Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 45 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 |
2008_03(marec)

Regionálna spomienková slávnosť na Bradle 3. mája 2008

pre zväčšenie kliknite na obrázokPre zväčšenie kliknite na obrázok (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 1747 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Slávnostné hodvábne učiteľské sny

pre zväčšenie kliknite na obrázokHoci len veľmi krátko trvala výstava s názvom Hodvábne sny z prác žiačok a učiteliek VO ZUŠ v spoločenskej sále školy, potešila svojou pestrosťou a rozmanitosťou hlavne oči tých pedagógov, ktorí sa zúčastnili mestských osláv Dňa učiteľov v piatok 28. 3. 2008. Toto slávnostné stretnutie zorganizované na podnet pani primátorky JUDr. Anny Dankovej, ktorá sa učiteľom prihovorila v úvodnom príhovore, bolo zároveň i dňom ocenenia viacerých pedagogických pracovníkov.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 6263 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Detské ihriská a verejné športoviská v našom meste

Moderné detské ihriská a športoviská sú priestorom, ktorý prispieva k rozvoju kreativity, komunikácie, vzájomnej empatie. Sú priestorom zábavy, zmysluplného využitia voľného času, aktívneho oddychu. V našom meste nemáme ani jedno detské ihrisko a málo verejných športovísk, ktoré by zodpovedali súčasným požiadavkám na ich kvalitu. Väčšina kvalitných športovísk sa nachádza v južnej časti mesta. Sú určené prevažne pre športy na výkonnostnej úrovni. Pre mnohých obyvateľov sú horšie dostupné, vzhľadom na vzdialenosť od ich bydliska. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 5274 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

2362 podpisov na Petícii na podporu zachovania Združenej strednej školy M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 27. 3. 2008 boli petičné hárky odovzdané na podateľni Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkovo bolo odovzdaných 167 ks podpisových hárkov, na ktorých bolo 2362 podpisov fyzických a právnických osôb. Podpisy boli zbierané cca 1 týždeň a vzhľadom na ich množstvo musíme konštatovať, že ide o úspešnú akciu. Sme optimisti v tom, že ďalšie kroky vedenia ZSŠ M. R. Štefánika a Mesta zabezpečia udržanie jedinej strednej školy v meste

členovia petičného výboru
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 4223 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Siedmeho apríla sme si pripmenuli 63. výročie oslobodenia Brezovej

pre zväčšenie kliknite na obrázokSpomienka na oslobodenie nášho mesta začala o 15. hod. na Námestí M. R. Štefánika položením kvetov k pamätnej tabuli na budove MsÚ. Účastníci spomienky prešli potom na cintorín k dejinnému pamätníku, kde predseda základ. organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štefan Majkut a primátorka mesta Anna Danková položili vence. Po prednese básne Alžbetou Rechtorisovou a piesni v podaní ženského speváckeho zboru sa prihovorila primátorka mesta. Prítomných ďalej oslovila domáca ev. farárka Viera Mosná. Spomienku ukončila pieseň ženského speváckeho zboru a pozvanie na slávnostnú schôdzu ZO SZPB.
M.V.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 4031 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

TEEN PARK podporila Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis

Fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2008, podporil 14 projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie, prestavby a dobudovania športových plôch na západnom Slovensku. Hlavným cieľom programu je podpora obnovy športových plôch a ich prestavba zo sezónnych na celoročné športoviská.  (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 4155 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Slovenský pohár v horskej cyklistike v Brezovej pod Bradlom

Dňa 21. 9. 2008 sa v Brezovej pod Bradlom uskutoční 5. kolo a zároveň finále Slovenského pohára v horskej cyklistike – v disciplíne cross-country. Vďaka iniciatíve vedenia mesta a klubu Bradlo Bike je spomínaná akcia oficiálne zaradená do kalendára pretekov. Príprava pretekov a záštita mesta sú krôčikom k oživeniu tradície pretekov MTB, ktoré sa pred niekoľkými rokmi v našom regióne pravidelne uskutočňovali. Dúfame, že sa organizácia pretekov podarí k spokojnosti súťažiacich i návštevníkov zaujímavej akcie.

