Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 36 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-36 |
2009_05(máj)

Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika v Taliansku

pre zväčšenie kliknite na obrázokZačiatkom mája sme si pripomínali v pietnej úcte na viacerých miestach Slovenska 90. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika. Táto významná osobnosť našich novodobých dejín zanechala stopy aj v iných štátoch a to nielen v rámci Európy.
Primátorka mesta JUDr. Anna Danková a evanjelický farár Mgr. Ján Lichanec uskutočnili v dňoch 14. a 15. mája t. r. cestu do Talianska, kde je spomienka na M. R. Štefánika i na jeho snúbenicu markízu Giulianu Benzoni
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 5322 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Zmena telefónnych čísiel na MsÚ

Oznamujeme občanom, že od 1. 6. 2009 sú zmenené telefónne čísla niektorých oddelení z dôvodu ich presťahovania na 2. poschodie MsÚ (priestor po štátnej polícii). Ide o oddelenia:

z ND Štefánikovho sa presťahoval referát kultúry a športu
Viera Mikulčíková 034/ 694 22 40
Magdaléna Amzlerová 034/ 694 22 41
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 4929 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Tri nové detské ihriská

pre zväčšenie kliknite na obrázokV našom meste, a to v MŠ na Budovateľskej ulici a v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča, sú osadené nové detské herné prvky RAINBOW – Double Decker. Financované boli z rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom. Veríme, že budú zdrojom radosti najmä detí.
V priestoroch Sídliska D. Jurkoviča pribudne tento mesiac vďaka spolufinancovaniu Nadácie SPP, v rámci projektu Lesy v meste, špičková zostava detských herných prvkov firmy HAGS (Švédsko) a vďaka získanej dotácie z Úradu
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 24205 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Oznámenie o miestnej dani z nehnuteľností v roku 2009

Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností na území mesta Brezová pod Bradlom, že v roku 2009 budú platobné výmery na daň z nehnuteľností vystavené a doručené neskoršie ako v predchádzajúcich rokoch z dôvodu zavádzania nového informačného systému. Platobné výmery budú doručované rovnakým spôsobom ako po minulé roky.

Ing. Jana Nosková, vedúca odd. finančného, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 5134 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Program 4CYKLOREGIO

pre zväčšenie kliknite na obrázokV priebehu predchádzajúcich mesiacov bola spracovaná technická dokumentácia na opravu miestnych komunikácií, ktoré sú súčasťou cyklotrasy programu 4CYKLOREGIO. Ide o komunikácie v obciach Košariská, Priepasné, Polianka a Chvojnica. Následne boli spracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v Opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Celý proces prípravy i spracovania uvedených žiadostí realizoval Subregión Pod Bradlom v spolupráci s f. MVL
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 3584 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 28. 5. 2009:
- MsR prerokovala závery a uznesenia prijaté na MsZ 23. 4. 2009,
- v náväznosti na dopad hospodárskej krízy, ktorej dôsledkom je značné zníženie disponibilných zdrojov pre mesto, primátorka mesta JUDr. Anna Danková navrhla prehodnotiť dôležitosť a prioritu realizácie jednotlivých investičných akcií v schválenom pláne investičných akcií. Ďalej informovala o búracích prácach betónových detských ihrísk na
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 2159 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Názory / komentáre

Do nášho malebného mestečka ležiaceho na úpätí vrchov Malých Karpát zavítali 12. 5. 2009 postihnuté deti zo ZŠ Mokrohájska BA.
Prišli si pozrieť Brezovú, bradliansku mohylu a dozvedieť sa viac o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, vzácnej osobnosti našich dejín.
Cenné informácie získali už doobeda v múzeu v Košariskách.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 2218 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konšelom poctivého mesta Trnavy

pre zväčšenie kliknite na obrázokKu koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie knihy s názvom Brezová.
Kniha si kladie za cieľ priblížiť obraz minulosti Brezovej pred rokom 1848. Vychádza z archívneho výskumu,
archeologických prieskumov, štúdia odbornej literatúry a publikovaných prameňov. V prvej časti knihy sa čitatelia dozvedia o minulosti územia dnešnej Brezovej v praveku, o vzniku dediny Brezová v stredoveku a jej spustnutí, o znovuožití Brezovej v 16. storočí, o povýšení obce na mestečko... (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 3306 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

O rodine

pre zväčšenie kliknite na obrázokJedna teta druhej tete bola teta tetou tete.
Nie tá teta pred tou tetou bola teta tete tetou,
lež tá teta za tou tetou bola teta tete tetou.

