Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 40 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-40 |
2008_02(február)

Veselú veľkú noc

pre zväčšenie kliknite na obrázokVšetkým čitateľom želáme pekné veľkonočné sviatky

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 17. 03. 2008 | 2394 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Udeľovala sa Cena primátorky za rok 2007

pre zväčšenie kliknite na obrázokPokračujúc v tradícii každoročného oceňovania občanov a spoločností, ktorí dosiahli významné úspechy, dlhodobo vykonávajú záslužnú prácu v prospech obyvateľov mesta Brezová pod Bradlom, vyznamenali sa humánnym činom alebo ako úspešní rodáci reprezentujú mesto doma i v zahraničí, sa na základe stanovených kritérií a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva rozhodla  primátorka mesta JUDr. Anna Danková udeliť Cenu primátorky mesta Brezová pod Bradlom za rok 2007 aj v tomto roku. (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 5730 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Vážení spoluobčania,

    iste ste už zaregistrovali prebiehajúce práce na výstavbe nového nákupného objektu – Supermarket PT Univerzál na Ulici Horný rad. V súlade so stanovenými úlohami na rok 2007 sa nám podarilo nielen získať súkromného investora, ale zároveň aj do konca roka uskutočniť všetky potrebné kroky k tomu, aby stavba tohto supermarketu mohla byť v roku 2008 realizovaná. Stavba supermarketu je jednou z investičných aktivít, ktorú som mala vo svojom volebnom programe a ktorú sme zahrnuli do akčného plánu na rok 2007 Programu hospodárskeho a sociálneho (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2973 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Bytový podnik Brezová pod Bradlom

Na stránkach Noviniek som Vás už informovala o stave v jednotlivých spoločnostiach, v ktorých je mesto zakladateľom, alebo má majetkovú účasť. Dnes by som Vám chcela poskytnúť informácie o Bytovom podniku Brezová spol. s r.o. Brezová pod Bradlom, ku ktorým sme dospeli po prerokovaní všetkých dostupných materiálov, ktorými mesto Brezová disponuje. Preto sme sa na základe získaných informácií rozhodli vypovedať doterajšiu nájomnú zmluvu. (celý článok)

| Zverejnil: Admin | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3997 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Pozdrav kolegom

Prvou z ľudských vecí je výchova. Lebo ak začne niekto správne nejakú vec, hocijakú, je pravdepodobné, že ju aj správne skončí. Lebo aké semeno kto zaseje do zeme, takú tiež treba očakávať žatvu“ /Antifon/.  Tieto múdre slová, či chceme, alebo nie, sprevádzajú tých, ktorí si vybrali učiteľské povolanie za svoj osud každý deň. Deti sa nám už v tomto storočí múdre rodia. Zdá sa tak podľa náročnosti učiva v materských i základných školách, podľa všeobecných technických nárokov na deti a aj podľa výsledkov všetkých vzdelávacích i výchovných snažení. Takže -
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 4256 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

POZÝVAME VÁS

10. 3. – 19. 3. 2008 - v spoločenskej sále ZUŠ Brezová výstava prác žiakov z triedy keramiky a kresby – maľby s jarným a veľkonočným motívom - Jarné prebudenie
13. 3. 2008 - 17.00 hod. ZUŠ - Jarné prebudenie - hudobné pásmo žiakov HO
18. 3. 2008 - v doobedňajších hodinách v spoločenskej sále ZUŠ - okresná prehliadka detí MŠ v prednese poézie, prózy a malých dramatických foriem „Rozprávaj mi Macko Uško
26. a 27. 3. 2008 - spoločenská sála ZUŠ - Hodvábne sny - výstava z prác žiačok II. stupňa VO a z triedy dospelých VO
28. 3. 2008 - 15. 00 hod. - ZUŠ - Deň brezovských učiteľov
1. 4. 2008 až 16. 4. - ZUŠ - Výtvarné spektrum - okresná súťažná výstava amatérskych a profesionálnych výtvarníkov myjavského okresu
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2267 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Z rokovaní MsR a MsZ

Z rokovania mestskej rady dňa 7. 2. 2008

MsR sa zaoberala:
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 14. 02. 2008, písomný materiál k bodom č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 navrhovaného programu,
 (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3008 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Výber z aktivít radnice

1.2. 2008
Pracovná návšteva regionálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne z Trnavy a riaditeľky Slovenskej sporiteľne zo Senice u primátorky za účelom informovania o produktoch a možnostiach spolupráce.

