2009_05(máj)

Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy

pre zväčšenie kliknite na obrázokKu koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie knihy s názvom Brezová.
Kniha si kladie za cieľ priblížiť obraz minulosti Brezovej pred rokom 1848. Vychádza z archívneho výskumu,
archeologických prieskumov, štúdia odbornej literatúry a publikovaných prameňov. V prvej časti knihy sa čitatelia dozvedia o minulosti územia dnešnej Brezovej v praveku, o vzniku dediny Brezová v stredoveku a jej spustnutí, o znovuožití Brezovej v 16. storočí, o povýšení obce na mestečko...

V druhej časti bude po prvýkrát možné prečítať si výber pôvodných dobových dokumentov spätých s Brezovou. K latinsky a maďarsky písaným dokumentom bude priložený preklad do slovenčiny. Prepis zhotovený podľa súčasného pravopisu bude umiestnený aj k slovensky písaným dokumentom, ktorých jazyk a pravopis sa už výrazne odlišuje od dnešnej normy.
Kniha tak popri
faktoch o minulosti Brezovej umožní pomocou dokumentov nahliadnuť aj do životných príbehov našich predkov. Na záver vám ako ukážku z pripravovanej knihy ponúkam jeden z týchto príbehov:


List
richtára a prísažných dediny Brezová zo 4. mája 1634, ktorý sa dochoval v Archíve mesta Trnavy (Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava, Mesto Trnava - listy /missiles/).

Urozenym Panum Panu Rychtary
:N : N:1 a Panum konsselum Poctyweho
miesta Trnawy geho gasnosti Czisarske
Panum, Pritelum, a susedum nassým
tento lyst dan bud k uotewreny


Urozeny Pany wassym urozenostem wynssugeme Od Pana Boha wssemohucziho zdrawy dobreho požehnany Panu hogneho, namnoho Buduczy Czasy a leta

Pritom wassym Milostem, aslowutnostem Oznamugeme ze predstupil gest pred nassy uplnu Raddu Pawel Passma Oznamugice nam ze oswatem Gyri w wassem poctiwem mesto nassel swu manzelku ugednoho messtiana a obywatele wasseho gmenowite Lukacza kteraho odissla giz gest tomu dwa Roky, Newime pro kteru priczinu nebo tento nass sused w nassy pocztywe dedyne Brezowe od swe mladosty, mezinamy se chowa, a sprawuge tak že y sprwnegssy swu manzelku, mnoho let mezinamy žiw byl az po tom tuto gistu Rozinu sobe, pogal, a sny se sobassyl Protož kdi, gi nassel, napominal gi manzelskym spusobem abi se nawratila knemu, ze gu chce prigaty a sni, chce ziw byti yako Panu Bohu slybyl agi prisobassy. Protož ponewadz nechtela toho napomenuty prigaty, tehda ssly potom ku panu Rychtari, oznamugice, kde nassel swu manzelku Potom pan Rychtar, poslal peczetku, ktomu Messtenowi u koho byla, zatim prissla k panu Rychtarowy, tehda pan Rychtar oznamil gi, Co sobe chce zwolyti, s nimly chce bydlety, Czi li do wezeny gity, tehda rekla pred Panem Rychtarem, ze s nim bude bydlity, gako slussy namanzelku, ona pak gidaci od pana Rychtara, utekla odneho, a schowala se, Nepowažila, any Pana Boha, any, Pana, Rychtare Poctiweho Mesta Zatim, tento Pawel Passma, naspatek ssel k panu Rychtari a oswedczeni, položil. Protož wassych Mylosty a slowutnosty, pokorne a ponizene prosime, gestlybi tento Pawel Passma mohl, w wassem Poctiwem Meste, nagity tu swu manželku. Žebiste mu raczili zadosty uczinyli yak wasse Milosty tomu dobre rozumegi Co takowim gest potreby, ktere Prikazani Boži prestupugi Werime Wassych Milosty a slowutnosty ze to nanassy žadost raczite uczinity, Stim Wassych Mylosty a slowutnosty Panu Bohu w mocz a wochranu poruczenu czinime dan Nabrezoweg May 4 Anno 1634


Matteg Kassparowich Naten czas
Rychtar Brezowsky spolu swimy

Prisaznimy

W: M:
wsluzbach wzdiczky
Hotowy

1 - skratka z latinského Nomen, Nomen, (meno, meno)

 

Urodzeným pánom pánu richtárovi
:N : N: a pánom konšelom poctivého
mesta Trnavy jeho jasnosti Cisárskej
pánom, priateľom a susedom našim
tento list daný buď k otvoreniu


Urodzení páni, vašim urodzenostiam vinšujeme od Pána Boha všemohúceho zdravia dobrého požehnania Pána hojného na mnoho budúcich časov a rokov.

Pritom vašim milostiam a slovútnostiam oznamujeme, že predstúpil jest pred našu úplnú Radu Pavel Pašma, oznamujúc nám, že o Svätom Jurajovi vo vašom poctivom meste našiel svoju manželku u jedného mešťana a obyvateľa vášho, menovite Lukáča, ktorá odišla, už jest tomu dva roky. Nevieme pre ktorú príčinu, lebo tento náš sused v našej poctivej dedine Brezovej od svojej mladosti medzi nami sa chová a spravuje tak, že i s prvšou svojou manželkou mnoho rokov medzi nami živý bol, až potom túto istú Rozinu sebe pojal a s ňou sa sobášil. Preto, keď ju našiel, napomínal ju manželským spôsobom aby sa navrátila k nemu, že ju chce prijať a s ňou chce živý byť, ako Pánu Bohu sľúbil a jej pri sobáši.
Preto, pretože nechcela toho napomenutia prijať, vtedy šli potom k pánu richtárovi [trnavskému] , oznamujúc, kde našiel [Pavel Pašma] svoju manželku. Potom pán richtár poslal pečiatku k tomu mešťanovi u koho bola, zatiaľ prišla [Rozina
] k pánu richtárovi, vtedy pán richtár oznámil jej: čo sebe chce zvoliť, s ním či chce bývať [s Pašmom], či do vezenia ísť, vtedy povedala pred pánom richtárom, že s ním bude bývať ako [sa] sluší na manželku, ona potom idúc od pána richtára, utiekla od neho a schovala sa. Nepovážila ani Pána Boha, ani pána richtára poctivého mesta.
Potom tento Pavel Pašma naspäť šiel k pánovi richtárovi a osvedčenie položil.
Preto vašich milostí a slovútností pokorne a ponížene prosíme, pokiaľ by tento Pavel Pašma mohol vo vašom poctivom meste nájsť tú svoju manželku.
Žeby ste mu ráčili za dosť učinili ako vaše milosti tomu dobre rozumejú, Čo takým je potreba, ktoré prikázanie božie prestupujú.
Veríme vašim milostiam a slovútnostiam, že to na našu žiadosť ráčite učiniť.
S tým vašich milostí a slovútností Pánu Bohu v moc a ochranu poručenú činíme; dané na Brezovej Máj 4. roku 1634

 

Matej Kassparowich na ten čas
richtár brezovský spolu [so] svojimi

prísažnými

V[ašim] M[ilostiam]
v službách vždycky
hotový

Matúš ValihoraSúvisiace články:
Preukazy totožnosti kedysi (23.12.2009)
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Štúrova láska z Brezovej (18.09.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum) (17.03.2009)
Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra (22.02.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu) (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 3251 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server