Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 37 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |
2007_09(september)

výzva

VÝZVA – OBLASŤ ŠPORTU

Pre zväčšenie kliknite na obrázokV našom meste žije veľa šikovných ľudí. Problémom je, že o mnohých z nich málokto vie. Preto žiadame všetkých, ktorí pôsobia v oblasti netradičných športov, či iných pohybových aktivít a sú z Brezovej, alebo blízkeho okolia, aby nás kontaktovali (najlepšie e-mailom). (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 1679 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky

Pre zväčšenie kliknite na obrázokV sobotu 22. 9. 2007 sme si pri Mohyle na Prietržskej (dnes Bukovská cesta) slávnostne pripomenuli Deň ozbrojených síl SR.
22. september
bol v roku 1998 na pamäť víťazných bojov, ktoré zviedli 22. 9. 1848 v Brezovej slovenskí dobrovoľníci proti piatim stovkám príslušníkov pravidelného cisárskeho vojska a maďarských gárd, vyhlásený Dňom armády SR. Roku 2002 bol tento názov zmenený na Deň ozbrojených síl SR.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 2880 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Októbrové súvislosti (z literárnej tvorby žiakov)

Keď sa škola začala,
po líci mi slza stekala.
Nechcelo sa mi ráno vstávať,
starká ma musela
z postele ťahať...

Kde už je september! Leto je dávno za nami, školáci si zvykli na nový režim i na ranné vstávanie, slzičky na prváckych líčkach obschli.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 4140 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Anketa pre troch (september)

Nedávno na významné miesta na MsÚ Brezová p. Br. nastúpili noví, mladí zamestnanci.
Položili sme im nasledujúcu otázku:
Aká je Vaša predstava o pôsobení na Vašom novom poste, aké máte ciele?
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 4898 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

POZÝVAME VÁS

1. 10. - 25. 10. 2007 - výstava žiakov VO ZUŠ v spoločenskej sále školy s názvom Slnko v sieti. Vernisáž výstavy bola 1. 10. o 15.00 hod.
9. – 12. 10. 2007 – Národný dom Štefánikov – DARY ZEME – výstava ovocia a zeleniny.
18. 10. 2007 (štvrtok) – o 14.30 h. slávnostné stretnutie
kultúrnym programom v podaní žiakov ZUŠ - Mesiac úcty k starším, 20. výročie vzniku Klubu dôchodcov, 10. výročie založenia Jednoty dôchodcov - Klub dôchodcov Brezová pod Bradlom. (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 1806 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Ku Dňu ozbrojených síl

V súvislosti s Dňom ozbrojených síl SR vyjadril svoj názor znalec dejín nášho regiónu Mgr. Peter Uhlík. Povedal:
Dobre sa pamätám, v akej eufórii prišlo k zrušeniu pôvodného dátumu Dňa armády 6. októbra, ktorý bol pripomienkou ťažkých bojov na Dukle a vyjadrením úcty k ich obetiam. Myslím si, že to nebolo najšťastnejšie, hoci si obete našich predkov z meruôsmych rokov nesmierne vážim. Ich boj pod vedením Hurbana však bol len začiatkom.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 3467 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Z dôvodu udržania aktuálnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2006 -2013 boli v jeho obsahu vykonané zmeny. Aktualizácie sú obsiahnuté v upravenom dokumente PHSR Dodatok č.1. V tomto dodatku sú ciele a zámery dopracované do takej podoby,  v ktorej je každý cieľ PHSR doplnený konkrétnymi úlohami a termínom jeho realizácie. Jeho súčasťou je i strategický plán, ktorý je rozčlenený na Akčný plán roku 2007 a súhrn plánov na roky 2008 až 2010.
Dokument je k nahliadnutiu na MsÚ na Oddelení regionálneho rozvoja a marketingu.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 1557 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Mestské zastupiteľstvo (september)

