Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 39 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-39 |
2009_03(marec)

Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2009

pre zväčšenie kliknite na obrázokMesto Brezová pod Bradlom, Mesto Myjava, Obec Košariská, Obec Priepasné, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spolok rodákov M. R. Štefánika, Ministerstvo obrany SR, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Cirkevný zbor ECAV Brezová p. Br. Cirkevný zbor ECAV Košariská

Vás pozývajú na
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 6926 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Sprievodné podujatia organizované pri príležitosti 90. výročia úmrtia M. R. Štefánika

1. máj - piatok - Štefánikova spomienková jazda – 11.30 h. - výjazd motoriek na Bradlo - položenie venca na Mohylu.
15.00 h. - koncert hudobných skupín - Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom
1. - 3. máj - Ikona Štefánik - výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.
Námestie M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom   (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 1912 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

ZemTierra

pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok pre zväčšenie kliknite na obrázok

ZemTierra
je multikultúrnym podujatím usporiadaným pri príležitosti Dňa Zeme. Jeho cieľom je pomocou rôznych druhov umenia prispieť k poukázaniu na pálčivé problémy planéty ( v našom prípade túto časť zastupuje celoslovenský Filmový festival JEDEN SVET ) a zároveň je to vnorenie sa do problematiky kultúry a tradícií vybranej časti našej planéty.
V tomto ročníku sme sa zamerali na Iberoameriku a jej kultúru a tradície. Počas podujatia môžeme vidieť filmy z 9. ročníka (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 4961 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Cena primátorky mesta za rok 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokV stredu 18. marca 2009 sa v obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné odovzdávanie Ceny primátorky mesta za rok 2008, ktorú obdržali:
Vladimír Beňák za vynikajúce úspechy v súťažiach poštových holubov a dôstojné reprezentovanie Brezovej pod Bradlom,
Fedor Mikulčík za dlhoročnú ilustrátorskú tvorbu v detských časopisoch a za grafické stvárnenie kníh,
Mužský cirkevný spevokol za dlhoročnú aktívnu činnosť v rámci spoločenských podujatí v našom meste, ale i 
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 3925 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Ako sme volili - I.a II. kolo voľby prezidenta SR

l. kolo voľby prezidenta SR dňa 21. 03. 2009 sa začalo v našom meste o 7.00 hod. v 4 volebných okrskoch. Z celkového počtu oprávnených voličov 4 453 sa zúčastnilo volieb 1 866 voličov, t. j. 41,90 %.
Počet platných hlasov: 1 839, t. j. 41,30 %.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 5224 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Pozývame vás

15. 4. - 23. 4. 2009 - výstava akademického maliara Štefana Pavelku s názvom PALETA ŠTEFANA PAVELKU
24. 4. - 6. 5. 2009 - Prestretý stôl - výstava pri príležitosti Dňa Zeme, vernisáž 24. 4. o 14.30 hod.
24. 4. - 25. 4. 2009 - Zem Tierra - multižánrové podujatie - premietanie filmov, výstava fotografií, ND Štefánikov
25. 4. 2009 - Jana Orlická - rytmy Latinskej Ameriky - ND Štefánikov - kinosála
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 1942 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Deň učiteľov

pre zväčšenie kliknite na obrázok28. marec – Deň učiteľov - je už tradične spojený s učiteľským povolaním, ktoré patrí medzi vznešené poslania. Nie každý dokáže s láskou a zanietením dennodenne, rok čo rok zapaľovať v detských srdciach iskru, ktorá podnecuje túžbu po poznaní a porozumení sveta, do ktorého patria, i ľudí, s ktorými sa stretávajú. Učiť deti chápať zákony prírody i ľudského spoločenstva, rozlišovať dobro a zlo, pestovať schopnosť vnímať a tvoriť krásu i harmóniu je nielen užitočné, ale i krásne. Veď dobrý učiteľ cíti tú váhu zodpovednosti pri vysvetľovaní nepoznaného, keď sa na (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 6856 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Seminár subregiónu Pod Bradlom

