2008_03(marec)

Brezovská jar roku meruôsmeho

pre zväčšenie kliknite na obrázokRok 1848 znamená v dejinách Brezovej pod Bradlom najslávnejšiu kapitolu, významnú z celonárodného hľadiska. Prvé udalosti sa odohrali na jar a predstavovali prípravu septembrových, ešte slávnejších a pohnutejších dejov. Od toho času ubehlo už 160 rokov.
Jar roku meruôsmeho je pamätná pre náš národ z viacerých dôvodov. Na marcovom zasadnutí v Bratislave zrušil uhorský snem poddanstvo. Práve tento fakt dal revolúcii na Slovensku osobitnú príchuť, lebo ľud vkladal nádeje


predovšetkým do sociálneho oslobodenia.
Aj Brezovčania prijali marcové zákony s radosťou. V jej návale zaberali lesy, ktoré im roku 1805 neprávom odňal gróf Erd
ödy. O mnohé rady sa obracali priamo k Hurbanovi v Hlbokom.
J. M. Hurban mal v tom čase pred sebou vyšší cieľ. Spolu s Ľudovítom Štúrom videl nebezpečenstvo, ktoré hrozilo nášmu národu zo strany šovinistickej maďarskej strednej šľachty - vedúcej sily revolúcie v Uhorsku. Jej cieľom bolo vytvorenie národne jednotného štátu za cenu pomaďarčenia nemaďarských národností. Preto najlepší synovia národa začali biť na poplach a mobilizovať sily pre zápas a záchranu jeho bytia.
V marci na Jozefa sa zišli početní Hurbanovi priatelia na hlbockej fare na prvú poradu. Potom sa uskutočnili ďalšie stretnutia, na ktorých prejednávali a začali formovať požiadavky Slovákov pre vládu. Už začiatkom apríla vydal Hurban svoj prívet k národu pod názvom Braťja Slováci!
Z týchto schôdzok sa začali šíriť myšlienky politického programu medzi ľud. Hurban chodil po kraji, zašiel aj na Brezovú a s tunajšími obyvateľmi hovoril o národných požiadavkách a ich vlastných bolestiach. Asi pri týchto rozhovoroch prišiel na myšlienku zvoliť naše  mestečko za východisko široko rozvetveného národného pohybu a rozhodol sa pripraviť taký program, ktorý spojí požiadavky národné so sociálnymi.
Pred Veľkou nocou mal už Hurban program pripravený a oznámil svojim cirkevníkom i Brezovčanom, že 28. apríla 1848 bude na Brezovej veľké zhromaždenie, aby pozývali ľudí z okolitých obcí a mestečiek. Po Veľkej noci sa hralo v Šaškovom dome známe štúrovské divadlo a Hurban rečnil o národných veciach. Prejavmi a recitáciami sa pripojili aj ďalší prítomní - L. Pauliny, D. Kolény, Ľ. Šulek a redaktor M. Jurecký. Na druhý deň odišla delegácia na Myjavu, kde sa konal týždenný trh. Hurban plamenným prejavom prelomil počiatočný chlad Myjavcov i ľudu z okolia. Na zvonici zaviala národná zástava. Vrcholilo aj pozývanie ďalších susedov.
Od včasných ranných hodín 28. apríla hrnuli sa na Brezovú prúdy ľudu z okolia, dovedna tritisíc osôb. Zhromaždenie otvoril redaktor Slovenských národných novín M. Jurecký výzvou, že už je čas, aby ľud vystúpil so svojimi požiadavkami. Hlavný prejav mal Hurban, ktorý slobodnému ľudu vysvetlil význam národnosti i národnej reči pre život spoločenstva. Zdôraznil, že "aj pre nás už nastal čas činov, inak by sme mohli stratiť storočie..." Potom prečítal Ľ. Šulek Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej, formulované v desiatich bodoch:
1. viesť porady a súdne rokovania len v slovenskej reči;
2. do slovenských krajov ustanoviť len Slovákov za sudcov;
3. zriadiť slovenské školy;
4. zabezpečiť zastúpenie slovenského ľudu na sneme slovenskými poslancami;
5. uznať slovenskú národnosť, zabezpečiť ju a slovenskú reč zákonom;
6. zaručiť bratstvo a rovnosť medzi národmi;
7. aby slovenskí zástupcovia odporúčali maďarským stoliciam zakladať vo svojich školách hodiny slovenskej reči, aby mohli Maďari rozumieť Slovákom;
8. vrátiť obyvateľom odňaté nehnuteľné majetky;
9. aby sa zakročilo v záujme vyslobodenia J. Kráľa a J. Rotaridesa;
10. zapísať tieto žiadosti do stoličnej zápisnice a oznámiť ich miestodržiteľovi kniežaťu Štefanovi a uhorskému ministerstvu.
Po trojhodinovom programe podpísali zástupcovia obcí petíciu, ktorú zaniesli Ľ. Šulek a D. Bórik do Nitry. "Slávna stolica" ich dala zatvoriť.
Brezovské zhromaždenie z 28. apríla 1848 malo veľký význam pre celé Slovensko. Brezová sa stala príkladom a posmelením ostatným obciam a krajom v sledovaní a domáhaní sa národných cieľov. Iskra zo zhromaždenia roznietila plameň nadšenia po celej krajine.
O necelé dva týždne, 10. mája, zvolali Štúr, Hurban a Hodža schôdzu národovcov do Liptovského Svätého Mikuláša, kde sformulovali Žiadosti slovenského národa, najvýznamnejší dokument o postavení, požiadavkách a túžbach Slovákov v revolučnom roku 1848.

Peter Uhlík

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 5076 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server