Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 51 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |
2009_06(jún)

Bude Bradlo patriť medzi Sedem divov TSK?

pre zväčšenie kliknite na obrázokTrenčiansky samosprávny kraj v týždenníku My a v elektronických médiách pracuje na zaujímavom projekte Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom je podporiť príťažlivou formou rozvoj domáceho cestovného ruchu a upútať väčšiu pozornosť občanov kraja, ako aj návštevníkov, na pamiatky, ktoré sú najväčšími atraktivitami regiónu a vtláčajú mu neopakovateľnú pečať. Na webovej stránke www.tsk.sk je uverejnených 21 tipov a tieto budú opakovane, až do 21. júla 2009, publikované v novinách My.
O tom, ktorých sedem pamiatok bude zaradených medzi divy Trenčianskeho kraja, rozhodnú obyvatelia hlasovaním, ktoré začalo 22. júna a skončí 21. júla 2009. Hlasujúci majú šancu vyhrať aj päť hodnotných cien, ktoré im odovzdá predseda TSK Pavol Sedláček počas XVI. Hradných slávností 1. augusta 2009.

Účastníkom súťaže sa stane každý, kto doručí vyplnený anketový lístok z novín My do redakcie regionálnych novín My, alebo bude hlasovať na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk.

Pretože jednou z nominovaných pamiatok je i Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle, veríme, že obyvatelia nášho mesta i jeho okolia prispejú svojimi hlasmi k tomu, aby tento monument právom patril medzi Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3544 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Poďakovanie

Koniec školského roka 2008/2009 nebol ukončením etapy štúdia iba pre žiakov, ale i časti pracovnej kariéry v živote pána riaditeľa Mgr. Miloša Klandúcha. Post riaditeľa Základnej školy v Brezovej pod Bradlom zastával od roku 1996, čo svedčí o tom, že pracoval obetavo a zodpovedne.
Škola pod jeho vedením dosahovala výborné výsledky nielen v rámci povinnej výuky, ale žiaci sa mohli realizovať a prezentovať i v oblasti športu a iných voľnočasových aktivít.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 4534 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Vážení čitatelia!

Želáme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek.

redakcia Noviniek spod Bradla
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3549 x prečítané | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Areál voľnočasových aktivít

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokV máji v roku 2008 Mesto Brezová pod Bradlom spoločne s partnermi projektu: Obec Nová Lhota, Obec Kočovce a Občianske združenie Aktivní Horňácko podalo žiadosť o dotáciu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na projekt s názvom ,,Příhraniční sportovně kulturní areály”. Tento projekt bol schválený Spoločným monitorovacím výborom, ktorý sa uskutočnil 18. - 19. septembra 2008. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 5185 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom

Činnosť Technických služieb Brezová pod Bradlom ako príspevkovej organizácie je zameraná na:
- udržiavanie čistoty mesta,
- vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu,
- zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov,
- údržbu trávnatých plôch a parkov,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3492 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Problematika psov v našom meste...

Mnohí obyvatelia nášho mesta, ktorí sú majiteľmi psov, i tí, čo nie sú, majú pripomienky o zberných nádobách na psie exkrementy. V našom meste evidujeme nahlásených 386 psov, z tohto počtu je 80 v činžiakových domoch. Keďže počet psíkov každým rokom narastá, je nutné sa tejto téme konečne venovať. Preto mesto pristúpilo k riešeniu tohto problému.
Mesto Brezová pod Bradlom zo získanej dotácie zakúpilo odpadové nádoby na psie exkrementy spolu s
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3717 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Pozývame vás

♦ 19. 7. 2009 - nedeľa – 17.00 hod. – Dychová hudba Lieskované – Nám. M. R. Štefánika - pódium
♦ 25. 7. 2009 – sobota – 9.00 hod. – XVII. stretnutie miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová – areál ŠVS, Športová ul. Brezová pod Bradlom
♦ 26. 7. 2009 – nedeľa – Veľká Javorina – slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine – mesto zabezpečí dopravu
Záujemcovia hláste sa na odd. sociálnom, školstva a kultúry na mestskom úrade, tel: 6942240, 6942241.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3636 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Nové VZN o opatrovateľskej službe

