Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 51 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |
2007_06(jún)

Zo školy do regiónu, z regiónu do školy

Tak znie názov projektu, zameraného na zvýšenie regionálneho povedomia mladých ľudí v našom meste a blízkom okolí. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank, ktorá spomedzi 150 uchádzačov o podporu vybrala 35 najúspešnejších, medzi ktorými je i Základná škola v Brezovej pod Bradlom. Viac informácií o tomto projekte prinesieme v nasledujúcom čísle.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 3810 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Zmena dátumu vydania

Vážení čitatelia,

cieľom Noviniek spod Bradla je najmä poskytovanie informácií o dianí v našom meste. Mestské zastupiteľstvo i mestská rada mávajú svoje zasadnutia koncom mesiaca. Správy o nich sú pri uzávierke Noviniek spod Bradla (20. každého mesiaca) uverejňované v Novinkách s viac než mesačným oneskorením. Preto sme sa rozhodli od budúceho čísla posunúť uzávierku na koniec mesiaca a termín vydania na 11. – 12. deň nasledujúceho mesiaca.

 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 1783 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Životné jubileum

Čas pravidelne rok k roku pridáva
- len krásne spomienky nám necháva...
Dňa 20. júna 2007 oslávil krásne životné
jubileum 60 rokov náš spolupracovník
Ivan Minárčiný.
Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť,
pevného zdravia stále dosť, starostí málo,
radostí veľa a všetkého, čo si srdce želá
mu praje kolektív MsÚ.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 1875 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Záverečné slovo

My, absolventi 2007 zo ZUŠ Brezová, by sme radi poďakovali našim =) drahým (= učiteľom za trpezlivosť, ktorú nám preukazovali počas celého nášho štúdia. Ešte sa budeme dlho čudovať, že naši učitelia neohluchli z toľkých falošných tónov a neprišli o nervy pri našich „podarených“ vystúpeniach. Nejedenkrát sa udivene pozerali na naše „umelecké“ diela, ktorým ani sám autor nerozumel. A sme radi, že naša ZUŠ- ka po toľkých tanečných výkonoch stojí na svojom mieste. (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2886 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Z Raganovho voza - Žatva na Brezovej

K najvýznamnejšej udalosti každého roľníka v priebehu roka patrí jednoznačne žatva. Na Brezovej sa začínala približne v polovici júla a trvala 2-3 týždne. Jej priebeh nám pomôžu priblížiť spomienky Jána Fajnora.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2611 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Z rokovaní mestskej rady v máji a júni 2007

Dňa 17. 05. 2007 MsR zobrala na vedomie:
správu o činnosti KD a odporúča ďalšie možnosti využitia priestorov klubu dôchodcov i pre iné neziskové organizácie v našom meste (ZŤP, klub abstinentov, klub paličkárok),
informáciu o uskutočnenom poslaneckom dni dňa 04.05. 2007 a odporúča, aby spoločnými silami so ZSŠ MRŠ v Brezovej pod Bradlom (vlastník VUC Trenčín) získali finančné prostriedky na projekty dokončenia hokejbalového ihriska, opravu oplotenia školy a pod.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2497 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Vydarený deň

Skutočne horúci deň zažilo 38 detí z DFS Iskerka v nedeľné poobedie 17. 6. 2007 pri predvedení časti svojho programu pre obyvateľov mestečka Pohořelice pri príležitosti Pohořelických folklórnych slávností. Príjemná atmosféra námestia so stánkami plnými lákadiel, s vodostrekom a lavičkami v tieni stromov, výborné občerstvenie od usporiadateľov, rozhorúčené pódium, spotené košele, smäd a slnkom prepražená plocha námestia na vystupovanie, fotoaparáty, kamery – to sú postrehy detí už spokojne džavotajúcich po vystúpení.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 3981 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Začalo sa Brezovské kultúrne leto 2007

Pre zväčšenie obrázku kliknite sem!Vo štvrtok 14. 6. 2007 o 17.00 vystúpili na Nám. M. R. Štefánika folklórna skupina Avesta Folkdance Gille zo Švédska a súbor Galena Džu Džu Dance Grup z Kamerunu. Týmito vystúpeniami sa začalo aj Brezovské kultúrne leto. O ďalších kultúrnych podujatiach budeme informovať prostredníctvom Noviniek, mestským rozhlasom, na internete a plagátoch vo vývesných skrinkách. 
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2214 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

V Taliansku zaznamenali slovenskí výtvarníci veľký úspech

Na medzinárodnom festivale výtvarného umenia Premio Citta di Porto Sant´Elpidio v Taliansku ocenili väčšinu z vystavujúcich slovenských umelcov.
Cenu Delfino, najvyššie ocenenie festivalu, dostala za maľbu Ľubica Malovecká. Prestížnu prvú Cenu kritiky získala Eugénia Lehocká, Cenu poroty dostal za tvorbu Pavol Blažek. Ďalší Slováci dostali ceny a ocenenia rôznych firiem a bánk.

