Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 45 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 |
2009_02(február)

Vážené spoluobčianky, milé ženy !

Ženy na celom svete každoročne 8. marca oslavujú Medzinárodný deň žien. Pôvodne to bol iba Deň žien a jeho história siaha až do roka 1907. Až neskôr bol ustanovený 8. marec ako Medzinárodný deň žien a stal sa symbolom boja žien za sociálne a politické zrovnoprávnenie. V období, keď ženy mali v spoločnosti druhoradé postavenie, nebol dňom veľkolepých osláv, ale príležitosťou na upozornenie, že i ony majú právo byť jej plnohodnotnými členmi rovnako ako mužská časť populácie. Pripomínať si tento sviatok žien bolo v čase 1. svetovej vojny zakázané.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3492 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Plachá modlitba za mamkino srdce

pre zväčšenie kliknite na obrázokKeby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 9668 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Nové projekty v oblasti kultúry

V januári 2009 podalo Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu žiadosti o granty Ministerstva kultúry SR. Projekty : 2UFEST, Oppidum, Ikona Štefánik boli vypracované v spolupráci s Oddelením sociálnym, školstva a kultúry.
Projekt 2UFEST /Umelecká ULICA je mestským festivalom, ktorý si kladie za cieľ poskytnúť priestor najmä amatérskym výtvarníkom, hudobníkom, divadelníkom, a podobne. V II. ročníku festivalu je nosnou časťou spolupráca

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3693 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Oznam

Vydavateľ mesačníka Novinky spod Bradla v súlade s § 6 ods. 3 tlačového zákona oznamuje, že vlastníkom Noviniek spod Bradla k 31. 12. 2008 bolo Mesto Brezová pod Bradlom. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 1592 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Výzva

IKONA ŠTEFÁNIK – celonárodná výstava upomienkových predmetov týkajúcich sa Milana Rastislava Štefánika.
Mesto Brezová pod Bradlom vyzýva pri príležitosti 90. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika občanov (nielen) Slovenskej republiky zúčastniť sa na príprave výstavy s názvom IKONA ŠTEFÁNIK.
Organizátor výstavy vyzýva všetkých majiteľov, ktorí vlastnia akékoľvek upomienkové predmety týkajúce sa
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3661 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

II. etapa programu 4CYKLOREGIO

pre zväčšenie kliknite na obrázokNa rok 2009 Združenie obcí subregiónu Pod Bradlom pripravuje podanie projektu na opravy ciest a miestnych komunikácií, po ktorých vedie cyklotrasa programu 4CYKLOREGIO a ktoré sa používajú i na bežnú dopravu.
Projekt sa týka sa 6 obcí subregiónu Pod Bradlom a bude podaný v I. polroku 2009 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2. Predpokladaný rozpočet projektu presiahne 1 milión € a jeho realizácia je pripravovaná na II. polrok 2009 a I. polrok 2010 tak, aby mohla byť celá cyklotrasa do mája 2010 sprístupnená pre
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3857 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Občania diskutovali

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokVo štvrtok 5. februára 2009 sa v Národnom dome Štefánikovom konalo verejné zhromaždenie vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a občanov.
Zhromaždenia, ktoré začalo o 17. hodine sa zúčastnilo asi 60 občanov. Otvoril a viedol ho prednosta MsÚ M. Gavlas. V úvode primátorka mesta A. Danková vysvetľovala kroky mesta v súvislosti so zmenou dodávateľa tepla a teplej úžitkovej vody. V pléne prítomný zástupca Bytového podniku Brezová pán Vidlár sa k uvedenej
problematike
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3667 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Zber textilu v meste

Dňa 10. a 11. februára 2009 sa v našom meste uskutočnila zbierka textilu pre Diakoniu Broumov. Odovzdávať sa mohol akýkoľvek nepotrebný textil – dámsky, pánsky, detský, posteľná bielizeň, závesy, uteráky a pod. Sedemdesiatdva občanov podporilo dobročinnú akciu a touto cestou všetkým darcom ďakujeme.

