Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 57 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-57 |
2008_11(dvojčíslo)

Vianočný príhovor

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 27221 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Vianočná koleda

pre zväčšenie kliknite na obrázokV mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme
 (celý článok)

| Zverejnil: Alžbeta Fedorová | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 5502 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2009
redakcia Noviniek spod Bradla
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 1690 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Vianočné posolstvo

Po období adventnej prípravy k nám opäť prichádzajú vianočné sviatky. Ani sme sa nenazdali a už znejú anjelské chorály, koledy, známe vianočné piesne a významné hudobné diela. Dokonca aj ľudia sa nám v tomto období zdajú milší, prístupnejší a aj štedrejší. Počas vianočných sviatkov otvárame knihu spomienok. Spomíname na detské časy, na zvyky, na atmosféru sviatkov v kruhu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Na druhej strane sa možno tešíme z toho, že do kruhu rodiny pribudol nový človek či človiečik. Všetky tieto pocity akosi prirodzene patria k sviatočným (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 5341 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Vianoce jedným slovom

Milí priatelia!
Vianoce, také známe slovo, a predsa pre mnohých málo známe. Prv než prídu, väčšina ľudí vzdychá, koľko sa bude naháňať za nákupmi, koľko bude upratovania a pečenia. Slovom drina. Konečne si predstavíme štedrovečerný stôl s takou námahou vytvorenými, a preto zaslúženými dobrotami a trblietavý stromček, pod ktorým sú očakávané darčeky. Možno ešte polnočnú sv. omšu pre dotvorenie atmosféry. A potom si mnohí povedia: “Konečne! Už je
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3566 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Slávnostná akadémia ÚNSS

Základná organizácia Myjava Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorej členmi sú i občania Brezovej pod Bradlom, každoročne poriada pri príležitosti Dňa nevidiacich slávnostnú akadémiu, ktorá sa tento rok uskutočnila 15. 11. 2008 v Kultúrnom dome v Priepasnom. Slávnostnej akadémie sa zúčastnili pozvaní hostia: Mgr. Ján Zoričák - riaditeľ rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých v Levoči, Alžbeta Fľaková - vedúca vychovávateľka rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých v Levoči , Mgr. Silvia Sudorová – vedúca Krajského strediska ÚNSS (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3498 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Pozývame vás

29. 1. 2009Ťažký život korytnačky Žofky – divadlo za dobré vysvedčenie – ND Štefánikov
31. 1. 2009Mestský ples – hrá HS Mistrál – kaviareň Olympia od 20.00 h.

 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 2108 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Hetech Services informuje

Vážení občania,
radi by sme vás informovali o zámeroch našej spoločnosti v oblasti výroby a dodávok tepla, ako aj o aktuálnej situácii v tejto oblasti.
Najskôr sa pokúsime o krátku rekapituláciu. Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prenájom tepelného hospodárstva. Naša spoločnosť v tejto súťaži uspela a podpísala zmluvu s mestom.
Základom našej ponuky bola rekonštrukcia technologických zariadení s cieľom výrazne zmeniť palivovú základňu. V
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 4474 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2009

V súvislosti s prechodom na euro predkladá oddelenie finančné, správy daní a poplatkov na rokovanie MsZ návrh všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa menia sadzby miestnych daní a poplatkov na sumy určené v mene euro. Návrhy uvedených VzN sú dostupné na úradnej tabuli mesta a na internetovej stánke www.brezova.sk. Po ich schválení MsZ a nadobudnutí účinnosti budú miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO v roku 2009 vyrubené v príslušnej výške platobnými výmermi.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 4239 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Odpadové hospodárstvo.... separácia v našom meste

Obaly tvoria najväčší objem komunálneho odpadu a ich množstvo neustále narastá. Ročne na Slovensku vyhodíme 370 000 - 450 000 ton odpadu z obalov. Triedený zber a recyklácia sú až na treťom mieste v rámci odpadovej hierarchie. 80% produkovaného odpadu síce môžeme vytriediť a recyklovať, ale najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Tu sú rady na to, ako predísť tomu, aby sme produkovali zbytočný odpad.
Avšak recyklácia a rozvoj separovaného zberu nie je možný bez aktívneho a zodpovedného prístupu obyvateľov.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 4158 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Nový projekt schválený

V septembri tohto roku bol v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 schválený projekt Prihraničné športovo-kultúrne areály. Žiadosť o udelenie dotácie podalo mesto Brezová pod Bradlom spoločne s partnerskými mestami Kočovce (SR) a Nová Lhota (ČR). Z celkovej sumy 14 971 447 Sk (496 961 eur) je vyčlenených pre naše mesto 4 622 111 Sk (153 426 eur). Hlavným cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry pre organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií. Špecifickým cieľom projektu je usporiadanie (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3664 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Program 4CYKLOREGIO

Od 1. 11. 2008 realizujeme v subregióne Pod Bradlom program 4CYKLOREGIO. V priebehu jedného roka vybudujeme novú cyklotrasu, ktorá spojí Brezovú, Skalicu a Hodonín. Súčasťou cyklotrasy budú aj nové úseky len pre bicykle – cyklochodníky. Takýto nový, 3 m široký asfaltový cyklochodník, spojí vodnú nádrž Brezová popri potoku Bystrina s Dolnými Košariskami. Trasa bude vyznačená, jej súčasťou budú panely a infobody. Infraštruktúru cyklotrasy robíme koordinovane s občianskym združením Penzióny Pod Bradlom. Pozdĺž celej
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 3300 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Mestská rada

Z rokovania  mestskej rady 27. 11. 2008
MsR sa na desiatom riadnom zasadnutí zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení prijatých na piatom riadnom a štvrtom mimoriadnom zasadnutí MsZ,
- prípravou programu a materiálov na rokovanie šiesteho riadneho zasadnutia MsZ  dňa 11. 12. 2008, ktorý odporučila na rokovanie.
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 2265 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Výber z aktivít radnice

2. november 2008 - účasť zástupcov mesta na ekumenickej spomienke k Pamiatke zosnulých na miestnom cintoríne.
8. november 2008 – Slávnostná akadémia pri príležitosti 15. výročia návratu slovenských rodákov z Ukrajiny na Slovensko a 15. výročie založenia Pravoslávnej cirkevnej obce svätého Dimitrija Solúnskeho v Brezovej pod Bradlom, účasť Bc. Mariana Gavlasa, prednostu MsÚ.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 2567 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_11(dvojčíslo)

Názory / komentáre

Poďakovanie
Rád by som touto cestou poďakoval Mestskému kultúrnemu stredisku v Brezovej pod Bradlom a všetkým účinkujúcim za príjemné kultúrne popoludnie, ktoré sa konalo 17. 11. 2008 v Nár. dome M. R. Štefánika.
Zvlášť sa chcem poďakovať hudobnej skupine KROCK, ktorá nás výborným hraním starších piesní aspoň na chvíľu vrátila do doby, kedy sa tieto tak krásne skladby nielen hrávali, ale aj vznikali.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 20. 12. 2008 | 2458 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-57 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server