Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 46 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |
2009_11/12(november/december)

Vážení spoluobčania,

pre zväčšenie kliknite na obrázokopäť sú tu Vianoce, ten najkrajší a najočakávanejší čas roka. Mnohí z nás sa už tešia na krásne chvíle, ktoré strávia v kruhu najbližších, iní si doprajú odpočinok a prežijú čas sviatkov mimo domova.
Brezovania boli vždy rodinne založení a v dobrom povedané konzervatívni. Ctili si rodinné zázemie i kresťanské zvyky. K Vianociam patrilo dodržiavanie tradícií, vôňa bohato prestretého stola a vianočného stromčeka rovnako ako návšteva kostola. Bolo to obdobie duchovna.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 3672 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Už sviatky lásky, pokoja

pre zväčšenie kliknite na obrázokzavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.

redakcia Noviniek spod Bradla (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 5411 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Boh sa skláňa k človeku

Adventné obdobie opäť vyvrcholilo do vianočných sviatkov. Vzácny čas príprav nielen hmotných, ale i duchovných upozornil nás na potrebu neustálej pripravenosti a zodpovednosti za náš život pred Pánom Bohom.
Čím sú pre nás tieto sviatky? Sme Božie stvorenia. Sme stvorení na Boží obraz. Vieme cítiť, myslieť, tvoriť. Nie sme len bezduché stroje, ale je v nás zakódované i bohaté citové prežívanie. Na jednej strane máme radi nové, pokrokové veci, technické vymoženosti a na druhej strane vyhľadávame i staré, vzácne veci - starožitnosti.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 5347 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Vianočné želanie

Jak vel'mi túžim,
aby si v sebe prežil advent...
Tak veľmi túžim, aby sa rozplynula
tvoja odmietavosť i chladná uzavretosť.
Aby si mi znova pozrel do očí.
Veď ti vychádzam v ústrety
na všetkých tvojich cestách,
a predsa som ešte nikdy
k tebe nesmel pristúpiť...
Ja, tvoj Boh.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 5706 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Ako sme volili

Brezová pod Bradlom - výsledky hlasovania do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
Kto bol zvolený za volebný obvod č. 3 (do ktorého patrí aj Brezová pod Bradlom) do zastupiteľstva TSK a kto bol zvolený za predsedu
TSK informujeme na strane ... v článku Z rokovaní mestskej rady.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 3679 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Ťažba na Bradle

Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom oznamujú, že v lesnom poraste č. 238, ktorého vlastníkom je Mesto Brezová pod Bradlom a obhospodarovateľom sú Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom, sa vykonáva ťažba na základe Rozhodnutia Krajského lesného úradu v Trenčíne č.2008/ 00007-1 zo dňa 13. 2. 2008.
Nový predpis v zmysle schváleného Projektu osobitného režimu - Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle, ktorý vypracovalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene, znie: Účelový výber, na severnom okraji maloplošný holorub.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 3682 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Realizácia projektu 4CYKLOREGIO

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokV týchto dňoch projekt 4CYKLOREGIO finišuje. Náš dodávateľ Lesostav Nitra, a.s. uložil asfaltový povrch na cyklochodníkoch na Polianke a na Kamenci v katastri obce Vrbovce. Je urobený aj posledný úsek cyklochodník Vodná nádrž Brezová – Dolné Košariská. Taktiež nastupujú akreditovaní značkári, aby na 95 žltých stĺpikov namontovali značky označujúce cyklotrasu i jej odbočky. Súčasťou finiša je i montáž panelov pred penzióny a dôležitá montáž dopravných značiek. Všetky činnosti sú orientované k jednému cieľu – kolaudácii, ktorá bude 15. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 3737 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Cirkevné oznamy

24. 12. (štvrtok, Štedrý deň) 17.00 hod. štedrovečerné bohoslužby, Nocturna natalis.
25. 12. (piatok) 10.00 hod. slávnostné služby Božie na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána, Nativitas Christi. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni s vystúpením detí s vianočným programom.
26. 12. (sobota) 10.00 hod. slávnostné služby Božie na 2. slávnosť vianočnú – pamiatka Štefana mučeníka, po bohoslužbách bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2715 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Mestská rada