 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2527 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Názory, komentáre

Vážení čitatelia,

od januára 2007 je v Novinkách spod Bradla pre Vaše názory, postrehy a podnety vytvorená rubrika Názory / komentáre. Všetky príspevky, ktoré ste nám do tejto rubriky poslali, boli uverejnené. Do uzávierky tohto čísla Noviniek spod Bradla neprišiel žiaden príspevok.
Každý, kto má záujem o diskusiu, má v tejto rubrike priestor pre vyjadrenie svojho názoru. Preto tých, ktorí skutočne chcú niečo povedať, vyzývam na verejné prezentovanie svojich názorov aj prostredníctvom tejto rubriky a nielen anonymné vyjadrovanie.

Matúš Valihora
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 3377 x prečítané | Počet komentárov: 4 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Už to majú za sebou… (absolventi 2007)

Pre zväčšnie obrázku do nového okna kliknite sem!7. 6. 2007 sa v  podvečer predstavilo verejnosti v spoločenskej sále školy 16 absolventov výtvarného, tanečného a hudobného odboru ZUŠ Brezová.V tomto roku to boli iba traja výtvarníci, z toho dvaja z I.stupňa štúdia. Martin Gálik z triedy keramiky p. uč. M. Kováča a Tomáš Ilenčík z triedy J. Kazičkovej. Ich vystavené práce doplnili aj kolekcie žiakov, ktorí končia štúdium v našej škole, pretože odchádzajú študovať na stredné školy do Bratislavy. Jedným z nich je aj Tomáš Krč, ktorý sa od nového školského roku stane žiakom Strednej školy úžitkového výtvarníctva v odbore grafika.

 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 5796 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Úspešná sezóna detskej tanečnej skupiny I.C.E

Pre otvorenie obrázku v novom okne kliknite sem!Detskú tanečnú skupinu (DTS) I. C. E z Centra voľného času v Brezovej p. Br. netreba zvlášť našej verejnosti predstavovať. Pôsobí v Brezovej p. Br. už 12 rokov pod vedením Hanky Valovej. Tohtoročná sezóna, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bola veľmi bohatá na súťaže a vystúpenia. Odštartovala účasťou našej skupiny na 15. ročníku tanečnej súťaže Top Dancing v Topoľčanoch, ktorá sa konala 28. 4. 2007. Pre deti (ale nie len pre ne) bola veľkým zážitkom pätnásťminútová tanečná exhibícia v podaní tanečnej školy Street Dance Academy, v ktorej samozrejme nechýbal ani Laci Strike.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 3803 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Účasť našich žiakov v Prahe pred 60 rokmi

Peter Uhlík v svojej poslednej knižke dvoma krátkymi vetami v poslednom odseku na 21. strane sa dotkol účasti našich žiakov v Prahe. Nakoľko to bola dôležitá skutočnosť, chcem sa o nej širšie zmieniť. Boli to Predsletové telovýchovné slávnosti čs. stredných škôl, nakoľko v roku 1948 bol v Prahe všesokolský slet (neskôr nahradený spartakiádami). Preto sa jeho organizácii popri učiteľoch venovali aj sokoli na čele s ústredným starostom (v Sokole neboli predsedovia, ale starostovia). Zúčastniť na týchto hrách sa mohli len žiaci stredných škôl mešťaniek – dnešného II. st. ZŠ. Uskutočnili sa koncom školského roka, teda nie cez prázdniny.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2956 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Takto sa učíme

Kliknite pre zväčšenie obrázkuHistória je učiteľkou života. Touto známou, ale pravdivou vetou sa začínajú učiť základy tejto vedy už žiaci 5. ročníka. Je pravda, že dejepis nie vždy patril medzi obľúbené predmety. Asi kvôli množstvu faktov, rokov, mien, udalostí. Ale forma, ktorú si zvolila p. učiteľka Jelínková, je veľmi účinná a pre žiakov príťažlivá. Už niekoľko rokov využívajú projektovú metódu pri vyučovaní obdobia praveku a staroveku, tvoria fiktívne noviny – Správy z praveku.
 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 2913 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_06(jún)

Stretávka po 40-tich rokoch

Dňa 16. 6. 2007 sa uskutočnilo stretnutie žiakov ZDŠ z Brezovej pod Bradlom po 40-tich rokoch. V roku 1967 sa rozišlo 79 žiakov školy na ďalšie štúdium na stredné školy a učilištia. 52 účastníkov stretnutia spoločne s triednym učiteľom p. Vladimírom Petrovičom si zaspomínalo na roky strávené v školských laviciach. Viacerí sa za celých 40 rokov nestretli.

 (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 23. 07. 2007 | 3702 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-51 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server