7.2. 2008
Rokovanie primátorky so zástupcom Slovenského zväzu horskej cyklistiky o spolupráci pri organizovaní pretekov v
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2606 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Mesto Brezová získalo dotáciu

V závere roku 2007 získalo Mesto Brezová dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 200 000 Sk. Táto dotácia bude účelovo použitá na uhradenie nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na interiér a exteriér chaty na Bradle. Výška poskytnutej dotácie v plnej miere pokryje všetky náklady spojené s prípravou nevyhnutnej projektovej dokumentácie, ktorá bude dokončená v prvom štvrťroku r. 2008.

Bc. Marian Gavlas, prednosta MsÚ

 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3887 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Od 1. januára 2007 rodičia dostávali pri narodení prvého dieťaťa príspevok vo výške 4 460,- Sk. Ak sa dieťa dožilo 28 dní, aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 11-tisíc Sk. Dohromady tak dostali pri narodení prvého dieťaťa 15 460,- Sk.
Od 1. februára 2008 sa zvyšuje suma príplatku pri narodení prvého dieťaťa z 11 000,- Sk na 20 440,- Sk (čo predstavuje zvýšenie o 9 440,- Sk), t.j. spolu s príspevkom bude táto suma 25 000,- Sk.
(Príspevok na každé (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 6873 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Mestské lesy s.r.o. ocenené certifikátom PEFC

pre zväčšenie kliknite na obrázokDňa 30. 1. 2008 odovzdali zástupcovia certifikačnej spoločnosti TUV SUD Slovakia s.r.o. v poľovníckom zámku v Palárikove certifikačné osvedčenie PEFC Mestským lesom s.r.o. Brezová pod Bradlom. Držiteľom certifikácie je v súčasnosti v SR 80 lesníckych subjektov. Schéma PEFC je Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, podľa ktorého je na svete certifikovaných viac ako 194 miliónov hektárov lesov. Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „PEFC“ a loga PEFC je Rada PEFC sídliaca (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 4222 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Projekty, do ktorých sme sa zapojili

Detský vzdelávací projekt Bezpečná komunita

Deti predstavujú najviac ohrozenú a zároveň najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov vzhľadom k nebezpečenstvám, ktoré na nich číhajú na ulici, chodníku, ihrisku i počas cesty do školy.
To sú dôvody, pre ktoré sa prvý ročník dlhodobého vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – komunita je náš
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3940 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

NÁZORY / KOMENTÁRE Výzva

Úlohy a problémy, ktoré rieši v našom meste mestský úrad a mestské zastupiteľstvo, by nemali byť ľahostajné žiadnemu občanovi mesta. Uskutočňujú sa mesačne tzv. poslanecké dni. Občania môžu byť prítomní i na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Týchto akcií sa však ľudia zúčastňujú poskromne. Pritom však v debatách pri náhodných stretnutiach sú rozširované rôzne informácie, niekedy skreslené alebo vytiahnuté z kontextu danej záležitosti. Súčasná primátorka mesta vo svojich vystúpeniach pred voľbami načrtla svoj volebný program. Život však (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2618 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Cirkevné oznamy

14. 3. (piatok) – 17.00 hod. zakončenie pôstneho modlitebného týždňa v zborovej sieni, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
16. 3. (6.nedeľa pôstna – Kvetná, Palmarum) - 10.00 hod. pašiové Sl. Božie, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
20. 3. (Zelený štvrtok, Dies viridium) - 17.00 hod. večerné Bohoslužby, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej,
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 2916 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2008_02(február)

Drápačky

Začiatkom zimy bol čas na drápanie peria. Rozhlas ani televízia ešte neboli, preto drápačky boli milou príležitosťou k posedeniu susediek a tetičiek, no a odbavilo sa aj kus roboty. Niekedy nás, deti, zahnali do postele, lebo nie všetky novinky boli vhodné pre detské uši. Napriek tomu sme si našli miesta, kde nás nikto nevidel a z klebiet nám nič neušlo. Po privítaní sa ponúklo, čo bolo po ruke – ščiepky a niekedy aj do pohárka, aby reč nestála. O novinky nebola núdza, bývalo veselo. Spomínam si na jednu takúto drápačku u nás, doplnenú o kultúrny program. Strýčko od susedov (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 03. 2008 | 3052 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-40 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server