Z rokovania 2. mimoriadneho MsZ dňa 26. 09. 2007

Rokovania mimoriadneho MsZ sa zúčastnilo 10 poslancov, ktorí schválili:
- program rokovania mimoriadneho MsZ, návrhovú komisiu, zapisovateľku, overovateľov zápisnice,
- II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2007,
- Doplnok č. 1 k PHSR na roky 2006 až 2013,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 3182 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Mestská rada (september)

MsR zasadala 20. 09. 2007

Mestská rada na svojom zasadnutí prerokovala:
- kontrolu plnenia uznesení MsR č. 25, 26, 27, 28/2007 zo dňa 16.08.2007,
- kontrolu plnenia uznesení MsZ č. 88 – 116/2007 zo dňa 23.08.2007,
- informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch a mimoškolskej činnosti v MŠ, ZŠ, ZUŠ a ZSŠ MRŠ v školskom roku 2006/2007, o stavoch zabezpečenia školských zariadení na školský rok
2007/2008, (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 2696 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Aktivity radnice v mesiaci september 2007

4. septembra 2007

Návšteva Ing. Čiadovej u primátorky mesta JUDr. Dankovej za účelom prejednania spolupráce vo veci obstarávania územného plánu.

 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 2247 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Cirkevné oznamy

Cirkevné oznamy
 
14. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) - hl. sl. Božie o 10.00 hod., nedeľa kresťanského šafárenia.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 1539 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

NÁZORY / KOMENTÁRE (september)

Nášmu Jankovi!

Janko Repta partizán, po hore si chodí sám.
Automat má na pleci, dáva pozor na veci.

A keď ide z Klenovej, zájde k tetke Šubovej.
Dajú peceň chleba, dajú dva, nech sa chlapci najedia.
U Kubišov šunky sú, však ich chlapci zanesú.
Svato aj s Milanom, zanesú ich nad ránom.

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 3022 x prečítané | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Kočací paprikáš

V našom kraji sa vždy pestovalo veľa ovocia. Ľudia sadili stromy, štepili rôzne odrody, ktoré sa darili na našich brehoch. Pestovali sa jabĺčka pagáče, štrudláki, kožúški, rozmarínki, svatojánki, sklenki, aleksandrofki, hrušky krvavnice, maslofki, jačmienki, viedenki, ofsenački, zimné- čo sa objerali tvrdé jak kamen, ale ve februári boli sladučké jako fík, slivky durandzie, okruhlice, čachtické, bistrické... Do sortimentu patrili aj oskoruše, niekde rástli aj stromové malini / moruša/. Spracovanie bolo jednoduché. Jabĺčka a hrušky sa sušili na ščiepki, sušené hrušky sa tĺkli (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 2917 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

O Pavlovi Pašmovi a jeho žene Rozine

Pre zväčšenie kliknite na obrázokNajstarším doteraz známym úradným dokumentom z Brezovej je list zo 4. mája 1634, ktorý sa dochoval v Archíve mesta Trnavy (Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava, Mesto Trnava - listy /missiles/).
List brezovského richtára Matteja Kassparowicha a prísažných obce je adresovaný „Urozenym panum panu Rychtari panum konšelum poctyveho miesta Trnavy... pritelum a susedum našym.
Na tomto liste sa nachádza i najstaršia doteraz známa pečať Brezovej.
Pretože bol list zložený, prilepil sa na ňu papier, no plastická pečať je pod ním natoľko zreteľná, že sa mi ju podarilo prekresliť (viď obrázok).
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 3487 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_09(september)

Z VOZA SVÁKA RAGANA - Ťahaná strúdľa pani farárky

Brezovskí farári boli vždy v postavení akýchsi „lídrov“ kultúrno-spoločenského života nášho mestečka. Avšak aj ich manželkám – pani farárkam, treba pripísať v tomto smere nemalé zásluhy. Starali sa predovšetkým o teplo a harmóniu rodinného krbu a chod domácnosti. Samozrejme - za výraznej pomoci najatej čeľade a slúžky. Zároveň boli zárukou srdečnej pohostinnosti a láskavého prijatia na farskom úrade. Zastávali aj dôležité miesto v oblasti sociálnej a kultúrnej osvety.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 12. 10. 2007 | 8521 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server