2009_02(február)

Mestská polícia

Mestská polícia občanom
Mesto Brezová pod Bradlom je rozdelené do piatich okrskov. Práca v okrsku spočíva v osobnom kontakte príslušníkov mestskej polície s občanmi alebo prostredníctvom domových dôverníkov predovšetkým v preventívnom pôsobení v okrsku. Úlohou príslušníkov mestskej polície je dokonalé zoznámenie sa so svojím okrskom, občanmi a inými subjektmi, kritickými miestami, problematickými či konfliktnými osobami. V spolupráci s poslancami sú


príslušníci mestskej polície nápomocní pri riešení problémov, ktoré trápia občanov, monitorujú situáciu, jednotlivcov, cieľové skupiny za účelom zistenia priestupkovej, prípadne trestnej a inej protispoločenskej činnosti, ktorá sa vyskytuje v okrsku. Zistené informácie slúžia na oznámenie nedostatkov príslušným subjektom, ktoré zabezpečujú ich odstránenie. Vypracovanie a uplatnenie preventívnych opatrení v praxi, zameraných na jednotlivé druhy protispoločenskej činnosti, napomôže znižovať rozsah a závažnosť kriminality v našom meste. Informáciu, ktorý príslušník má na starosti práve vašu ulicu alebo sídlisko, vám poskytneme na telefónnych číslach mestskej polície alebo priamo na stanici mestskej polície.

Za MsP : Bc. Petr Juríček

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 1112 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server