2008_03(marec)

Výber z aktivít radnice

V priebehu mesiaca marca 2008 sa aktivity pracovníkov mestského úradu zamerali na prípravu Spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorá sa uskutoční 3. mája 2008. K tejto problematike bolo viacero stretnutí na úrovni prípravnej komisie i na úrovni vedúcich pracovníkov mestského úradu.
Členovia mestskej rady sa zišli na svojom riadnom zasadnutí 10. marca 2008.
Dňa 11. marca 2008 sa uskutočnilo v Národnom dome Štefánikovom verejné zhromaždenie občanov k rekonštrukcii


ulíc Hurbanova, Piešťanská a Garbiarska s následnou zmenou funkčnosti jednotlivých komunikácií.
Dňa 13. marca 2008 sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie k projektu „Krajinno-architektonické doriešenie areálu NKP-Mohyly gen. M. R.Štefánika na Bradle“.
V popoludňajších hodinách v ten istý deň sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Dňa 26. marca 2008 bolo na mestskom úrade pracovné stretnutie vo veci projektu 4 CYKLOREGIO, na ktorom prebehlo zhodnotenie stavu doterajších prác.
V marci 2008 sa zúčastnila primátorka mesta na viacerých pracovných stretnutiach so zodpovednými pracovníkmi za účelom rozpracovaných úloh a projektov mesta.

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 1858 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server