Bc. Eva Ušiaková, odd. sociálne, školstva a kultúry

 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3463 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Pozvánka

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom pozýva záujemcov na besedu o knihe Oľgy Tvarožkovej-Paľkovej (rod. Halabrínovej) Brezová naša rodná, ktorá je venovaná 100. výročiu narodenia autorky. Beseda sa uskutoční 20.3.2009 o 15.00 hod. v Klube dôchodcov Brezová pod Bradlom. (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2184 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Pozývame vás

18. 3. 2009 Cena primátorky mesta – obradná sieň MsÚ – 15. 00 hod.
24. 3. 2009 Koncert Honzu Nedvěda – ND Štefánikov – 18. 00 hod.
27. 3. 2009 Deň brezovských učiteľov – výstavná sieň ZUŠ – 17.00 hod.
28. 3. 2009 Tvorivé dielne – pletenie košíkov – Klub dôchodcov Brezová pod Bradlom – 10. 00 hod.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 1998 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Mestská rada

Z rokovania mestskej rady dňa 29. 1. 2009:
- prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dňa 11. 12. 2008,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková v zmysle schváleného programu zasadnutí a činnosti MsZ na I. polrok 2009 navrhla, aby sa prvé riadne zasadnutie MsZ v tomto roku uskutočnilo o týždeň neskôr, t.j. 26. 2. 2009,
- oboznámila sa s informáciou o III. zmene rozpočtu mesta na rok 2008,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2027 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo sa na prvom riadnom zasadnutí MsZ dňa 26. 2. 2009 zaoberalo:
MsZ schválilo:
- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 3207 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

2009 - tristo rokov od povýšenia Brezovej na mestečko (oppidum)

pre zväčšenie kliknite na obrázokMyslím, že sa zhodneme na tom, že naše mesto má slávnu minulosť. Ako prvé nás z nej najskôr napadnú udalosti roku 1848, boj za národnú slobodu, či osobnosti ako Samuel Jurkovič, Štefan Osuský, Ján Papánek, Ján Repta...
Naša minulosť ale nie je len 20. či 19. storočie. Dnes budem písať o starších dejinách Brezovej. A vybral som si z nich povýšenie dediny Brezovej na oppidum, teda udalosť ktorej trojsté výročie pripadne práve na tento rok, a o ktorej sa toho veľa nevie. Dokonca ani v odbornej literatúre, s odvolaním sa na to, že bližšie okolnosti nie sú
známe, (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2591 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Názory / komentáre

pre zväčšenie kliknite na obrázokDokedy budeme mať problémy
Bývam na Ulici J. M. Hurbana, na ktorú bola preložená cesta II/499. Tento stav spôsobuje mne i susedom bývajúcim na našej ulici nemalé problémy. Praskajú nám steny domov a cez zimu nám znečisťuje budovy i brány sneh a posypový materiál odletujúci od prechádzajúcich aut.
Chcem sa spýtať, kedy bude zrealizované preloženie cesty II/499 podľa návrhu, ktorý bol predstavený v Novinkách i  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2402 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2009_02(február)

Načo zamykať ?

pre zväčšenie kliknite na obrázokNa Brezovej bývali dva druhy dvorov. Spoločné otvorené, kde bývalo viac rodín dvoranvóf, každá rodina vo svojom dome so spoločným dvorom, s voľným prístupom z ulice. Druhým typom boli dvory zatvorené – s jedným, dvoma bytmi, ale tam žila len jedna rodina, aj keď často viacgeneračná. Od ulice boli izolované veľkými ťažkými bránami. Dvory boli priechodné, aby cez ne mohol prejsť voz, čiže aj na druhom konci bola brána, ale už len jednoduchá.
Brány boli súčasťou domov, boli prestrešené, podbránie využívali na usušenie bielizne, uskladnili tam
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2009 | 2798 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server