2008_09(september)

Kalendárium

Gavora, Dušan – energetik (nar. 23. 10. 1908 na Brezovej – 100. výr. nar., zomrel 16. 11. 1997 v Piešťanoch). Po absolvovaní brezovskej ľudovej školy bol v rokoch 1919 - 1922 jedným z prvých žiakov novozriadenej meštianskej školy. Študoval na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave. Pracoval ako technický úradník v bratislavských Západoslovenských elektrárňach, kde sa zaúčal do problematiky transformačných staníc, ako aj do projekčnej a stavebnej činnosti primárnych a sekundárnych sietí. Nasledovala dvadsaťročná práca vo Východoslovenských

elektrárňach, kde pokračoval v projektoch i stavbe sietí vysokého a nízkeho napätia, ako aj ich kolaudácii. Participoval na oprave vodných elektrární (Kežmarok). Podieľal sa na stavbe i montáži parnej elektrárne v Krompachoch. Po skončení druhej svetovej vojny nastal prudký nárast spotreby energie, hľadali sa nové možnosti jej získavania. Aj D. Gavora prispel svojou mierou k postupnému využívaniu prírodných zdrojov. Zapojil sa do riadenia montážnych prác na vodnej elektrárni v Kostolnej a pod jeho vedením bola hydrocentrála roku 1953 spustená do prevádzky. Ďalšími jeho pôsobiskami boli Považské elektrárne v Trenčíne, vodné dielo Nosice, známe pod názvom Priehrada mládeže, a vodné dielo Ladce. Roku 1956 strávil necelý rok v Severnej Kórei, kde sa podieľal na rekonštrukcii vodných elektrární. Zo známych vodných diel na Slovensku pôsobil v rokoch 1970 - 1976 na výstavbe hydraulickej časti Liptovskej Mary, na montáži vodného diela Kráľová pri Šali a Hričov pri Žiline. Počas svojej dlhej profesionálnej kariéry získal D. Gavora viacero vyznamenaní, najvýznamnejšie od prezidenta Ludvíka Svobodu Za zásluhy o výstavbu roku 1968.
Jančí, Juraj – právnik, poslanec (nar. 29. 10. 1918 na Brezovej – 90. výr. nar., zomrel 24. 2. 1999 v Essene, pochovaný v Bratislave). Po absolvovaní brezovskej ľudovej školy, skalického gymnázia a vyštudovaní práva v Bratislave začal pracovať vo funkcii ústredného tajomníka Združenia priemyslu v Bratislave a po vojne pokračoval v rovnakej funkcii na Slovenskej odborovej rade. Do februárového prevratu bol JUDr. Jančí prednostom na Povereníctve výživy SNR, potom tri roky robotníkom v Keramických a sklárskych závodoch. Najdlhšie obdobie od roku 1951 až do odchodu do dôchodku roku 1981 pracoval v Kovospracujúcom podniku v Bratislave. Okrem profesie právnika sa angažoval aj stranícky a politicky. Zaujímavé boli jeho záľuby, predovšetkým včelárstvo. Do Slovenského zväzu včelárov vstúpil roku 1950 a postupne prešiel všetkými funkciami v tejto spoločenskej organizácii. Začal publikovať vo Včelári odborné články a roku 1966 mu vyšla knižne práca Včelia materská kašička. Druhou významnou prácou J. Jančího z tejto oblasti v prepojení s právom bola roku 1970 vydaná Právna príručka včelára. Aktívne sa zapájal do života bratislavských Brezovanov. V rokoch 1976 - 1981 bol richtárom Krajanského krúžku v Bratislave (tzv. Cechu Tatarov).
Papánek, Ivan – muzikant (nar. 27. 2. 1914 na Brezovej, zomrel 13. 10. 1998 na Brezovej – 10. výr. úmrtia). Už na začiatku školských rokov sa začal zaujímať o hudbu, najmä o husle a spev. Navštevoval súkromnú hudobnú školu, ktorú založil farár Ján Lichner. Okrem hudby mu bol blízky šport. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja na Brezovej. Po vypuknutí SNP až do konca vojny pôsobil pod vedením Jána Reptu ako „proviantný“. Ukrýval a sprevádzal amerických letcov, ktorí zoskočili pri Myjave, ubytovával ich na Bukovci a v Štverníku. Ako spevák a hudobník sa vždy podieľal na príprave kultúrnych programov v Národnom dome Štefánikovom, najmä v Slovenskej besede. Išlo o národné večery, na ktorých hrával a spieval aj s bratom Jurajom Papánkom. Ako člen cimbalovej muziky Jána Petruchu sa zúčastnil viacerých významných podujatí. Medzi najpamätnejšie patrila oslava 700. výročia založenia Brezovej. Práve vtedy sa zrodila myšlienka založiť folklórnu skupinu , ktorej program choreograficky pripravoval Ing. Jozef Lehotský. I. Papánek sa stal neoddeliteľnou súčasťou muzikantskej časti folklórneho súboru, s ktorým pochodil celú Európu a severnú Afriku. Ďalším poľom činnosti I. Papánka bola cirkevná služba. Roku 1982 ho cirkevné presbyterstvo zvolilo za hospodárskeho vedúceho cirkevného zboru na Brezovej. Po odstúpení Mateja Janovíčka z funkcie kantora začal túto prácu vykonávať, rovnako prevzal miesto dirigenta Kútzkeho spevokolu, ktorý okrem náboženských piesní nacvičil a spieval okolo 60 národných a svetských piesní.

Spracovala A. Fedorová


Súvisiace články:
Kalendárium (23.12.2009)
Kalendárium (06.11.2009)
Kalendárium (20.10.2009)
Kalendárium (18.09.2009)
Kalendárium (17.08.2009)
Kalendárium (20.06.2009)
Kalendárium (06.05.2009)
Kalendárium (22.04.2009)
Kalendárium (17.03.2009)
Kalendárium (22.02.2009)
Kalendárium (19.12.2008)
Kalendárium (16.11.2008)
Kalendárium (18.09.2008)
Kalendárium (13.08.2008)
Kalendárium (15.07.2008)
kalendárium (15.06.2008)
Kalendárium (17.05.2008)
Kalendárium (18.04.2008)
KALENDÁRIUM (15.03.2008)
Kalendárium (14.02.2008)
Kalendárium (21.12.2007)
KALENDÁRIUM (15.11.2007)
KALENDÁRIUM - október (12.10.2007)
KALENDÁRIUM - august (14.08.2007)
Kalendárium - jún (24.07.2007)
Kalendárium - júl (21.07.2007)
| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2120 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server