MsR na zasadnutí dňa 19. 11. 2009 prerokovala závery a uznesenia piateho  MsZ zo dňa 22. 10. 2009 a druhého mimoriadneho MsZ zo dňa 3. 11. 2009. Konštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila s oznámením volebnej komisie TSK o výsledkoch volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu TSK. Do zastupiteľstva TSK boli za volebný obvod č. 3 (Myjavský okres) zvolení dvaja poslanci, a to MUDr. Henrich Gašparík, PhD a Pavel Halabrín. Podľa výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja nezískal v  (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2847 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Názory / komentáre

K príspevku Úspory, úspory, ach tie úspory

So záujmom som si prečítal stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie. Uvítal som počin komisie zverejniť uvedené skutočnosti. Je smutné, že komisia bola prinútená okolnosťami zverejniť tento príspevok formou „samizdatu“.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2257 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Sic

pre zväčšenie kliknite na obrázokRozkázali mamka Janovi prichystať voz - pójdú ze susetku kuknút rodinu na Holešku. Na tom by nebolo nič zlé - keby susedka nebola protivná osoba a návšteva sa mala konať v nedeľu - to si veru Jano vedel nedeľné popoludnie predstaviť aj inak. Šeccia pójdú k frajerce a ja s tú nezmestnú osobu ot susedvóf... No čo už mal robiť? Cti si otce svého aj matku svú...
Tak teda vytiahol spod šopy voz, opucovál sic – sedadlo, ktoré sa používalo pri preprave ľudí na voze. Bolo to
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2173 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Preukazy totožnosti kedysi

pre zväčšenie kliknite na obrázokV modernom štáte potrebujú občania preukaz totožnosti. Sú totiž v najrozličnejších vzťahoch so štátom, s finančnými ustanovizňami, s najrôznejšími inštitúciami a aj navzájom medzi sebou. Svoju totožnosť treba v týchto vzťahoch dokazovať. Základným dokladom totožnosti je občiansky preukaz, dnes vo forme identifikačnej karty. Občianske preukazy boli u nás zavedené dosť neskoro - v 20. storočí. Ale svoju totožnosť bolo treba dokazovať z mnohých dôvodov aj predtým. Svedectvá totožnosti najčastejšie vydávali rôznou formou samosprávne orgány miest a (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2744 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Radostná udalosť vianočná

Zvonia všetky zvony sveta,
cingi-lingi-bom!
Na svet prišlo drahé Dieťa
biednym rodičom.

Maštaľka je skromná, tichá,
králi do nej náhlia sa.
Na dieťatko oslík dýcha,
svieti hviezda-stokrása.

                  (Štefan Moravčík)
  (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 4215 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Stridžie dni na Brezovej

K Vianociam sa viaže celý rad zvykov a obyčajov. Avšak nemálo zaujímavými sú i stridžie dni, počas ktorých mali najväčšiu moc negatívne nadprirodzené sily. Tie využívali najmä bosorky, ktoré škodili nielen im, ale i dobytku. Veď ako inak si vedeli vysvetliť, keď krava prestala dojiť mlieko, alebo sa prestalo dariť rodine?
Medzi stridžie dni patrili Katarína (25. 11.), Ondrej (30. 11.), Barbora (4. 12.), Mikuláš (6. 12.), Lucia (13. 12.) a Tomáš (21. 12.). Práve v tieto dni mali bosorky najväčšiu moc a v minulosti ľudia považovali každú ženu za
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 3456 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_11/12(november/december)

Ocenená pamätným listom

pre zväčšenie kliknite na obrázok Dňa 5. 11. 2009 sa pri príležitosti 25. výročia vzniku Záhorskej galérie Senica konalo stretnutie umelcov, na ktorom bola za mnohoročnú spoluprácu s galériou, pri presadzovaní a šírení umeleckých hodnôt, ocenená pamätným listom Mgr. Jana Kazičková, riaditeľka ZUŠ Brezová pod Bradlom.

Srdečne jej blahoželáme.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 23. 12. 2009 | 2879 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-46 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server