Dňa 25.6.2009 bolo Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktoré je v súlade so zákonom 448/2008 o Z. z. o sociálnych službách. Dôležité zmeny, ktoré prinesie platné VZN sú najmä v úhrade za opatrovateľskú službu, kde je stanovená suma za hodinu 0,50 €. Doteraz sa poskytovala občanom opatrovateľská služba podľa jednotlivých úkonov, o ktoré si občan požiadal (napr. donáška obedov, bežné úkony osobnej hygieny, dohľad, nákup, práce (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 4667 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Pramene k minulosti (prosba k spoluobčanom)

Vážení spoluobčania,pre zväčšenie kliknite na obrázok
ku koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie knihy s názvom Brezová. Zámerom knihy je priblížiť obraz minulosti Brezovej pred rokom 1848. Kniha sa bude týkať i brezovských kopaníc, ale aj dnešných obcí Košariská a Priepasné, ktoré počas temer celého sledovaného časového rámca knihy boli súčasťou Brezovej.
Vážení spoluobčania, ak máte písomnosti, predmety, či informácie viažuce sa k minulosti Brezovej pred
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3612 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Životné minimum po novom

Nové výšky životného minima od 1. 7. 2009:

1. pre plnoletú fyzickú osobu zo sumy 178,92 eura (5.390 Sk) upravené na sumu 185,19 eura (5.579,03 Sk),
2. pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu zo sumy 124,81 eura (3.760 Sk) upravené na sumu 129,18 eura (3.891,68 Sk),
3. pre zaopatrené neplnoleté dieťa a pre nezaopatrené dieťa zo sumy 81,66 eura (2.460 Sk) upravené na sumu 84,52 eura (2.546,25 Sk).
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 6170 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Vymenovanie nových riaditeľov školských zariadení

V mesiaci jún 2009 prebehli výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľa základnej školy, základnej umeleckej školy a Materskej školy na Sídl. D. Jurkoviča. Zmena nastala iba v jednom prípade. Doterajší riaditeľ základnej školy Mgr. Miloš Klandúch ukončil svoje funkčné obdobie a na jeho miesto bola vymenovaná Mgr. Ivica Gavlasová. Na post riaditeľky základnej umeleckej školy bola vymenovaná Mgr. Jana Kazičková. V Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča bola vymenovaná za riaditeľku Viera Dobrovodská. Všetkým zvoleným riaditeľkám prajeme veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

OSŠK
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 4657 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Výpožičné hodiny v MsK

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom oznamuje čitateľom, že v letných mesiacoch JÚL - AUGUST budú výpožičné hodiny nasledovné:
Pondelok:  9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Utorok:      9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Streda:      9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Štvrtok:     9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Piatok:       9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
Sobota:     ZATVORENÉ
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 1833 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Kúpalisko

Prevádzkové hodiny letného kúpaliska:
denne od 10.00 hod. do 20.00 hod.
Vstupné:   dospelí                      1 €
                 deti, študenti            0,50 €
                 dôchodcovia a ZŤP   zdarma
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3981 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Realizácia programu 4CYKLOREGIO

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 9. júna 2009 Združenie obcí subregión Pod Bradlom v spolupráci s Národnou sieťou pre rozvoj vidieka SR zorganizovalo už 7. seminár s názvom Možnosti príjmov vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu. Seminára sa zúčastnili predovšetkým starostovia z celého myjavského okresu.
Účastníci seminára mali možnosť oboznámiť sa s prvým z informačných panelov, ktoré sú súčasťou programu 4CYKLOREGIO. Tento panel, realizovaný podľa návrhu Doc. Ing. arch. V. J. Grusku, je umiestnený pred penziónom
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 3492 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_06(jún)

Mestská rada

Z rokovania  mestskej rady 18. 6. 2009
MsR sa zaoberala prípravou materiálov na rokovanie MsZ.  Prijala uznesenie č. 4/2009-MsR, ktorým odporúča prerokovať pripravený materiál na rokovanie MsZ dňa 25. 6. 2009.
Primátorka mesta informovala o pozvánke a programe VZ spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom, ktoré je zvolané na 19. 6. 2009,  o pracovnom stretnutí s vlastníkmi pozemkov pod plánovanou 
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 07. 2009 | 2093 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server