Takúto riekanku si kedysi hovorievali deti. Dosť zložité vysvetlenie vzájomných vzťahov v rodine.
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 4888 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Cirkevné oznamy

21. 6. (2. nedeľa po Sv. Trojici) 11.00 hod. hl. sl. Božie, Deň otcov. 13.30 hod. prehliadka spevokolov myjavského seniorátu v Častkove.
28. 6. (3. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. mládežnícke služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej, slávnostné ukončenie školského roka s požehnaním detí.
29.06. (pondelok, sviatok apoštolov Petra a Pavla) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare. 18.00 hod.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 1890 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Na Bradlo za poznaním…

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokV týchto krásnych májových dňoch si aj v školách viac ako inokedy pripomíname meno generála Milana Rastislava Štefánika – nášho národného hrdinu, v spojitosti s výročím jeho tragickej smrti.
Žiaci našej školy, Základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Bratislave na Mokrohájskej ulici 3, v rámci projektu Comenius, v ktorom spolupracujeme s Írskom, Anglickom, Nemeckom a Španielskom a ktorého zámerom je spoznávať dejiny, tradície a významné osobnosti jednotlivých národov, vycestovali za poznaním do kraja pod Bradlom - kolísky (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 4908 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Spomienka na učiteľa

So skupinou pamätníkov, pedagógov i turistov sme si pripomenuli 20. výročie smrti učiteľa Ondreja Senku /1912 – 1989/. Pripadá na 17. júna 2009.
Tento rodák z novohradskej Krnej učil v rokoch 1933 – 46 v Jandéch Doline a v rokoch 1946 – 72 v Brezovej pod Bradlom. Bol obľúbeným ľudovým učiteľom. S manželkou a troma synmi býval pod lesom v Baranci. Miloval prírodu a láske k nej učil svojich žiakov i organizovaných turistov.
Pamiatku pána učiteľa pripomína žlto značený turistický Chodník Ondreja Senku z Brezovej pod Výtok.
-pp-
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 4552 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Brezovský kroj

Základnou ochranou človeka voči počasiu je odev, ktorý nielen dnes, ale aj v minulosti podliehal móde. Podľa neho sa dalo určiť pohlavie, vek, sociálne postavenie, či zamestnanie. Tradičný odev môžeme prezentovať rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom stálej expozície, krátkodobej výstavy, alebo vydaním väčšej či menšej publikácie. Všetky možnosti majú jedno spoločné: čo najzrozumiteľnejšou a zároveň najpresnejšou formou oboznámiť verejnosť s ľudovým odevom našich predkov. (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 5472 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Deň v kráľovstve hudby, farieb a pohybov

pre zväčšenie kliknite na obrázokDeň otvorených dverí v ZUŠ Brezová pod Bradlom má dlhoročnú tradíciu. Cieľom tejto akcie je oboznámiť deti z materských škôl s priestorom školy, s jednotlivými vyučujúcimi a s ich činnosťou. Formou kratučkej charakteristickej ukážky hry nástrojov vyučujúci hudobného odboru predstavia deťom hudobné nástroje, snažia sa hrou svojich žiakov zaujať deti pred nadchádzajúcimi prijímacími skúškami a vzbudiť v nich záujem o štúdium v ZUŠ. Činnosť vo výtvarnom odbore predstavujú vyučujúci sami zapojením prítomných detí do motivačnej aktivity. Za  (celý článok)

| Zverejnil: Jana Kazičková | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 4320 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_05(máj)

Ocenenie pre Štefana Lajdu

pre zväčšenie kliknite na obrázokPredseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš založil tradíciu oceňovania bojovníkov proti fašizmu. Každoročne ich prijíma 8. mája v Zrkadlovej sieni divadla J. Palárika, lebo: „Treba vzdať úctu každému, kto v sebe našiel toľko odvahy, aby sa dokázal vzoprieť a vzdorovať fašizmu“.
Keďže naša ZO SZPB patrí pod Oblastný výbor SZPB v Senici, pozval pán predseda na tohoročné slávnostné ocenenie aj všetkých ostávajúcich bojovníkov našej ZO. Medzi nami žijú už iba niekoľkí priami bojovníci: p. Ján
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 06. 2009 | 3358 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-36 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server