2008_09(september)

Mestská polícia

Mestská polícia v mesiaci september okrem iného riešila priestupky:
1. 9. občana Skalice (25), ktorý na Nám. 7. apríla s vozidlom Fiat parkoval na chodníku, pričom vozidlom obmedzoval chodcov.
1. 9. oznámenie o požiari trávnatého porastu v blízkosti priehrady, požiar bol uhasený mestským hasičským zborom.


2. 9. občana mesta (70), ktorý na Budovateľskej ulici spaľoval odpad zo záhrady.
4. 9. občana Hlohovca (33), ktorý na Sídlisku Dolné lúky v blízkosti predajne potravín vyložil na stanovište zberných nádob odpad.
5. 9. občana Holíča (30), ktorý v priestoroch autobusovej stanice na D. Jurkoviča fajčil pod prístreškom.
6. 9. občana Podolia (36) a občana Kostolného (22), ktorí v nočných hodinách na Piešťanskej ulici fyzicky napadli občana mesta (27), pričom mu spôsobili drobné zranenie.
12. 9. občana mesta (38), ktorý mal na námestí navoľno pusteného psa.
19. 9. občianky Myjavy (33), ktorá ešte v mesiaci august v priestoroch autobusovej stanice na D. Jurkoviča a na námestí znečistila viaceré verejnoprospešné zariadenia reklamnými oznamami.
20. 9. občana Myjavy (19), ktorý v nočných hodinách na Sídlisku Záhumnie rušil nočný pokoj.

Celkovo bolo zistených a zaznamenaných skutočností:
priestupky, preverované skutočnosti a pod. - 163,
priestupky a to porušenie všeobecne záväzných nariadení mesta – 17,
priestupky proti verejnému poriadku – 9,
priestupky na úseku dopravy – 27,
iné priestupky – 4.

Mestská polícia ďalej vykonávala:
- zvýšený dohľad nad bezpečnosťou detí v okolí škôl a to hlavne ráno na Piešťanskej ulici a poobede na Budovateľskej ulici, pričom svojou prítomnosťou príslušníci mestskej polície pôsobili preventívne na vodičov, ktorí v okolí škôl nerešpektujú pravidlá cestnej premávky ako napr. značky priechod pre chodcov a najvyššiu povolenú rýchlosť,
- riešila v spolupráci so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja poškodenie komunikácie na Bukovskej ceste v blízkosti poľnohospodárskeho družstva, komunikácia bola opravená,
- príslušník mestskej polície a to inš. Pavol Londák vykonal dňa 24. septembra stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo v klube dôchodcov a zúčastnilo sa na ňom 25 osôb. Seniori boli oboznámení s prípadmi, kedy dôchodcov navštívili tzv. falošní elektrikári s tým, že im priniesli preplatky za spotrebu elektrickej energie a popri tom ich okradli. Pozornosť bola venovaná aj podomovým predajcom. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Seniori oboznámili príslušníka mestskej polície s vlastnými skúsenosťami, ktoré majú s podvodníkmi. Spoločne boli riešené modelové situácie, ktoré môžu pri kontakte s takýmito osobami nastať. Na záver boli seniori oboznámení s prácou mestskej polície.

MsP

Súvisiace články:
Mestská polícia (23.12.2009)
Výber z analýzy dopravnej nehodovosti (DN) za obdobie 01.01.2009 až 30.09.2009 (23.12.2009)
Mestská polícia (06.11.2009)
Mestská polícia (20.10.2009)
Mestská polícia (17.08.2009)
Alkohol u detí (17.07.2009)
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže (17.07.2009)
Mestská polícia (06.05.2009)
Výtvarná súťaž (06.05.2009)
Mestská polícia (22.04.2009)
Mestská polícia (22.02.2009)
Pozor na zábavnú pyrotechniku! (19.12.2008)
Bezpečné školy (19.12.2008)
Bezpečnejšie priechody pre chodcov (16.11.2008)
Odovzdávanie cien výhercom mestskej súťaže O najupravenejšiu záhradku, vchod, balkón (16.11.2008)
Mestská polícia (16.11.2008)
Školenie (18.09.2008)
Mestská polícia (18.09.2008)
Mestská polícia (13.08.2008)
Mestská polícia (15.07.2008)
Grafity (15.07.2008)
Poškodzovanie dopravných značiek stále pribúda (15.07.2008)
Mestská polícia (15.06.2008)
Mestská polícia (17.05.2008)
Mestská polícia (17.04.2008)
Mestská polícia pohľadom detí (15.03.2008)
Škodlivé exkrementy štvornohých miláčikov (14.02.2008)
Mestská polícia (21.12.2007)
Pozor na krádeže (21.12.2007)
MESTSKÁ POLÍCIA (15.11.2007)
Novinky v činnosti Mestskej polície (15.11.2007)
Okienko MsP (september) (12.10.2007)
Mestská polícia (13.09.2007)
Mestská polícia (sociálne prostrede a toxikománia) (13.09.2007)
Mestská polícia na bicykloch (14.08.2007)
Alkoholizumus (24.07.2007)
Sľub príslušníkov MsP (24.07.2007)
Okienko MsP - jún (21.07.2007)
| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 1882 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MsP
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server