2007_05(máj)

Prechádzka prírodou

Pre zväčšenie kliknite na obrázok!Vážení rodičia, starí rodičia, dovoľte mi, aby som vás na tomto mieste vyzval k malému otestovaniu sa. Upriamte svoju pozornosť na fotografiu prislúchajúcu k tomuto príspevku a odpovedzte sami sebe na otázku, čo vidíte na obrázku? Odpovedali ste, že je tam fotografia plastovej fľaše? Správne. A teraz vás poprosím, aby ste túto istú otázku položili svojim deťom, prípadne vnúčatám. Tiež vám odpovedali, že na fotografii vidia iba plastovú fľašu? Niektorí určite áno. A v takom prípade môžete byť aspoň zatiaľ pokojní. Vaše ratolesti a podobne tak i vy, ktorí ste odpovedali, že je tam iba plastová fľaša, žijete v blahej nevedomosti týkajúcej sa problematiky drog.


Pýtate sa, aký zmysel mal tento test? No, pravdupovediac, mnohí z čitateľov, ktorí sa spýtajú svojich detí rovnakú otázku, budú počuť inú odpoveď ako len plastová fľaša. Ak sa dozviete, že na fotografii je: fajka, bongo, vodné, alebo odpoveď bude: to je na húlenie, na trávu, anču, marišu, gandžu...,mali by ste zbystriť pozornosť. Nie, nebojte sa, vaše deti sú v poriadku. Len jednoducho majú viac informácií ako vy.
Ako to teda vlastne je s tou fotografiou? Je na nej skutočne zachytená plastová fľaša. To je pravda. Ale taktiež je pravda, že táto fľaša bola podľa určitých znakov pravdepodobne použitá na zneužitie nelegálnej drogy, konkrétne marihuany.
A teraz k podstate. Mýlite sa, ak si myslíte, že drogy naše mesto obchádzajú a obrázok sme len pre ilustráciu vytiahli z nejakej odbornej publikácie, ktorá sa témou venuje drogám. Táto fotografia bola zhotovená 13. mája 2007 v lokalite Zadná dolinka, v Brezovej pod Bradlom, pri nedeľňajšej prechádzke našou krásnou prírodou. A nie len táto. Tých záberov vzišlo oveľa viac. V Zadnej dolinke, v Matejkovej, v Doline, v sade na Hornom rade.
Samozrejme, tieto lokality neboli vytypované náhodou. Ako vychovávateľ centra voľného času sa od svojho nástupu do tejto funkcie v našom meste venujem primárnej prevencii sociálno-patologických javov, do ktorej patrí i primárna prevencia drogových závislostí. V spolupráci s okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou sa nám podarilo vytvoriť stabilnú základňu peer-dobrovoľníkov. To sú mladí ľudia, ktorí majú záujem venovať sa taktiež tejto problematike a robiť medzi svojimi rovesníkmi osvetu. Spoločne navštevujeme všetky školy v okrese Myjava, kde zdarma v jednotlivých ročníkoch realizujeme preventívne programy, zamerané, okrem iného, i na prevenciu zneužívania drog. A práve z našej práce, z týchto stretnutí, vzišli od našich detí, žiakov, jednotlivé typy na lokality.
Viem, že nasledujúce riadky môžu vyznieť ako klišé, ako niečo, čo ste už nespočetne veľakrát počuli a čítali, napriek tomu si na tomto mieste dovolím apelovať na všetkých rodičov. Blížia sa letné prázdniny. Prosím vás, zaujímajte sa o to, kde, s kým a ako trávia svoj voľný čas vaše deti. Uvedomujem si, že niekedy napriek našej najväčšej snahe nedokážeme deti ochrániť pred číhajúcim nebezpečenstvom. Ale chcem veriť, že aj týmto príspevkom podporím v mnohých rodinách otvorenú diskusiu medzi rodičmi a ich deťmi na tému trávenia voľného času, drog, vplyvu partií atď. Veľakrát práve takýto otvorený dialóg má väčší osoh ako tisíc zákazov, príkazov a obmedzení. Želám vám (aj sebe), aby sme naše deti nikdy nemuseli ťahať z takého bahna, akým drogová závislosť bezpochyby je.
Poznámka na záver. Ak budete mať záujem, na internetovej stránke www.cvcbrezova.wbl.sk v podsekcii peerdobrovoľníctvo nájdete spomínanú fotografiu i viaceré fotografie zo všetkých uvedených lokalít, ktoré sa týkajú tejto témy.
 
Mgr. Peter Bubla, CVČ Brezová p. Br.

[Akt. známka: 4,48 / Počet hlasov: 204] 1 2 3 4 5
| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 24. 07. 2007 | 22216 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailTlačiť článok | Zdroj: CVČ Brezová pod Bradlom, Peter Bubla
Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server