2009_02(február)

2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum)

pre zväčšenie kliknite na obrázokMyslím, že sa zhodneme na tom, že naše mesto má slávnu minulosť. Ako prvé nás z nej najskôr napadnú udalosti roku 1848, boj za národnú slobodu, či osobnosti ako Samuel Jurkovič, Štefan Osuský, Ján Papánek, Ján Repta...
Naša minulosť ale nie je len 20. či 19. storočie. Dnes budem písať o starších dejinách Brezovej. A vybral som si z nich povýšenie dediny Brezovej na oppidum, teda udalosť ktorej trojsté výročie pripadne práve na tento rok, a o ktorej sa toho veľa nevie. Dokonca ani v odbornej literatúre, s odvolaním sa na to, že bližšie okolnosti nie sú
známe,

pre nedostatok písomných prameňov.
Toto však dnes už neplatí.
Pri pátraní po minulosti Brezovej som v Štátnom archíve Bratislava, pobočka Skalica našiel kľúčový dokument objasňujúci okolnosti povýšenia Brezovej na oppidum. Ide o notársky overený odpis privilégia vydaného cisárom Jozefom I. 10. mája 1709, ktorým v Brezovej povolil konať výročné trhy - jarmoky.
Latinským termínom oppidum sa označovalo mesto s čiastočnými mestskými právami, ktorých podstatou bolo právo usporadúvať pravidelné trhy. Vďaka onomu privilégiu cisára Jozefa I. Brezová dosiahla postavenie oppida, alebo ak chcete, slovenským termínom mestečka. Tento termín použili i naši predkovia na známej pečati Brezovej. Je na nej kruhopis: Pečet poctivého mestečka Brezovej a dátum I709.
Čo povýšenie na oppidum Brezovej prinieslo? Od znovuzaľudnenia Brezovej v 16. storočí počet jej obyvateľov neustále rástol. Hornatý terén však obmedzoval rozlohu polí a preto sa museli ľudia živiť i inak a to najmä remeslom. A práve povýšenie na oppidum posilnilo remeselnícko-roľnícky charakter Brezovej. Je to vidno i z toho, že prakticky ihneď po tomto povýšení začali v Brezovej vznikať cechy remeselníkov.
Najstarším z nich bol ševcovský cech, založený v roku 1709, do ktorého spočiatku patrili i brezovskí garbiari.
Druhým najstarším cechom v Brezovej bol cech mäsiarsky. Vznikol v roku 1718.
Brezovskí garbiari si po oddelení od ševcov vytvorili vlastný garbiarsky cech. Pôvodné artikuly (cechové pravidlá) garbiarskeho cechu sa nezachovali. Nevedno preto presne, kedy sa to stalo. Dochovali sa len artikuly z roku 1833. Cech rýchlo rástol a Brezová sa v 1. polovici 19. st. stala jedným z najdôležitejších centier výroby kože na Slovensku.
Ďalším brezovským cechom bol súkennícky cech. Podľa historika Antona Špiesza vznikol v roku 1725.
Nie je známe, kedy vznikol brezovský čižmársky cech, prvý záznam o ňom je až z roku 1838.
Okrem remeselníkov združených v cechoch boli v Brezovej ešte mnohí ďalší remeselníci. Dobrý prehľad o nich poskytuje súpis obyvateľov Nitrianskej stolice z roku 1753. V Brezovej bolo vtedy 209 remeselníkov (bez mlynárov, tí sa uvádzali osobitne a bolo ich 32). Okrem hore uvedených remesiel to bolo 70 tkáčov, 13 krajčírov, 12 kováčov, 4 hrnčiari, 4 kolári, 3 kožušníci, 2 debnári, 2 halenári, gombičkár a sládek. Do roku 1789 stúpol počet brezovských remeselníkov na 279 majstrov, 103 tovarišov a 54 učňov, pribudli lyžičkár a smoliar.
Súpis z roku 1753 umožňuje aj porovnanie počtu brezovských remeselníkov s ostatnými sídlami Nitrianskej stolice - jednej z najrozvinutejších stolíc. V rámci celej stolice bola Brezová na 4. mieste! Viac remeselníkov mali vtedy iba Nemecké Pravno (261), Prievidza (251) a Nitra (222). V sídlach, ktoré susedili s Brezovou bol počet remeselníkov nasledovný: v Myjave 146 remeselníkov, v Senici 123 a vo Vrbovom 100 remeselníkov. Počet remeselníkov v Brezovej rástol aj v 1. polovici 19. storočia.
V polovici 19. storočia bola kategória oppíd zrušená a Brezová bola až do roku 1966 znovu obcou.
Na záver možno povedať, že obdobie, kedy bola Brezová oppidom bolo obdobím jej rozvoja a rastu, čo dokladám nasledujúcimi číslami: Koncom 18. storočia patrila Brezová s 5291 obyvateľmi medzi tých 14 miest Slovenska, ktoré mali viac ako 5000 obyvateľov a bola väčšia ako napríklad Banská Bystrica alebo sídla stolíc Nitra, či Trenčín. Rast pokračoval i v 1. polovici 19. storočia, v roku 1837 mala Brezová 6235 obyvateľov! Tento rast sa však v polovici 19. storočia zastavil a nasledoval postupný pokles počtu obyvateľov, ktorý trval až do vzniku I. Československej republiky.

Matúš Valihora

Súvisiace články:
Preukazy totožnosti kedysi (23.12.2009)
Štúrova láska z Brezovej (dokončenie) (20.10.2009)
Štúrova láska z Brezovej (18.09.2009)
Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy (20.06.2009)
Z príhovoru Jána Bzdúška (06.05.2009)
Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku (22.04.2009)
Brezovania na pamiatku Ľudovíta Štúra (22.02.2009)
Podpora Brezovanov národnej veci (20.12.2008)
Kde sa vzali járky (O vplyve Brezovanov na okolitú krajinu) (20.12.2008)
Sedemdesiattri mien padlých (20.12.2008)
Zlomok z histórie (16.11.2008)
Opustil nás predčasne (17.10.2008)
Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom (18.09.2008)
O miestach Brezovej spätých s rokom 1848 (13.08.2008)
Samuel Štefan Osuský a monografia, ktorá nevyšla (16.07.2008)
Mestečko Brezová (15.06.2008)
Najstaršie listiny z územia Slovenska a Brezová (18.05.2008)
Brezová roku 1707 (18.04.2008)
Tomáš Hroš - 200 rokov od jeho narodenia (15.03.2008)
Zaujímavý dokument o našich predkoch (14.02.2008)
Sto rokov od narodenia Pavla Jurkoviča (21.12.2007)
S Danou Bořutovou o Dušanovi Jurkovičovi (21.12.2007)
Zmeny na Brezovej (21.12.2007)
745 rokov (15.11.2007)
„Prevrat“ v Brezovej (15.11.2007)
Ku Dňu ozbrojených síl (12.10.2007)
O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine (12.10.2007)
63. výročie Slovenského národného povstania (13.09.2007)
Ako vznikla pieseň Klenová, Klenová - brezovská hymna (13.09.2007)
Povýšenie partizánskeho veliteľa (13.09.2007)
O brezovských cechoch a remeslách (14.08.2007)
Martin Šaško (200. výročie narodenia) (24.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (24.07.2007)
O pôvode našej cipky... (24.07.2007)
Za Jánom Bzdúchom (23.07.2007)
ZŠB hostilo ÚZ ČsŠ (23.07.2007)
Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi (23.07.2007)
O brezovských cechoch – garbiarsky cech (dokončenie) (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2432 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server