RR
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 3825 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

V súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov Mesto Brezová pod Bradlom, v zastúpení JUDr. Annou Dankovou, primátorkou mesta
vyhlasuje výberové konanie (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 4415 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Mestská rada

MsR sa zaoberala:
- kontrolou plnenia uznesení MsZ zo dňa 14.02.2008,
- prípravou materiálov na rokovanie prvého mimoriadneho MsZ 13.03.2008,
- podnikateľským zámerom TS mesta Brezová pod Bradlom, ktorý osobne odprezentoval riad. TS p. Jaroslav Ciran,
- oboznámila sa s informáciou o činnosti Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom za rok 2007, aktivitami klubu v
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2292 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Mestské zastupiteľstvo

Z rokovania prvého mimoriadneho mestského zastupiteľstva 13. 03. 2008
Prvé mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku bolo zvolané z dôvodu potreby prijať uznesenia na prevody nehnuteľností. Mimoriadneho zasadnutia MsZ sa zúčastnilo 11 poslancov.
MsZ schválilo:
- program rokovania prvého mimoriadneho zasadnutia MsZ v Brezovej pod Bradlom,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 3642 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Výber z aktivít radnice

V priebehu mesiaca marca 2008 sa aktivity pracovníkov mestského úradu zamerali na prípravu Spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorá sa uskutoční 3. mája 2008. K tejto problematike bolo viacero stretnutí na úrovni prípravnej komisie i na úrovni vedúcich pracovníkov mestského úradu.
Členovia mestskej rady sa zišli na svojom riadnom zasadnutí 10. marca 2008.
Dňa 11. marca 2008 sa uskutočnilo v Národnom dome Štefánikovom verejné zhromaždenie občanov k rekonštrukcii
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2113 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Pozývame vás

25. 4. 2008 - 19.00 hod. Národný dom Štefánikov - Brezovská jar roku meruôsmeho - spomienkové oslavy pri príležitosti 160. výročia meruôsmych rokov, kde vystúpia Detský folklórny súbor Iskerka, Folklórna skupina  KOPA  Turá Lúka.

26. 4. 2008 – 19. 00 hod. Národný dom Štefánikov – Smrť Ďurka Langsfelda – divadelné predstavenie v podaní Divadelného spolku J. M. Hurbana z Hlbokého.

29. 4. 2008 - Národný dom Štefánikov - Vernisáž výstavy Štefánik vo filatelii.

30. 4. 2008 – 16.00 hod. Nám. 7. apríla – Stavanie mája. (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2116 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Názory / komentáre

Do uzávierky Noviniek spod Bradla č. 3/2008 sme do tejto rubriky nedostali žiadny príspevok.


Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.   
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2489 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Cirkevné oznamy

20. 4. (4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate) - 10.00 hod. hl. služby Božie, - 14.00 hod. nešporné Bohoslužby v Priepasnom.
27. 4. (5.
nedeľa po Veľkej noci, Rogate) - 10.00 hod. hl. služby Božie.
1. 5. (štvrtok, Vstúpenie Krista Pána, Ascensio Domini) 18.00 hod. večerné Bohoslužby v zborovej sieni.
3. 5. (sobota) - 17.00 hod. večerné spomienkové služby Božie v ev. kostole na Košariskách, slávnostným kazateľom
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2255 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_03(marec)

Švihle

pre zväčšenie kliknite na obrázokTerentete hnedtedáš, čos to vivjédél, de sú švihle... Výchova u nás bola vždy prísna – rodiny zväčša viacdetné, staršie deti museli strážiť mladšie. Rodičia ťažko pracovali, nebol čas na siahodlhé výchovné rozhovory a rozjímania. Viselci, loptoši, ničemníci delenjakí sa móreseli rukolapne. Keďže ich v každej rodine bolo viac, bolo nepraktické pri každom prečine odpásať remeň a znova sa ošírovať. Racionálni Brezovania si vymysleli extra výchovnú pomôcku – švihle. Dostupným materiálom bola koža. Vyrezal sa obdĺžnik, narezal na pásiky, ktoré sa (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 18. 04. 2008 | 2542 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server