2008_11(dvojčíslo)

Výber z aktivít radnice

2. november 2008 - účasť zástupcov mesta na ekumenickej spomienke k Pamiatke zosnulých na miestnom cintoríne.
8. november 2008 – Slávnostná akadémia pri príležitosti 15. výročia návratu slovenských rodákov z Ukrajiny na Slovensko a 15. výročie založenia Pravoslávnej cirkevnej obce svätého Dimitrija Solúnskeho v Brezovej pod Bradlom, účasť Bc. Mariana Gavlasa, prednostu MsÚ.


15. november 2008 - Slávnostná akadémia Únie nevidiacich v Priepasnom, účasť Bc. Mariana Gavlasa, prednostu MsÚ a Bc. Evy Ušiakovej, ved. OŠK.
17. november 2008 - pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa uskutočnil v ND Štefánikovom 2. ročník Velvet 2008, spojený s vernisážou fotografií Mayush Jančekovej.
19. a 20. november 2008 - pracovné stretnutie primátorov a starostov regiónu Veľká Javorina – Bradlo v ČR.
19. november 2008 - kultúrny program detí z MŠ na Sídl. D. Jurkoviča venovaný dôchodcom jubilantoím v klube dôchodcov, účasť Bc. Mariana Gavlasa, prednostu MsÚ a Bc. Evy Ušiakovej, ved. OŠK.
20. november 2008 - odborný seminár zameraný na implementáciu nových právnych predpisov v sociálnej oblasti v podmienkach miest a obcí v Novej Dubnici, účasť Bc. Evy Ušiakovej, ved. OŠK a referentky Dany Batkovej.
25. november 2008 - seminár zástupcov spoločných obecných úradov na tému aktuálne otázky financovania činností spoločných úradov konaný v Banskej Bystrici, účasť Ing. Juraja Plačka a Bc. Mariana Gavlasa,
- zasadnutie presbyterstva za účasti zástupcov mesta, ktorí rokovali o otázke opravy Národného domu Štefánikovho.
26. november 2008 - Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom.
27. november 2008 - účasť detí materských škôl na prehliadke detskej piesne na Myjave, účasť Bc. Eva Ušiaková, ved. OŠK,
- výjazdové rokovanie náč. GŠ SR a ČR na MsÚ v Brezovej pod Bradlom - prijatie primátorkou mesta JUDr. Annou Dankovou.
29. november 2008 - účasť primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej na slávnostnej inštalácii Mgr. Lívie Lichancovej, farárky brezovského ev. a.v. cirkevného zboru.

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 2063 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MsÚ Brezová
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Január  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server