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 31. marca zorganizoval v Košariskách subregión Pod Bradlom 6. seminár orientovaný na vidiecky cestovný ruch.
Jedným z hlavných cieľov seminára bola aj nová forma spolupráce pri príprave ďalších projektov. Z týchto dôvodov sa na seminári podieľali noví partneri - Katedra architektúry STU Bratislava, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava a INTEREGIO, záujmové združenie právnických osôb.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 4644 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 26. 3. 2009
- MsR prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dňa 26. 2. 2009,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila s výsledkami I. kola voľby prezidenta SR v našom meste, podrobne oboznámila o pripravovaných investičných zámeroch na rok 2009 a o možnostiach uchádzať sa a získať v rámci výziev finančné prostriedky z fondov EÚ na niektoré z nich, informovala o predbežnom programe spomienkovej slávnosti 3. 5. 2009 pri príležitosti 90. výročia smrti gen. M. R. Štefánika. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 2208 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Názory / komentáre

Chválim
Vďaka patrí učiteľom a žiakom Zákl. umeleckej školy v Brezovej (ďalej ZUŠ), ktorí dňa 27. 3. 2009 uskutočnili krásny kultúrny program z príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch ZUŠ. Je pekné, že sa stalo pre mestský úrad tradíciou oceňovať navrhnutých pedag. pracovníkov brezovských škôl a pozývať na posedenie ostatných pedag. pracovníkov a to i tých, ktorí sú už na starobnom dôchodku. Mrzí ma však, že i tento rok, ako i predošlý, bola slabá

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 2281 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Tu ma bolí, tu ma pichá

pre zväčšenie kliknite na obrázokBolí ma kolienko,
spadlo mi polienko.
Jój, šak ma bolí.

Bolí ma podešev,
milí ma odešiel.
Jój, šak ma bolí.

Bolí ma aj pata,
šak ón prinde, špata.
Jój, šak ma bolí.

Na takúto chorobu stačilo zaspievať si. Keď spadlo malé dieťa, povedalo sa mu – poj sem, ja ta zdvihnem. Ak bola
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 4266 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Lešku

pre zväčšenie kliknite na obrázokOkrem iných vecí sa v pozostalosti môjho otca Jána Michálka /1900 - 1968/ zachoval vzácny list písaný rukou významného evanjelického kňaza, seniora, vynikajúceho kazateľa, národného činiteľa, literáta, dopisovateľa do cirkevnej i svetskej tlače, Jána Pravoslava Lešku. Ide o list, v ktorom Ján Leška, ako seniorálny notár, oznamuje nášmu predkovi Jánovi Michálkovi /1846 – 1918/, že bol menovaný za člena deputácie, ktorá má privítať pána superintendenta prichádzajúceho na kanonickú vizitáciu. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 3932 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Cirkevné oznamy

19. 4. (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, o 18.00 hod. stretnutie kresťanských rodín na fare.
20. 4. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
22. 4. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
26. 4. (2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 2600 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Koncert Honzu Nedvěda so skupinou

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 24. 3. 2009 v kinosále ND Štefánikovho prebiehal koncert Honzu Nedvěda so skupinou.
Hoci vystúpenie nebolo vypredané (143 vstupeniek z 246), kinosála bola príjemne naladená.
Prišli nadšenci až z Chtelnice a tiež z Košarísk.
Tí, ktorí boli, všetky jeho piesne poznali a aj si spolu zaspievali.
Keby sa dalo, aj by tancovali.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 3362 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_03(marec)

Mesiac knihy v knižnici

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokMestská knižnica Brezová pod Bradlom už tradične v Mesiaci knihy v marci organizuje veľa podujatí s knihou, či už to bola spomínaná beseda s Keleovcami 5. 3. 2009 alebo beseda o knihe O. Tvarožkovej-Paľkovej Brezová - naša rodná, ktorá sa uskutočnila 20. marca 2009 v klube dôchodcov. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti 100. výročia narodenia a 10. výr. od smrti autorky. V útlej knižočke sú zobrazené spomienky na život a tradičné zvyky na Brezovej pod Bradlom v 1. polovici 20. storočia. Na svoju mamu si na besede zaspomínali jej deti - synovia

 (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 22. 04. 2009 | 2438 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-39 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server