Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 42 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-42 |
2009_08(august)

Boli ste na jarmeku?

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokÚspešný a vydarený XVIII. brezofský jarmek sa začal už v piatok 21. 8. 2009, kedy sa postupne umiestňovali na Námestí M. R. Štefánika stánky s občerstvením, remeslami a pre deti skákacia šmykľavka a trampolína.
Za krásneho až veľmi teplého počasia sa návštevníci zabávali počas hodinového koncertu country skupiny DOSTAVNÍK z Bánoviec nad Bebravou, ktorý bol sprevádzaný country tancami v podaní tanečnej skupiny Kentucky z Nivnice (ČR). Neúnavní, ale veľmi príjemní tanečníci dokázali tancovať aj ďalšiu hodinu počas vystúpenia country
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 7296 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje

21 sponzorom za 32 cien, ktoré venovali na XVIII. brezofský jarmek: BC Torsion, s. r. o. Brezová p. Br., Jednota COOP Senica, Socrates Color Slovakia, s. r. o. Brezová p. Br., MicroStep CDM, s. r. o. Brezová p. Br., Textil – odevy Alena Petrušová Brezová p. Br., Textil – Vesna Viera Gažová Brezová p. Br., Kvety Andrea Ďurišová – Číková Brezová p. Br., Darčeky suveníry MIX Anna Holdošová Brezová p. Br., OZ – Jurovatý Brezová p. Br., Salón regenerácie a krásy BELLIS Brezová p. Br., Mäso-údeniny Milan Smažienka Brezová p. Br., Butik TRIO Brezová p.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 5734 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

65. výročie Slovenského národného povstania

pre zväčšenie kliknite na obrázokV piatok 28. augusta sa v Brezovej uskutočnila spomienková slávnosť k 65. výročiu Slovenského národného povstania usporiadaná Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestom Brezová pod Bradlom.
Slávnosť, ktorú poctili svojou prítomnosťou i priami účastníci odboja a rodinní príslušníci už nežijúcich účastníkov, začala o 15. hodine pri pamätníku Jána Reptu a jeho povstaleckých spolubojovníkov na Vajanského ul. Po položení
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 1621 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

V Banskej Bystrici

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokV sobotu 29. augusta sa 14 členov brezovskej ZO SZPB zúčastnilo na oslavách 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Nechýbala medzi nimi priama účastníčka odboja, manželka partizánskeho veliteľa Jána Reptu, pani Emília Reptová. Po skončení oficiálnej časti osláv využili možnosť navštíviť Múzeum SNP. Viacerí si boli pozrieť aj povstalecký pancierový vlak Štefánik, po rekonštrukcii predstavený pri príležitosti tohtoročného výročia SNP verejnosti.

M. Valihora
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3562 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Primátorka mesta k výročiu SNP

Vážené dámy, vážení páni,
tak, ako každý rok i dnes sme sa tu zišli, aby sme si pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín slovenského národa - Slovenské národné povstanie. Pamätníkov týchto dní je už medzi nami veľmi málo a strednej generácii a mládeži už výraz SNP hovorí veľmi málo. Nie je to nič mimoriadne, pretože pre ľudí, ktorí neprežili hrôzy vojny, je to iba rozprávka.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3870 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Oznam

Kopaničiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym prírodným prostredím pohoria Bielych a Malých Karpát. Pre miestnych obyvateľov ponúka bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí a pre návštevníkov hodnotne strávený čas relaxácie a oddychu s možnosťou využitia širokej ponuky špecifických produktov a služieb cestovného ruchu typických pre kopaničiarsky región.
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ dňa 21. 8. 2009 obdržala rozhodnutie z Pôdohospodárskej
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3521 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Prevádzka verejných detských ihrísk a športovísk

