Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 47 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |
2008_08(august)

Pozvánka na oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky

pre zväčšenie kliknite na obrázokNa pamäť prvých víťazných bojov slovenských dobrovoľníkov zvedených 22. 9. 1848 v Brezovej je 22. september Dňom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom, Klubom generálov SR a Združením obcí subregiónu Pod Bradlom bude preto organizovať oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky i v Brezovej pod Bradlom. Oslavy sa uskutočnia v sobotu 20. septembra, bližšie podrobnosti - viď obrázok.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 5873 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Ocenenie

Prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky udelil pánovi profesorovi Igorovi Riečanskému štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej medicíny a medicínskeho vzdelávania.

Brezovský rodák patril medzi 18 významných osobností, ktoré boli ocenené pri príležitosti štátneho sviatku Deň
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 3549 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Jarmek na Brezovej

pre zväčšenie kliknite na obrázokpre zväčšenie kliknite na obrázokZa pekného počasia, početného publika, úctyhodného počtu stánkov s občerstvením sa v dňoch 22. a 23. augusta 2008 konal XII. brezofský jarmek. Okrem tradičných prvkov typických pre náš jarmok, vystúpenie Folklórneho súboru Brezová, detskej tanečnej skupiny I. C. E., návštevníci opäť videli starý rajtar od nebohého pána Jána Juríčka, ktorý obsluhoval už po niekoľkýkrát pán Ján Poláček, tri paličkárky Annu Mosnáčkovú, Potúčkovú ml. a Morávkovú, „učiteľku- priadku“ na kolovrate Annu Odnogovú z Košarísk, v životnej veľkosti namaľovaného sváka (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 4820 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Pozývame vás

20. 9. 2008 – Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky – začiatok o 9. 30 hod. Nám. M. R. Štefánika Brezová pod Br.
21. 9. 2008 - nedeľa - 5. kolo Slovenského pohára XC MTB 2008 - štart 10. 00 hod. na Bradle.
23. 9. 2008 – Spomienka pri príležitosti 140. výročia narodenia Dušana Jurkoviča a 80. výročia odhalenia Štefánikovej mohyly  – 17. 00 hod. – Dejinný pamätník na miestnom cintoríne.
6. – 10. 10. 2008 DARY ZEME – výstava ovocia a zeleniny. Zber exponátov v pondelok 6. 10. od 9. 00 – 17. 00 hod. v Národnom dome Štefánikovom.
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2179 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Odporúčania pre verejnosť v súvislosti s prechodom na euro

V súvislosti s blížiacim sa zavedením eura splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát, Národná banka Slovenska a Prezídium Policajného zboru SR považujú za potrebné upozorniť verejnosť, že pravidlá, termíny a možnosti na výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurovú hotovosť po zavedení eura na Slovensku sú nastavené tak, aby občania mali čo najmenej úloh a povinností.
Výmenu korún za eurá budú robiť len banky priamo vo svojich pobočkách. Týmito službami ani ich sprostredkovaním nebudú poverené žiadne osoby, ktoré by mali navštevovať obyvateľov v domácnostiach. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 1557 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Vyššie dávky v hmotnej núdzi od 1. 9. 2008

Nariadením vlády SR č. 336/20008 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, sa zvýšili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. septembra 2008.Výška dávky sa upravila nasledovne:
- pre jednotlivca bez detí zo sumy 1 680 Sk na 1 760 Sk mesačne,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 4765 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Bezpečnejšie v našom meste aj vďaka úspešnému projektu

Slovenská republika sa snaží o zníženie smrteľných nehôd, určovanie nehodových lokalít a odstraňovanie príčin vzniku dopravných nehôd. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) vyhlásilo 17. marca 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Jedným z cieľov výzvy je aj zvyšovanie viditeľnosti a zrozumiteľnosti dopravného značenia na pozemných komunikáciách a zlepšovanie prehľadnosti priechodov pre chodcov. Celková čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 4 milióny Sk, pričom maximálna výška (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 4806 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Školenie

pre zväčšenie kliknite na obrázokČastokrát sa pri plnení svojich úloh dostávame do situácií, kedy sú ohrozené zdravie a životy osôb. Ide o rôzne nehody, úrazy, následky útokov, náhleho zhoršenia zdravotného stavu, alebo i seba poškodzovania sa a podobne. Z dôvodu, že pri uvedených udalostiach sme ako príslušníci mestskej polície či mestského hasičského zboru mnohokrát ako prví a je potrebné poskytnúť odbornú prvú pomoc, rozhodli sme o potrebe preškolenia príslušníkov MsP a MHZ.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2584 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Mesto Brezová pod Bradlom
Nám. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 1546 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Výber z aktivít radnice

