Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 47 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |
2007_10(október)

Nová obchodná jednotka v našom meste

Pre zväčšenie kliknite na obrázokV súlade s koncepciou ďalšieho rozvoja mesta bola schválená štúdia na obchodné centrum, ktoré zrealizuje firma CBA. Obchodné centrum je situované na voľnom pozemku o rozlohe 3490 m2 na Hornom rade.
Jeho výstavbou nedôjde k žiadnemu úbytku jestvujúcej zelene, okolité priestory budú po výstavbe zatrávnené a osadené zeleňou. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2056 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA

Pravidelne mesačne Vás na stránkach Noviniek spod Bradla informujem o aktuálnom dianí a aktivitách Mesta Brezová pod Bradlom.
Tentoraz by som Vám rada podala podrobnejšie súhrnné informácie o doterajšej činnosti Mesta Brezová pod Bradlom, o investičných i neinvestičných akciách, ktoré sa nám podarilo za uplynulých desať mesiacov zrealizovať.
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2515 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Oznámenie

V súvislosti s avizovanou petíciou na   www.brezova.info som sa na základe otázok od občanov rozhodla touto cestou oznámiť, že som nebola a nie som členkou petičného výboru.
 
Bc. Eva Ušiaková
 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 1753 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

28. október

Pre zväčšenie kliknite na obrázokV nedeľu 28. októbra si 89. výročie vzniku Československej republiky položením kvetov na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika pripomenuli predstavitelia mesta - primátorka Anna Danková, Marian Gavlas, Eva Ušiaková a Peter Uhlík, podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2641 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

POZÝVAME VÁS

15. 11. 2007 – LABUŤKO – tanečno-činoherno-hudobné predstavenie v Dome umenia v Piešťanoch,
17. 11. 2007 –
VELVET – 1. ročník multimediálneho podujatia pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu alebo Dňa študenstva so začiatkom o 14. 00 h. v Národnom dome Štefánikovom,
23. 11. 2007 – Život a dielo D. Jurkoviča – seminár so začiatkom o 10. 00 h. v Národnom dome Štefánikovom,
24. 11. 2007 - V dreve a kameni vyspievané – akadémia pri príležitosti 60. výročia smrti architekta Dušana Sama Jurkoviča so začiatkom o 18. 00 h. v Národnom dome Štefánikovom
 (celý článok)

| Zverejnil: Viera Mikulčíková | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2071 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

ANKETA PRE TROCH

Podľa správy SITA plánuje Migračný úrad znovu vybudovať Pobytový tábor pre utečencov v Brezovej pod Bradlom, ktorý vlani v septembri vyhorel. V tejto súvislosti sme sa spýtali:
Aké boli vaše skúsenosti s utečencami počas viac než desaťročnej existencie Pobytového tábora pre utečencov v Brezovej?
 (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2617 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

MESTSKÁ RADA

MsR zasadala 19. 10. 2007 a na svojom zasadnutí sa zaoberala:
- kontrolou prijatých uznesení mestskou radou dňa 20. 09. 2007,
- prerokovaním prijatých uznesení na druhom mimoriadnom MsZ dňa 26. 09. 2007,
- prípravou materiálov na rokovanie MsZ 25. 10. 2007,
- žiadosťou Hádzanárskeho klubu Bradlan Brezová pod Bradlom o finančný príspevok na rehabilitáciu hádzanárok v zariadení Športovo-vzdelávacie stredisko BRADLAN vo výške Sk 25 000,- a príspevok schválila, (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2257 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

MsZ zasadalo 25. 10. 2007 za prítomnosti 10 poslancov.
Schválilo:
- pripravený rokovací program,
- návrhovú komisiu Ing. Jána Reptu, Mgr. Alžbetu Rechtorisovú, určilo zapisovateľku Teréziu Malkovú a overovateľov zápisnice Bc. Petra Majerčíka, Ing. Štefana Žídeka,
- prevod nehnuteľností v prospech Ing. Milana Kravárika, bytom Horný rad 558/26, Brezová pod Bradlom,
- kúpu pozemku, v zmysle geometrického plánu č. 126/2007 - pozemok pod prístreškom na cyklistickom odpočívadle pod Bradlom, (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 4112 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