V tomto roku v našom meste pribudlo nové verejné detské ihrisko a dve nové verejné športoviská. Pravidlá prevádzky všetkých detských ihrísk a športovísk je potrebné jasne zadefinovať tak, aby ich využívanie bolo bezpečné a príjemné. Preto dňa 27. 8. 2009 mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009, v ktorom definuje prevádzkový poriadok Verejných detských ihrísk a športovísk (ďalej len VDI) v meste Brezová pod Bradlom. Zoznam VDI, ktorých sa prevádzkový poriadok týka, je súčasťou chváleného VZN. Ostatné verejné detské ihriská,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 4015 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Personálne zmeny na MsÚ od 1. 9. 2009

- prednostka MsÚ Ing. Elena Valášková,
- vedúca odd. sociálneho, školstva a kultúry Ing. Gabriela Plačková,
- hlavná kontrolórka Ing. Viera Pániková,
- v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča bola vytvorená nová trieda so 17 deťmi, p. učiteľky Oľga Beňáková, Jana Lajdová.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3709 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Zmena je život

Často používané slovné spojenie zažívali prvého, respektíve druhého septembra mnohí z nás. Rodičia viedli svojich potomkov prvýkrát do materskej školy, alebo do prvého ročníka základnej školy, niekto nastúpil do svojho prvého zamestnania a ďalší zasa zmenil svoje zamestnanie. Našim, dnes už bývalým, kolegom Mgr. Evičke Ušiakovej a Ing. Pavlovi Večeřovi vypršala nimi podaná výpovedná lehota k 31. 8. 2009 a jeden po vyše 18-tich a druhý po 5-tich rokoch opustili budovu mestského úradu. Na ich novom pôsobisku im želáme veľa úspechov a ďakujeme za spoločne strávené obdobie.
-r-
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2125 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Poďakovanie

Občanom a čitateľom Noviniek spod Bradla oznamujem, že moje pôsobenie na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom - oddelenie sociálne, školstva a kultúry sa skončilo 31. 8. 2009.
Všetkým ďakujem za priazeň a prejavenú dôveru v mojej doterajšej činnosti. Moje ďalšie pôsobenie bude i naďalej v sociálnej oblasti v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trenčíne.
Pevne verím, že i naďalej sa budeme spolu stretávať či už na ulici, v obchode, alebo pri rôznych iných
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3402 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

4CYKLOREGIO

pre zväčšenie kliknite na obrázok Dňa 5. 9. 2009 realizovalo Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom Workshop – kontrolný deň subregiónu v rámci projektu 4CYKLOREGIO. Program kontrolného dňa bol orientovaný na investičné aktivity projektu. Jeho súčasťou bola aj exkurzia v dokončovanom penzióne Holotéch Víška v Dolných Košariskách. Základné informácie o celej investícii – výstavbe štyroch cyklochodníkov v hodnote 340 030 € (10, 24 mil. Sk), podal zástupca Lesostavu Nitra a.s., výrobno – technický námestník Ján Ondriaš. Lesostav Nitra a.s. je firma, ktorá cyklochodníky v mesiacoch
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3574 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Pozvánka

Pri príležitosti októbra – Mesiaca úcty k starším vedenie MsÚ srdečne pozýva všetkých dôchodcov nášho mesta na koncert skladieb REPETE pod názvom Návraty, ktorý sa uskutoční dňa 13. 10. 2009 o 17. 00 hod. v kinosále Národného domu. (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3666 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly

III. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009 bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27. 8. 2009 uznesením č. 107/2009 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3409 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady
Mestská rada  zasadala 20. 8. 2009. Zaoberala sa prípravou materiálov na rokovanie MsZ dňa 27. 8. 2009.
V zmysle uznesenia č. 75/2009 – 1MMsZ zo dňa 2. 7. 2009, ktorým MsZ poverilo MsR otvorením obálok doručených od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdením prihlášok po formálnej stránke, MsR splnila uvedené uznesenie a uznesením č. 5/2009 – MsR konštatovala, že z dvoch kandidátov na funkciu hlavného 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 2123 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_08(august)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania  štvrtého riadneho mestského zastupiteľstva 27. 8. 2009.
MsZ schválilo:

- návrhovú komisiu, zapisovateľku a overovateľov zápisnice,
- prevod nehnuteľností,
- VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 09. 2009 | 3074 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-42 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server