rod. Káziková vo veku 75 rokov.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 28. 11. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec Jaroslav Ciran.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.pre zväčšenie kliknite na obrázokUž nevidíte slnko, krásny deň,
vo veľkej diaľke snívate svoj večný sen.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Vám zavedie.
Odišli ste od nás, my zostali sme v žiali,
ale vždy budete v srdciach tých, ktorí Vás milovali.
Dňa 26. 11. 2009 uplynulo 20 rokov odo dňa, čo nás navždy opustil náš otec, starý a prastarý otec pre zväčšenie kliknite na obrázokJán Hrajnoha z Priepasného
a zároveň dňa 2. 12. 2009 uplynie 7 rokov odo dňa, čo nás navždy opustila naša mama, stará a prastará mama Anna Hrajnohová z Priepasného.
Na spoločne prežité roky, dni šťastia i bolesti s láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Ivan s rodinami


pre zväčšenie kliknite na obrázokSmútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 1. 12. 2009 uplynul rok, čo nás opustil manžel, otec a starý otec Ján Gološinec.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.


pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 1. 12. 2009 uplynulo 10 rokov od smrti môjho drahého brata Jána Fajnora.

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa
29. 7. 2009 uplynulo 14 rokov od smrti môjho drahého otca, starého otca Jána Fajnora.

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 20. 7. 2009 uplynulo 18 rokov od smrti mojej drahej mamy, starej mamy Anny Fajnorovej.
Kto ste ich poznai, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú sestra a dcéra Vlasta s rodinami.pre zväčšenie kliknite na obrázok Osud už nikdy nevráti,
čo nám navždy vzal,
len jedno nám stále vracia,
spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 3. decembra uplynie už 8 rokov, čo nám odišiel náš najdrahší manžel, otec, starý a prastarý otec Jaroslav Šlahor vo veku 72 rokov.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokStratil sa úsmev, vyhasli Tvoje oči milé,
len spomienka na Teba stále žije.
Dňa 10. 12. uplynie 16 rokov, čo nás opustila vo veku 68 rokov naša drahá manželka, mama a babka Anna Lipová, rod. Chlapečková z Brezovej pod Bradlom.
smútiaca rodina


pre zväčšenie kliknite na obrázokPrinášame biele ruže, majú jemné lupienky,
my sme do nich uložili naše krásne spomienky.
Na hrob Ti ich pokladáme, je v nich jemná rosa
a každá tá kvapka rosy, to je slza naša.
Dňa 20. 12. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, starká a babička Anna Martonová, rod. Sadáková.
S láskou a nesmiernym zármutkom spomínajú dcéry s rodinami.


pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 31. 12. 2009 by sa dožil 60 rokov p. Martin Kavický, ktorý nečakane zomrel 7. 2. 2002.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, dcéra Martinka s rodinou a dcéra Janka.pre zväčšenie kliknite na obrázokOdišiel na cestu, kam musí ísť každý sám,
len dvere spomienok nechal otvorené nám.
Dňa 6. 1. 2010 si pripomenieme 6. výročie smrti nášho drahého manžela, otca, švagra, deduška a príbuzného Pavla Buchanca.
S láskou a úctou spomíname na neho.


pre zväčšenie kliknite na obrázok Na nebi svietilo slniečko
a Tebe, mamina,
navždy dotĺklo srdiečko.
V žiadnom slnku nie je toľko jasu,
kvetov v žiadnej lúčine,
v žiadnom poli toľko klasov,
čo je lásky v srdci matkinom.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,
čo s vďakou dnes Ti môžem dať...
Hrsť krásnych kvetov na hrob
a s láskou spomínať.
Zostali krásne spomienky
a dážď sĺz, čo líca kropí.
Dňa 10. 1. 2010 uplynie rok od smrti milovanej mamičky, príbuznej Boženky Barcajovej, rod. Reptovej, ktorá sa s nami rozlúčila vo veku 63 rokov.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nedokáže zabudnúť.
Prosím o tichú spomienku, s láskou syn Vladko a príbuzní.

Súvisiace články:
Spomíname (18.05.2010)
Spomíname (23.03.2010)
Spomienka (23.02.2010)
Spomienka - J. Kriško, V. Ivanová (19.01.2010)
Spomienka - A. Poliaková (11.01.2010)
Spomienka - S. Malek (11.01.2010)
Spomienka - Tomášiková, Tomášik (11.01.2010)
Spomienka - J. Kopták (11.01.2010)
Spomienka - J. Buksa (11.01.2010)
Spomíname (06.11.2009)
Spomíname (20.10.2009)
Spomíname (18.09.2009)
Spomíname (17.08.2009)
Poďakovania (17.07.2009)
Spomíname (17.07.2009)
Spomíname (20.06.2009)
Odišiel priskoro (06.05.2009)
Spomíname (06.05.2009)
Za priateľom (22.04.2009)
... na rozlúčku (22.04.2009)
Spomíname (22.04.2009)
Za pani Poliakovou (17.03.2009)
Spomíname (17.03.2009)
Spomíname (22.02.2009)
Nepoznáš hodiny ani dňa... (22.02.2009)
Za priateľmi (19.12.2008)
Spomíname (19.12.2008)
Spomíname (16.11.2008)
Spomíname (17.10.2008)
Spomíname - Griechenbaum, Valjan, Galajda (02.10.2008)
Spomíname - Š. Babiarová (30.09.2008)
Spomíname - A. Fajnorová (30.09.2008)
Spomíname - D. Gondálová (30.09.2008)
Spomíname - A. Frýdl (30.09.2008)
Spomíname - F. Danko (30.09.2008)
Spomíname - M. Minárčiný (30.09.2008)
Spomíname (18.09.2008)
Spomíname (13.08.2008)
Spomíname (03.07.2008)
Spomíname (M. Pagáč, Š. Chvaštula) (30.06.2008)
Spomíname (Pavel Halabrín) (30.06.2008)
Spomíname (15.06.2008)
Spomíname (17.05.2008)
Poďakovania (17.05.2008)
Spomíname (17.04.2008)
Spomíname (15.03.2008)
Spomíname (13.02.2008)
Spomíname (21.12.2007)
SPOMÍNAME (14.11.2007)
Spomíname (31.10.2007)
Spomienka (31.10.2007)
Spomienka (31.10.2007)
Spomíname (september) (12.10.2007)
Spomíname (august 2007) (13.09.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 4967 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server