AKTIVITY RADNICE

2. októbra 2007
Návšteva zástupcov miest Břeclav a Pohořelice za účelom popísania spoločných projektov s možnosťou financovania z fondov na cezhraničnú spoluprácu pod názvom „Poznajme sa“.
3. októbra 2007
Informatívne stretnutie primátorky mesta JUDr. Anny Dankovej s riaditeľom Technických služieb Senica s cieľom výmeny poznatkov zo súčasných pracovných aktivít a koncepcie spoločnosti.
Pracovné stretnutie členov Klubu podnikateľov v Brezovej pod Bradlom s vedením mesta Brezová pod Bradlom. (celý článok)

| Zverejnil: Matúš Valihora | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 3207 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Pripravovaná zmena všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Od prijatia VZN č. 16/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN č. 15/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 4/2005 o dani z nehnuteľnosti vrátane ich dodatkov došlo k potrebe prehodnotiť tieto VZN z hľadiska zosúladenia s platnou legislatívou, ako aj z hľadiska stanovenia výšky sadzieb miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2186 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

VZN č. 8/2004 - Pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta zrušené!

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom zrušilo VZN č. 8/2004 – Pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta. Rozhodlo tak na augustovom zasadnutí na základe protokolu o vykonaní previerky a následného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín. Previerka, ktorú vykonal JUDr. Martin Melicher, prokurátor, bola zameraná na stav zákonnosti postupu a rozhodovania obcí pri prijímaní VZN regulujúcich podnikateľskú činnosť.
 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 1703 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom Zmeny a doplnky č. 3 prerokovaný

Mesto Brezová pod Bradlom na základe pripomienok občanov mesta k trasovaniu obchvatu preložky štátnej cesty II/499 Piešťany – Brezová pod Bradlom zabezpečilo vypracovanieZmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta z dôvodu novej trasy cestného obchvatu. (celý článok)

| Zverejnil: Terézia Malková | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 1689 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Je spaľovanie povolené?

V poslednom období veľa občanov nášho mesta rieši problém, kam s biologickým odpadom zo záhradiek a okolia domu. Z hľadiska dodržiavania zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:
 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2335 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Pohrebné služby po novom

Pohrebné služby v našom meste prevádzkoval pán Miloš Sládek do 31.10. 2007. Túto činnosť budú od 1.11. 2007 vykonávať Technické služby mesta Brezová pod Bradlom. Vzhľadom na otázky občanov a objasnenie celej situácie, ako budú pohrebné služby fungovať, oznamujeme občanom na koho sa majú obrátiť v prípade úmrtia ich blízkeho.
 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 1855 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
2007_10(október)

Centrum voľného času

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) v našom meste bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené v roku 2005. Sídli v časti budovy základnej umeleckej školy, ktorá sa nachádza na Hornom rade č. 566/89, kontakt: www.cvcbrezova.wbl.sk
 (celý článok)

| Zverejnil: Pavel Večeřa | Vydané dňa 15. 11. 2007 | 2469 x prečítané | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-47 |

Čitatelia

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Vyhľadávanie

Vyhľadať textRozšírené vyhľadávanie
<<  Február  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    

www stránky mesta Novinky spod Bradla - internetová podoba mesačníka mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva MsÚ Brezová pod Bradlom. Redakcia: MsÚ, Nám. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková, J. Reptová. Zodpovedná redaktorka: G. Plačková, tel.: +421 915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahutých v platenej inzercii. Evidenčné číslo periodickej tlače: EV 2892/09. Uzávierka posledný deň v každom mesiaci.
Táto web stránka bola vytvorená prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server