2008_09(september)

Rozhovor

pre zväčšenie kliknite na obrázokgenerálmajor Ing. Svetozár Naďovič
narodil sa 5. júla 1939 vo Vrádišti, ale rodičia ako učitelia od r. 1936 do r. 1945 pôsobili na kopaniciach Myjava U Baranov, teraz Jablonka. Po absolvovaní Pechotného učilišťa a pôsobení v základných veliteľských funkciách vyštudoval Vojenskú akadémiu v Brne. Od r. 1990 ako náčelník Správy pre zabezpečenie odsunu sovietskych vojsk z Československa riadil odsun 73 500 sovietskych vojakov. V r. 1991 bol vymenovaný za náčelníka Hlavnej správy


pozemných síl ČS armády, ktorým bol až do rozdelenia ČSFR. V Armáde SR pôsobil vo funkciách zástupcu veliteľa pozemných vojsk a náčelníka štábu pozemných vojsk až do odchodu do výslužby v r. 1997. V súčasnosti pracuje v Doprastave. Je autorom knihy Čelom vzad - o odsune sovietskych vojsk a spoluautorom anglicky písanej publikácie Veľký odsun - o odsune sovietskych vojsk z ČSSR, Poľska, Nemecka a Maďarska. Gen. Ing. Naďovič pôsobí v Klube generálov SR, je členom Výboru Spoločnosti M. R. Štefánika.

• Pán generál, priblížte našim čitateľom, aký je váš vzťah k Brezovej.
Brezová je pre mňa spojená s najvýznamnejšími udalosťami a osobnosťami histórie Slovenska - Slovenské povstanie 1848 - 49, Hurban, Štúr, Hodža; najväčšia osobnosť Slovákov generál doktor Milan Rastislav Štefánik; politici Osuský, Papánek, ale aj ďalší, ktorí sa významne podieľali na vzniku Československej republiky v roku 1918; účasť Brezovanov na boji proti klerofašizmu v rokoch 1939 - 45, kedy už aj ja, veľmi mladý, som prvýkrát počul meno partizánskeho veliteľa Jána Reptu.
Na Brezovej mám veľa výborných kamarátov, i keď som vyrastal na myjavských kopaniciach, mám všetkých Brezovanov úprimne rád, pretože bez ich poctivej práce by Brezová nebola taká významná až do dnešných dní.

Na oslavách Dňa ozbrojených síl SR v Brezovej ste vo vašom prejave pri pamätníku víťazných bojov slovenského povstania z 22. septembra 1848 Mohyle na Prietržskej ceste oznámili zámer do 22. 9. 2009 zrealizovať dotvorenie tohto pamätníka. Zoznámte nás, prosím, s týmto zámerom.
Klub generálov Slovenskej republiky prichádza s iniciatívou v súčinnosti s vedením mesta Brezová dotvoriť výtvarne aj ideovo pamätník miesta prvého víťazného boja hurbanovských dobrovoľníkov na Prietržskej ceste.
Chceme dobudovaním pamätníka vzdať poctu najschopnejším veliteľom slovenského povstania, tiež všetkým dôstojníkom cisárskej armády, ktorí sa na iných miestach o úspech slovenských dobrovoľníkov zaslúžili, tak, že na  pamätníku zlatými písmenami budú napísané ich mená.
Vzhľadom k významnej dejinnej udalosti sa musí pamätník pre Slovákov, ale predovšetkým pre slovenských vojakov, stať spolu s Bradlom, kde odpočíva najväčšia osobnosť dejín Slovenska generál doktor
Milan Rastislav Štefánik, najnavštevovanejším miestom.
Dobudovaný pamätník bude vychádzať z architektúry Dušana Jurkoviča a musí mať ducha Brezovej.

Ako hodnotíte priebeh tohtoročných osláv Dňa ozbrojených síl SR v Brezovej?
Oslavy boli na Brezovej dôstojné a plne zodpovedali významu 160. výročia víťazného boja hurbanovských dobrovoľníkov.
Bol to Mgr. Peter Uhlík, primátorka Anna Danková, ale i Ján Valihora, ktorí spolu s Klubom generálov SR už v roku 2007 navrhli, ako si takýto významný deň slávnostne pripomínať.
Mesto Brezová na čele s primátorkou JUDr. Annou Dankovou si so cťou splnilo úlohy spojené s tohtoročnými oslavami
Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Priebeh osláv som citovo veľmi prežíval. Budem šťastný, keď sa takto budú oslavy organizovať každý rok a stane sa to tradíciou.

-SB-

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 10. 2008 | 2399 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server