2008_09(september)

Zo života brezovskej ECAV /manželia Lichancovci začali/

Po desiatich rokoch služby sa v nedeľu 13. júla 2008 (8. po Sv. Trojici) rozlúčila s evanjelickým zborom Mgr. Viera Mosná. V poslednej kázni na text J  9, 1 - 5 okrem iného vyznala, že počas účinkovania v Brezovej sa vždy usilovala, "aby Kristus svietil v našich životoch". Nech Pán Boh požehnáva jej ďalšiu službu v Kráľovej Lehote v rodnom Liptove.
Už týždeň po odchode sestry Mosnej, v 9. nedeľu po Sv. Trojici (20. 7. 2008), predstavila sa domácim viery nová a


jediná kandidátka na uvoľnené miesto evanjelickej farárky Mgr. Lívia Lichancová. Kázala na text Ž 32,8 a služby Božie spoluliturgoval jej manžel Mgr. Ján Lichanec, uchádzač o miesto zborového kaplána. Ich prezentácia sa stretla u auditória s pozitívnym ohlasom, ale aj tak museli v neformálnej besede vysvetľovať, prečo sa funkčne rozhodli pre obrátené garde.
V nedeľu 27. júla 2008, desiatu po Sv. Trojici, konal sa volebný zborový konvent. Viedol ho senior Myjavského seniorátu Mgr. Juraj Šefčík zo Senice. Za novú brezovskú farárku bola zvolená Mgr. Lívia Lichancová, ktorej zo 122 prítomných odovzdalo hlasy 117! Bezproblémový priebeh voľby vysoko hodnotil aj brat senior. Na záver domácich vyzval, aby sestre farárke a bratovi farárovi pripravili to najprajnejšie prostredie.
Prvé služby Božie v katedrále na fortni oficiálne odslúžili manželia Lichancovci 31. augusta 2008, v 15. nedeľu po Sv. Trojici. Venované boli začiatku školského roka. Sestra farárka si za základ Božieho slova vybrala text Mk 8, 22 - 26, brat farár spoluliturgoval. Dojímavé bolo, keď obaja udelili požehnanie pri oltári žiakom a študentom.
110. výročie posvätenia "novej" veže evanjelického kostola a troch zvonov brezovským farárom J. P. Leškom /13. 9. 1898/ pripomenuli si veriaci na službách Božích v nedeľu 14. septembra 2008, sedemnástu po Sv. Trojici. Na text Mt 9, 1 - 8 kázal Mgr. Ján Lichanec.
Prvé týždne na novom pôsobisku, prvé dotyky s Brezovou, jej prítomnosťou i minulosťou a tradíciami, má už náš kňazský tandem za sebou. Sestra farárka prejavila svoj esprit aj improvizovaným vystúpením počas spomienkovej slávnosti na Bradle, pri príležitosti 80. výročia odovzdania Štefánikovej mohyly verejnosti. Manželia Lichancovci prekvapili svojich cirkevníkov rôznymi novinkami, ktoré by mali prispieť k oživeniu zborového života. Sú to napríklad krsty počas služieb Božích, aktívne zapájanie detí a mládeže do liturgie, ba aj metodicky inovovaný prístup k žiakom na hodinách náboženstva.
Márna by však bola ich snaha, keby nenašla ozvenu u väčšiny našich evanjelikov. A to nielen účasťou na nedeľných službách Božích, ale po duchovnej sebareflexii a skutočnom prebudení, aj zapojením sa do vnútorného života cirkvi. So snahou úprimne prijať Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Tieto myšlienky by mali osloviť hlavne strednú generáciu, zodpovednú za výchovu dospievajúcich potomkov v slobodnej síce, ale aj liberálne veľmi nebezpečnej dobe, kedy spolu s vierou a náboženstvom sa z nášho života vytráca ľudskosť a pokora.

-ŠS-

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2055 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server