2.08. 2008
Zástupcovia mesta v zložení JUDr. Anna Danková, primátorka, Bc. Marian Gavlas, prednosta a Bc. Eva Ušiaková, vedúca oddelenia sociálneho, školstva a kultúry sa zúčastnili spoločne s ostatnými občanmi Brezovej pod Bradlom stretnutia Brezových – Březových v Březovej u Uherského Hradišťa.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2045 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Názory / komentáre

K diskusii Ľ. Ulricha a V. Mikulčíkovej z minulého čísla Noviniek
Stretnutie s Ľubomírom Ulrichom sa uskutočnilo a po vzájomnom vysvetlení si názorov sme prišli k záveru, že obom nám ide o zachovanie športu (futbalu a hádzanej) na Brezovej a to formou zaktivizovania tých najmladších detí a ich rodičov. Aká dôležitá je komunikácia!

Viera Mikulčíková
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2875 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Žatva

Dôležitou prácou v lete bolo pozbierať z polí obilie. Na žatvu sa gazdovia patrične pripravili. Kosu doplnili nástavcom na zachytávanie pokoseného obilia, skontrolovali zrelosť obilia, podľa toho určili začiatok kosenia. Každý kosec si nakul kosu, jeho párnica zobrala kosák a žatva sa mohla začať. Kosenie bola práca ťažká a bolo ju treba dobre ovládať, aby sa neurobilo viac škody ako chosnu. Zbožie sa muselo pri kosení pekne ukladať, aby ho bolo možné
kosákom zberať stále dobre uložené – hrstovat a klásť na pripravené proviéslá alebo neskôr štranky z deščičku. Na
 (celý článok)

| Zverejnil: Jela Juríčková | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 3724 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Pripravovali SNP i z Brezovej pod Bradlom

V knižke Spomienky na Slovenské národné povstanie v Podbradlianskom kraji uvádzam na str. 12 nasledovné:
Ilegálni pracovníci z Brezovej dostali začiatkom júna 1944 informáciu, že v okolí Brezovej by mala byť vysadená parašutistická jednotka z Anglicka. Orientačný bod malo byť Bradlo. V jednu júnovú noc 1944 lietadlo skutočne nad Brezovou preletelo, ale zoskok sa neuskutočnil. Neskoršie doviedol dvoch parašutistov Ján Janík z Piešťan (inak rodák z Dolného Štverníka) k Jánovi Kubačkovi a Martinovi Kostelnému, ktorí ich potom ukrývali. Vysvitlo, že
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 3648 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

O prvých bitkách slovenského povstania zvedených 22. 9. 1848 v Brezovej

pre zväčšenie kliknite na obrázokV septembri 1848 sa oblasť kopaničiarskeho kraja stala miestom prvého slovenského povstania. Dobrovoľníci i Slovenská národná rada sa 21. septembra za „hukotu bubnov, s rozoviatymi zástavami" (M. Dohnány) presunuli z Myjavy na Brezovú.
Ako píše Dohnány „hlavný stan sa zarazil na priestrannom mestskom dome“. Pôsobilo v ňom vojenské velenie povstania na čele s Bedřichom Bloudkom a Františkom Zachom z Moravy a Bernardom Janečkom z Čiech. Slovenská národná rada tu vydávala rozkazy pre
okolité obce. Počet mužstva dosiahol 3 000 – 4 000 ľudí (po víťazstvách z 22. septembra ešte narástol - na 6 000 ľudí).  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 4289 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_08(august)

Cirkevné oznamy

21. 9. (18. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom v budove kultúrneho domu.
28. 9. (19. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, o 14.30 hod. stretnutie žien myjavského seniorátu v Holíči.
4. 10. (sobota) o 14.00 hod. stretnutie detí z detských besiedok v Prietrži.
5. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl. sl. Božie, poďakovanie za úrody, v rámci bohoslužieb bude pre
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 09. 2008 | 2195 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server